Powrót na poprzednią stronę

Manipulacja Biblią

Manipulacja Biblią

Maternus Media Tychy 2014

ISBN: 978-83-89701-18-3
Wojciech Stabryła (redaktor)
format: 140x200, stron: 236, oprawa: miękka

INDEKS: MTR0009B38464

Cena: 30,80 złdodaję do koszyka

Książka, która trafia do rąk Czytelnika, dąży do ukazania wybranych aspektów manipulacji i niewłaściwego posługiwania się Biblią. Jej struktura jest bardzo prosta. W rozdziale pierwszym, jako wprowadzenie w problematykę, omówione zostaną katolickie zasady interpretacji Biblii oraz zagrożenia wynikające z ich nieznajomości, co ma na celu zapoznanie Czytelnika z najbardziej niezbędnymi narzędziami właściwej interpretacji tekstu natchnionego. Podjęta zostanie tu także próba wyznaczenia granicy pomiędzy interpretacją a manipulacją. Rozdział drugi będzie dążył do ukazania pewnych przykładów [nad]użycia Biblii w kulturze, trzeci zaś – w religii. Przyjęty podział kultura–religia jest z założenia schematyczny i szeroki, gdyż ma na celu dwuaspektowe (tj. świeckie i religijne) ujęcie wykorzystania Biblii. Co więcej, w tytuły rozdziałów celowo zostało wprowadzone słowo „[nad]użycie” z ujętą w nawiasie cząstką „nad”. Nie zawsze bowiem w książce spotkamy się z przykładami niewłaściwego posłużenia się tekstem natchnionym. Pewne jego zastosowania, choć sprzeczne z jego właściwym przesłaniem, można starać się usprawiedliwiać poprzez odwołanie do wolności wyrazu, akomodacji czy też płaszczyzny symbolicznej. Niemniej jednak, w książce nie zabraknie przykładów przekroczenia owej dozwolonej – zdaniem Autorów – granicy. W niektórych przypadkach Czytelnik sam będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, gdzie dokładnie ona przebiega. W ten sposób możliwa będzie interakcja, swoisty dialog, pomiędzy tymi, którzy teksty pisali, i tymi, którzy je czytają. Książka ta nie formowała się bez trudności, ale i tematyka, którą podejmuje nie jest prosta. Tym bardziej wdzięczny jestem wszystkim Autorom, którzy poprzez swoją pracę przyczynili się do jej powstania. Dziękuję także Wydawnictwu Maternus Media, które, dostrzegając zapotrzebowanie na podjęcie tematyki związanej z manipulacją Biblią, wypełnia istniejącą na rynku lukę.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia