Powrót na poprzednią stronę

Zarys etyki szczegółowej tom 1

Zarys etyki szczegółowej tom 1

etyka osobowa

Tadeusz Ślipko SJ

Wydawnictwo WAM Kraków 2005

ISBN: 83-7318-366-3
seria: myśl filozoficzna
format: 156×232, stron: 436, oprawa: miękka, tom 1

INDEKS: WAM1211B11070

Cena: 49,00 złdodaję do koszyka

Zarys etyki szczegółowej stanowi integralną część całościowego ujęcia etyki filozoficznej w jej podziale na Zarys etyki ogólnej oraz Zarys etyki szczegółowej. Ten ostatni złożony jest z dwu wielkich traktatów: Etyki osobowej (tom 1) i Etyki społecznej (tom 2). W ten sposób powstał filozoficzno-etyczny tryptyk, dzieło jednego z najwybitniejszych polskich etyków, stanowiący metodyczne, treściowo spójne i unikatowe opracowanie problematyki filozoficzno-etycznej w jej zasadniczych aspektach.

Seria Myśl Filozoficzna poświęcona jest kluczowym dylematom nurtującym od zawsze umysł i serce człowieka i stanowiącym punkty ogniskujące refleksję filozoficzną w dziedzinach myśli, szczególnie zachodnioeuropejskiej.
Jej zamiarem jest udostępnienie fachowych opracowań poszczególnych zagadnień filozoficznych oraz zachęcenie do podjęcia, samodzielnie, przygody filozofowania.
Publikacje Serii, przygotowane przez wybitnych specjalistów, adresowane są do osób zajmujących się filozofią do tych, którzy nie będąc profesjonalistami w tej dziedzinie, pragną rzetelnej wiedzy oraz panoramicznego oglądu problematyki filozoficznej.

Zarys etyki szczegółowej, stanowi kontynuację Zarysu etyki ogólnej zarówno pod względem treściowym, jak też metodologicznym. Jest on integralną częścią całościowego ujęcia etyki filozoficznej w jej trójczłonowym podziale na Zarys etyki ogólnej oraz Zarys etyki szczegółowej złożony z dwu wielkich traktatów: „Etyki osobowej" (tom 1) i „Etyki społecznej" (tom 2).
Wyłożona w Zarysie etyki ogólnej, tomistyczna teoria podstaw moralności, w niniejszej publikacji stanowi teoretyczny fundament dla rozstrzygnięć zagadnień szczegółowych stanowiących przedmiot pytań i niepokojów ludzi w ich codziennym doświadczeniu moralnym. Temu właśnie zadaniu jest poświęcony niniejszy Zarys.
Przedstawia on elementarne, ale w pewnym stopniu całościowe opracowanie szczegółowej problematyki filozoficzno-etycznej. Wiele z omówionych w nim zagadnień stanowi pokłosie opublikowanych już wcześniej opracowań monograficznych. Mimo to nie zabrakło zagadnień, które zostały poruszone po raz pierwszy jak np. w przypadku praktyk klonowania wśród zagadnień etyki osobowej, czy też procesów globalizacyjnych w etyce społecznej.
Pod względem metodycznym Zarys etyki szczegółowej kontynuuje zapoczątkowaną w Zarysie etyki ogólnej linię filozofowania i wykładu. Z tego też metodycznego nastawienia wypływa nacisk położony w niniejszym opracowaniu, podobnie jak w Zarysie etyki ogólnej, na filozoficzny opis badanych faktów etycznych, na analizę ich dynamicznej treści, a wreszcie na uzasadnienia proponowanych rozwiązań.
Przyjęta przez Autora metoda ukazuje, jak ze złożonej rzeczywistości świadomościowych stanów moralnych wyłaniają się problemy etyczne, jak walczą ze sobą idee filozoficzne o ich rozwiązanie, oraz dlaczego w tej walce należy przyznać zwycięstwo tezom chrześcijańskiej etyki osobowej i społecznej. Dzięki temu sąd etyczny uformowany na tle ścierających się koncepcji i interpretacji wydaje się bardziej dojrzały, a przede wszystkim lepiej przygotowany do dialogu z innymi koncepcjami: rozumie bowiem nie tylko siebie, ale także drugą stronę.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni