Powrót na poprzednią stronę

Misterium Communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia

Misterium Communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia

o. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE

Wydawnictwo WAM Kraków 2006

ISBN: 83-7318-693-X
seria: Myśl Teologiczna
format: 156×232, stron: 320, oprawa: miękka

INDEKS: WAM1387B13508

Cena: 49,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Przełomowy w dziejach Kościoła Sobór Watykański II wprowadził szereg innowacji, które w sposób znaczący zmieniły rzeczywistość Kościoła. Jedna z ważniejszych zmian dotyczyła podkreślenia służebnej roli Kościoła i udziału zarówno biskupów, jak i kapłanów i wiernych świeckich w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa, realizowanym jako świadectwo, kult i posługa. Pozwoliło to spojrzeć na Kościół przede wszystkim jako na wspólnotę - communio. Książka stanowi syntetyczne ujęcie zagadnienia wspólnoty eklezjalnej z punktu widzenia zarówno eklezjologii fundamentalnej, jak i dogmatycznej, toteż zostało w niej omówione wiele różnorodnych aspektów wspólnotowości: m.in. komunijny sens Zmartwychwstania, Słowa Bożego, Krzyża, Trójcy Świętej, modlitwy, liturgii, sakramentów, Eucharystii, posługi potrzebującym, męczeństwa, życia konsekrowanego i rozmaitego typu wspólnot, jakie tworzą wierni. Autor wychodzi przy tym z założenia, że idea wspólnoty jest powszechna i właściwa wszystkim chrześcijanom, wszystkim wierzącym, a wreszcie całemu stworzeniu. (od redaktora)

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni