Powrót na poprzednią stronę

Osoba Jezusa u św. Marka (6 kaset)

Osoba Jezusa u św. Marka (6 kaset)

o. Tadeusz Hajduk SJ

INIGO Kraków 2003

INDEKS: INI0472A8018

Cena: 42,00 zł

Kaseta 1
Wprowadzenie ogólne na temat skupienia „Kim jest naprawdę Jezus, Boży Syn. Dlaczego sekret mesjański”
Kaseta 2
„Ludzkie oblicze Jezusa.” Wprowadzenie do modlitwy: „Ewangelizacja i odpoczynek” (Mk 6,7-13.30-34)
Kaseta 3
„Na czym polega istota bycia uczniem Jezusa”
Kaseta 4
„Reakcje różnych osób na czyny Jezusa”
Kaseta 5
„Jakie znaczenie dla wspólnoty ma Męka i Śmierć Jezusa”
Kaseta 6
„Świadectwa Zmartwychwstania i misja do ewangelizowania wszelkiego stworzenia”

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Tadeusz Hajduk SJ