Powrót na poprzednią stronę

Powiedzieć: człowiek

Powiedzieć: człowiek

Marko Ivan Rupnik SJ

Wydawnictwo Salwator Kraków 2010

ISBN: 978-83-7580-145-3
format: 145-205, stron: 304, oprawa: miękka

INDEKS: SAW0522B26014

Promocja: 34,90 zł 32,95 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Bóg, człowiek, grzech i miłość
Powiedzieć: człowiek
Bóg i człowiek: grzech i miłość
Miłość Boga - grzech człowieka

Marko Iwan Rupnik w książce „Osoba a kultura Paschy”, odwołując się do nauki Ojców Kościoła, snuje refleksje o człowieku stworzonym przez Boga i na obraz Boga. Osobę ludzką ukazuje on jako wyraz największej, nieogarnionej miłości Stwórcy. Być stworzonym na obraz Boga znaczy przede wszystkim zmierzać ku swojemu Wzorowi, ale także zostać wezwanym i móc odpowiedzieć, czyli istnieć i uczestniczyć w obecności Boga. W tym kontekście życie człowieka winno być rozumiane jako odpowiadanie Temu, który niezmiennie zwraca się ze swym Słowem. Poprzez relacje z Bogiem osoba ludzka realizuje się, potwierdzając tym samym swą tożsamość jako dziecka bożego oraz tożsamość Boga jako swego Stworzyciela.

Autor wiele miejsca poświęca problematyce grzechu. Stara się wyjaśnić podłoże i przebieg ulegania pokusie, poczynając od historii opisanej w Księdze Rodzaju. Przestrzega przed niebezpieczeństwami, jakie kryje epoka nowoczesności – współczesny człowiek zaopatrzony w zdobycze techniki ulega pragnieniu stwarzania podległego sobie świata. Owa fikcyjna, kreowana ludzką ręką rzeczywistość staje się źródłem lęku i cierpienia, prowadząc ostatecznie do całkowitego upadku istnienia ludzkiego. W sytuacji narastającego zagrożenia jedynie nieustanne dążenie do poznania, przebywanie drogi Syna, zapewni udział w życiu wiecznym.
Duchowe wsłuchiwanie się w misterium męki Pańskiej ocala człowieka, by śladem Izraelitów czczących złotego cielca nie popadł w idolatrię.
Książka ta w swej metodzie teologicznej sięga do wzorów wypowiedzi patrystycznej, co przejawia się zarówno w uwrażliwieniu na mowę symboli, jak też w nadawaniu rozważaniom formy zbliżonej do aktu modlitewnego.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni