Powrót na poprzednią stronę

Złota edycja. Komplet książek św. Teresy od Jezusa

Złota edycja. Komplet książek św. Teresy od Jezusa

Twierdza wewnętrzna - Droga doskonałości - Księga życia - Dzieła mniejsze - Księga fundacji

św. Teresa od Jezusa

Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych Kraków 2014

format: 140x215, stron: 320+304+560+384+400, oprawa: twarde

INDEKS: KAR0476B38583

Promocja: 204,50 zł 189,99 złdodaję do koszyka

Twierdza wewnętrzna - Droga doskonałości - Księga życia - Dzieła mniejsze - Księga fundacji

Twierdza wewnętrzna (złota edycja)

Św. Teresa ukazuje w tym traktacie doskonałość duchową poprzez alegorię twierdzy, którą nazywa wewnętrzną, bo chodzi jej przede wszystkim o budowę życia wewnętrznego. Twierdza ta wyobraża duszę, w której mieszka Bóg nie tylko przez swoją wszechmoc, lecz także przez łaskę. Tę drogę duszy do najgłębszego wnętrza swej istoty, gdzie mieszka sam Bóg, Teresa przedstawia w postaci siedmiu mieszkań twierdzy.

Droga doskonałości (złota edycja)

Modlitwa, rozumiana jako życie wypływające z kontaktu z Bogiem, a zarazem droga do Niego prowadząca, ogniskuje rozważania w tym traktacie. Głównym jego celem jest zachęcenie czytelników do modlitwy wewnętrznej. Święta omawia założenia, na których opierają się modlitwa, jej istota i wzrost życia modlitwy. Ukazuje wpływ kontemplacji na życie codzienne.

Księga życia (złota edycja)

Jest to autobiografia teologiczna, ponieważ element teologiczny przeważa nad biograficznym. Odpowiada to zresztą zmianom w życiu św. Teresy, w którym wyróżnić można dwa okresy: aktywny, podporządkowany wymogom świeckiego życia czas spędzony w domu rodzinnym, a następnie okres życia zakonnego. Ten drugi okres sprzyja rozwojowi życia wewnętrznego, które Święta z zamiłowaniem opisuje, przedstawiając kolejne jego etapy, aż do modlitwy mistycznej.

Dzieła mniejsze (złota edycja)

Niniejszy tom pism zawiera: Sprawozdania duchowe (zbiór m.in.. Autobiograficznych opisów przeżyć wewnętrznych, notatek duchowych, rad spowiedników, proroczych wskazań), Podniety miłości Bożej (komentarz do wybranych wersetów Pieśni nad Pieśniami, stanowiący zwięzły traktat teologii życia wewnętrznego), Wołania duszy do Boga (zbiór modlitw i rozmów z Boskim Oblubieńcem), Konstytucje, Sposób wizytowania klasztorów, dwa pisma humorystyczne, poezje i myśli. Księga fundacji (złota edycja)

Teresa z rozbrajającą szczerością i humorem przedstawia kulturę, zwyczaje i pasje Hiszpanów w wieku XVI. Jest to opowieść o jej przygodach i jej sióstr, a także karmelitów bosych podczas zakładania klasztorów Reformy. Księga ukazuje zarówno ogrom pracy św. Teresy nad stworzeniem odpowiednich warunków do życia charyzmatem karmelitańskim, jak i tęsknotę, by Karmel był przestrzenią ciszy, w której można spotkać miłującego Boga.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

Książki / Promocja / Promocyjny pakiet książkowy

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni