Powrót na poprzednią stronę

Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie

Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2010

ISBN: 978-83-7363-102-6
ks. Dariusz Dziadosz (redaktor)
seria: Analecta Biblica Lublinensia V
format: B5, stron: 312, oprawa: miękka

INDEKS: RWK0218B27899

Cena: 33,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Ks. ANTONI TRONINA, Geneza kapłaństwa biblijnego na tle religii Bliskiego Wschodu
Ks. DARIUSZ DZIADOSZ, Instytucja kapłana w de uterono mi stycznej historii Izraela (Joz-2Krl)
Ks. WALDEMAR CHROSTOWSKI, Konflikt kapłana Amazjasza z prorokiem Amosem (Am 7,10-17). Przypadek czy prawidłowość?
Ks. WOJCIECH PIKOR, Ezechiel "dźwigający winę" ludu (Ez 4,4-8). Posługa proroka czy kapłana?
Ks. ANDRZEJ PIWOWAR, Syrach - obrońca prawowitego arcykapłana
HENRYK DRAWNEL SDB, Obraz idealnego kapłana na przykładzie Lewiego w Wizjach Lewiego
Ks. ANTONI PACIOREK, Wola Boga i radość pasterza. Interpretacja Jezusowej przypowieści o zagubionej owcy (Q 15,4.7; Mt 18,12-14; Łk 15,3-10)
Ks. DARIUSZ KOTECKI, Kapłan jako głosiciel Ewangelii. Przyczynek Synoptyków do teologii kapłaństwa
Ks. HENRYK WITCZYK, Modlitwa Jezusa - Arcykapłana (J 17,1-4)
Ks. PAWEŁ PODESZWA, Chrystus jako Arcykapłan w świetle J 19,23 oraz Ap 1,13
Ks. ARTUR MALINA, Dwa wymiary kapłaństwa Chrystusa. Według Listu do Hebrajczyków
STEFAN SZYMIK MSF, U źródeł kapłaństwa służebnego Nowego Przymierza
Ks. ARNOLD ZAWADZKI, Idea kapłaństwa w Corpus Paulinum
Ks. STANISŁAW HARĘZGA, Ideał kapłana w Listach Pasterskich w świetle kwalifikacji biskupów, starszych i diakonów (lTm 3,1-13 i Tt 1,5-9)
KRZYSZTOF MIELCAREK, Kapłaństwo powszechne według 1P 2,1-10

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

Książki / Życie chrześcijańskie / Rok Kapłański

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni