Powrót na poprzednią stronę

Złota edycja.Komplet książek Jana od Krzyża, św. Teresy od Jezusa i św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Złota edycja.Komplet książek Jana od Krzyża, św. Teresy od Jezusa i św. Teresy od Dzieciątka Jezus

św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Teresa od Jezusa

Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych Kraków 2014

format: 140x215, stron: 3193, oprawa: twarde

INDEKS: KAR0477B38586

Promocja: 484,50 zł 450,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Komplet książek:

Pieśń duchowa
Droga doskonałości
Dzieje duszy
Żywy płomień miłości
Noc ciemna
Twierdza wewnętrzna
Księga życia
Droga na Górę Karmel
Dzieła mniejsze
Listy
Żółty zeszyt i inne pisma

Pieśń duchowa (złota edycja)

Zarówno poemat ten, jak i traktat opisują całą drogę duchową człowieka. Autor oddaje jej dramatyzm i piękno w literackiej opowieści ukazującej miłość pomiędzy oblubienicą-duszą a jej Oblubieńcem-Chrystusem. To dzieło, uznawane za perłę literatury hiszpańskiej, a zarazem cenne świadectwo mistyczne, uzupełnia opis etapów jednoczenia duszy z Bogiem omawianych w innych traktatach.

Droga doskonałości (złota edycja)

Modlitwa, rozumiana jako życie wypływające z kontaktu z Bogiem, a zarazem droga do Niego prowadząca, ogniskuje rozważania w tym traktacie. Głównym jego celem jest zachęcenie czytelników do modlitwy wewnętrznej. Święta omawia założenia, na których opierają się modlitwa, jej istota i wzrost życia modlitwy. Ukazuje wpływ kontemplacji na życie codzienne.

Dzieje duszy (złota edycja)

Nowe wydanie Dziejów duszy to książka adresowana zarówno do tych, którzy jeszcze nie odkryli niezwykłej postaci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jak i tych, którzy pragną mieć w zasięgu ręki najcenniejsze słowa, które zapisała w Rękopisach autobiograficznych, w listach, poezji, ostatnich rozmowach, modlitwach, świadectwach jej mądrości i świętości utrwalone przez Karmelitanki Bose z Lisieux.

Żywy płomień miłości (złota edycja)

Żywy płomień miłości zawiera objaśnienie czterech strof, które mówią o najbardziej zażyłym i najdoskonalszym zjednoczeniu i przeobrażeniu duszy w Boga. W boskim zjednoczeniu dusza czuje się cała rozpalona i całe wnętrze ma zanurzone w chwale i miłości, tak iż głębię jej istoty zalewają strumienie chwały, przepełniając ją rozkoszą, i odczuwa, że " z jej wnętrza płyną rzeki wody żywej ", o których mówił Syn Boży

Noc ciemna (złota edycja)

Noc ciemna zawiera opis trudnego doświadczenia, jakim jest proces głębokiego oczyszczenia duszy. Autor omawia także sytuację człowieka zanurzonego w tym Bożym działaniu oraz jego skutek w postaci kontemplacji wlanej. Tematem księgi pierwszej jest "noc bierna" i przejście od medytacji do kontemplacji, natomiast księga druga mówi o "nocy ducha".

Twierdza wewnętrzna (złota edycja)

Św. Teresa ukazuje w tym traktacie doskonałość duchową poprzez alegorię twierdzy, którą nazywa wewnętrzną, bo chodzi jej przede wszystkim o budowę życia wewnętrznego. Twierdza ta wyobraża duszę, w której mieszka Bóg nie tylko przez swoją wszechmoc, lecz także przez łaskę. Tę drogę duszy do najgłębszego wnętrza swej istoty, gdzie mieszka sam Bóg, Teresa przedstawia w postaci siedmiu mieszkań twierdzy.

Księga życia (złota edycja)

Jest to autobiografia teologiczna, ponieważ element teologiczny przeważa nad biograficznym. Odpowiada to zresztą zmianom w życiu św. Teresy, w którym wyróżnić można dwa okresy: aktywny, podporządkowany wymogom świeckiego życia czas spędzony w domu rodzinnym, a następnie okres życia zakonnego. Ten drugi okres sprzyja rozwojowi życia wewnętrznego, które Święta z zamiłowaniem opisuje, przedstawiając kolejne jego etapy, aż do modlitwy mistycznej.

Droga na Górę Karmel (złota edycja)

Autor ukazuje proces dochodzenia człowieka do wolności duchowej poprzez stopniowe zbliżanie się do Boga, który go wewnętrznie przemienia. Na podstawie tej koncepcji rozwija oryginalną pedagogię współpracy z łaską poprzez praktykę cnót teologalnych, tj. wiarę, nadzieję, miłość.

Dzieła mniejsze (złota edycja)

Niniejszy tom pism zawiera: Sprawozdania duchowe (zbiór m.in. autobiograficznych opisów przeżyć wewnętrznych, notatek duchowych, rad spowiedników, proroczych wskazań), Podniety miłości Bożej (komentarz do wybranych wersetów Pieśni nad Pieśniami, stanowiący zwięzły traktat teologii życia wewnętrznego), Wołania duszy do Boga (zbiór modlitw i rozmów z Boskim Oblubieńcem), Konstytucje, Sposób wizytowania klasztorów, dwa pisma humorystyczne, poezje i myśli.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

Książki / Promocja / Promocyjny pakiet książkowy

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

św. Jan od Krzyża

Droga na Górę Karmel (złota edycja)
Droga na Górę Karmel [format kieszonkowy]
Dzieła św. Jana od Krzyża
Komplet dzieł św. Jana od Krzyża (format kieszonkowy)
Noc ciemna (format kieszonkowy)
Noc ciemna (złota edycja)
Pieśń duchowa (złota edycja)
Pieśń duchowa [format kieszonkowy]
Pieśń duchowa w nowym przekładzie Carlosa Marrodana Casasa i Marcina Kurka
Rzucać kwiaty... w noc ciemną. Książeczka + płyta z poezjami Teresy z Lisieux i Jana od Krzyża
Złota edycja. Komplet książek Jana od Krzyża
Żywy płomień miłości (złota edycja)
Żywy Płomień Miłości [format kieszonkowy]

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Dzieje duszy
Dzieje duszy - audiobook (CD)
Dzieje duszy (CD mp3) audiobook
Dzieje duszy (wyd. krytyczne)
Dzieje duszy (wyd. podręczne)
Dzieje duszy (wydanie kieszonkowe)
Dzieje duszy (złota edycja)
Listy (złota edycja)
Modlitwy i myśli
Rady i wspomnienia
Rękopisy autobiograficzne
Żółty zeszyt
Żółty zeszyt - wydanie kieszonkowe
Żółty zeszyt i inne pisma (złota edycja)

św. Teresa od Jezusa

100 modlitw
Droga doskonałości
Droga doskonałości (format kieszonkowy)
Droga doskonałości (wyd. kieszonkowe)
Droga doskonałości (wyd. podręczne)
Droga doskonałości (złota edycja)
Elementarz przyjaźni z Bogiem
Księga fundacji
Księga fundacji
Księga fundacji (CD-MP3)
Księga fundacji (wyd. krytyczne)
Księga fundacji (wydanie kieszonkowe, oprawa twarda)
Księga fundacji (złota edycja)
Księga Fundacji [format kieszonkowy]
Księga mojego życia (audiobook CD MP3)
Księga mojego życia (podręczne, oprawa twarda)
Księga mojego życia (wyd. kieszonkowe)
Księga mojego życia (wyd. krytyczne)
Księga życia (format kieszonkowy]
Księga życia (miękka oprawa)
Myśli na każdy dzień
Poezje
Rozważania o pieśni nad pieśniami
Sprawozdania duchowe
Twierdza wewnętrzna
Zamek wewnętrzny - audiobook (CD mp3)
Zamek wewnętrzny - wydanie kieszonkowe (oprawa miękka)
Zamek wewnętrzny (wyd. krytyczne)