Powrót na poprzednią stronę

Spór o rozumienie Kościoła

Spór o rozumienie Kościoła

Eklezjologiczne uwarunkowania i perspektywy wielkich debat teologicznych na przełomie XX i XXI wieku

Józef Majewski

Wydawnictwo WIĘŹ Warszawa 2004

ISBN: 83-88032-85-2
stron: 364, oprawa: twarda

INDEKS: WIZ0092B10779

Cena: 39,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Książka, która jest habilitacyjną rozprawą autora, traktuje o tych sporach teologicznych ostatnich dekad, które jawią się jako najważniejsze dla przyszłości Kościoła katolickiego, jego rozumienia, doktryny i misji. Autor krytycznie prezentuje piętnaście wielkich debat, które układają się w trzy bloki tematyczne: 1. Spory w perspektywie głośnego dokumentu Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus, czyli problemy związane z relacją chrześcijaństwa do innych religii; 2. Spory wokół teologii feministycznej, proponującej nowe spojrzenie na tajemnicę Boga i postulującej dopuszczenie kobiet do kapłaństwa; 3. Spory wokół problemów związanych z rozumieniem i sprawowaniem władzy w Kościele. Książka jest jedną z pierwszych prób tak szerokiego teologicznego spojrzenia na zasadnicze problemy Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia i związane z nimi trudności, napięcia i dramatyczne zjawiska. Autor jest doktorem teologii, wykładowcą teologii dogmatycznej, tłumaczem, publicystą, redaktorem "Więzi", stałym współpracownikiem "Tygodnika Powszechnego".

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni