Powrót na poprzednią stronę

Będziecie mi świadkami (8 kaset)

Będziecie mi świadkami (8 kaset)

o. Tadeusz Hajduk SJ

INIGO Kraków 2002

INDEKS: INI0447A08155

Cena: 50,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Kaseta 1
Nauka 1
Konferencja wprowadzająca
Nauka 2
Wybór Macieja na Apostoła (Dz 1, 12-26)

Kaseta 2
Nauka 3
Zesłanie Ducha Świętego (Dz 2,1-13)
Nauka 4
Pierwsza mowa Piotra do tłumów (Dz 2,14-36)

Kaseta 3
Nauka 5
Pierwsze nawrócenia wśród Żydów (Dz 2, 37-41)
Nauka 6 Życie pierwszej wspólnoty Kościoła (Dz 2, 41-47)

Kaseta 4
Nauka 7
Uzdrowienie chromego i druga mowa św. Piotra do ludu (Dz 3, 1-26)
Nauka 8
Piotr i Jan przed Sanhedrynem (Dz 4, 1-22)

Kaseta 5
Nauka 9
Modlitwa wiernych wobec pierwszych prześladowań (Dz 4, 23-31)
Nauka 10
Miłość zespala Kościół pierwotny Kłamstwo Ananiasza i Safiry (Dz 4, 32 - 5,11)

Kaseta 6
Nauka 11
Cuda czynione przez Apostołów i prześladowanie Apostołów przez Sanhedryn (Dz 5,12-42)
Nauka 12
Ustanowienie "Siedmiu" w wyniku pierwszego kryzysu wspólnoty (Dz 6,1-7)

Kaseta 7
Nauka 13
Męczeństwo Szczepana (Dz 6, 8-15; 7,54-8,1)
Nauka 14
Powszechne prześladowanie Kościoła i nauczanie Filipa w Samarii (Dz 8, 1-13)

Kaseta 8
Nauka 15
Piotr i Jan w Samarii. Pięćdziesiątnica samarytańska (Dz 8, 1-11)
Nauka 16
Filip ewangelizuje prozelitę Etiopskiego (Dz 8,26-40)

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Rekolekcje

Multimedia / Rekolekcje i inne na CD / MC-Inne

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni