Powrót na poprzednią stronę

Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka

Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka

Artur Lis

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2013

ISBN: 978-83-7702-549-9
format: 170x240, stron: 308, oprawa: twarda

INDEKS: RWK0317B35146

Cena: 39,99 złdodaję do koszyka

SPIS TREŚCI
Kronika i dziejopis. Przedmowa prof. dr. hab. Czesława Deptuły
Wstęp
Rozdział I: Spór o pochodzenie mistrza Wincentego Kadłubka
1. Wprowadzenie
2. Czas urodzin
3. Miejsce pochodzenia
3.1. Karwów koło Opatowa
3.2. Kargów koło Stopnicy
3.3. Kargów koło Jędrzejowa
4. Przynależność rodowa Wincentego Kadłubka
4.1. Pochodzenie z niskiego rodu
4.2. Ród Różyców
4.3. Ród Lubowlitów-Ogniwów
4.4. Ród Lisów
4.5. Ród Nagodziców
4.6. Ród Łabędziów
4.7. Inne domysły
5. Krąg krewniaczy Wincentego Kadłubka
6. Konkluzje

Rozdział II: Studia mistrza Wincentego i powstanie Kroniki
1. Wprowadzenie
2. Problematyka miejsca i kierunku studiów mistrza Wincentego
2.1. Pobieranie nauk w szkole klasztornej lub katedralnej
2.2. „Późne studium” w Jędrzejowie
2.3. Studia prawnicze w Bolonii
2.4. Studia nauk wyzwolonych we Francji
2.5. Studia zagraniczne we Francji i Italii
3. Problem wiedzy prawniczej Kadłubka
3.1. Prawo rzymskie
3.2. Prawo kanoniczne
4. Miejsce, czas i okoliczności powstania Kroniki
4.1. Pogląd o napisaniu trzech pierwszych ksiąg przez biskupa Mateusza
4.2. Spisanie Kroniki przed objęciem biskupstwa
4.3. Spisanie Kroniki w okresie biskupstwa
4.4. Powstanie IV księgi w klasztorze jędrzejowskim
4.5. Powstanie całości dzieła w klasztorze cystersów
4.6. Powstawanie Kroniki przez większość życia kronikarza

Rozdział III: Biskupstwo i klasztor
1. Elekcja na biskupstwo krakowskie
2. Rezygnacja z funkcji biskupiej i ostatnie lata życia

Zakończenie

Aneks
I. Dokumenty związane z mistrzem Wincentym Kadłubkiem
II. Kwalifi kacja prawna sprawy kanonizacyjnej bł. Wincentego Kadłubka jako sprawy dawnej
III. Wybór dokumentów

Bibliografia
Wykaz skrótów

 

Kategorie

Książki / Literatura piękna / inne...