Powrót na poprzednią stronę

Od szabatu do niedzieli

Od szabatu do niedzieli

Studium Historyczne, egzegetyczne i teologiczne

Jarosław Wojcieski

Wydawnictwo VERBINUM Warszawa 2014

ISBN: 9788371924804
format: 155x220, stron: 341, oprawa: miękka

INDEKS: VRB0400B39587

Cena: 35,00 złdodaję do koszyka

Wstęp do serii wydawniczej Lingua sacra. Monografie Rzetelne i głębokie studium Biblii domaga się daleko idącej wrażliwości na piękno i ciężar Słowa, które się czyta, ale też i pokory wobec tajemnicy stopniowego ukazywania się tego piękna. To piękno jest odkrywane w różnych przestrzeniach lektury i kontemplacji Słowa, które wielokrotnie i na różne sposoby dawało się poznać w historii zbawienia, aby ostatecznie i w sposób najpełniejszy przyjść do nas w Jezusie Chrystusie. Studium Biblii zatem jest w rzeczy samej wchodzeniem w tajemnicę samego Boga, który poprzez swojego Syna prowadzi nas do odkrywania samego siebie. Istotnym komponentem tego procesu jest, obok kontemplacji Słowa, jego przepowiadanie, które sprawia, że Objawienie staje się obecne w świecie. Przepowiadanie Słowa jest procesem łączącym nas z funkcją prorocką samego Jezusa, który przepowiadając Słowo, jednocześnie sam je wypełniał. Ten proces przepowiadania, interpretacji i wypełnienia Słowa w osobie Jezusa z Nazaretu staje się elementem konstytutywnym Kościoła. Sprawia, że Kościół staje się qahal (zwołaniem) i prawdziwą koinonia (wspólnotą). W takiej przestrzeni możliwym staje się proces dojrzewania do życia dla Słowa i życia Słowem. Dojrzała wspólnota rozumie zbawczy proces Objawienia, w którym przeżywa jedność Chrystusa wiary i Jezusa historii: to że Jezus historii jest nikim innym, jak Chrystusem wiary, mimo iż wiara jest zawsze czymś więcej niż historia. Pragniemy, aby obecna seria wydawnicza, która wyrosła z serii-matki Lingua Sacra, stała się okazją dla prezentowania dorobku naukowców, którzy mierzą się w swoich badaniach z potęgą i pięknem Słowa i chcą podzielić się z czytelnikami wynikami swojej pracy. Oddajemy do rąk Drogiego Czytelnika kolejny, czwarty już tom naszej serii monografi cznej. Jego autor, ks. dr Jarosław Wojcieski, podejmuje niezwykle interesujący problem relacji szabatu do niedzieli. Czyni to w oparciu o niezwykle bogatą tradycję biblijną Starego i Nowego Testamentu, włączając także głos tradycji judaistycznej i wczesnochrześcijańskiej. Prosimy o życzliwe przyjęcie kolejnej monografi i w ramach serii Lingua Sacra. Monografi e, a wszystkim jej odbiorcom życzymy owoców i satysfakcji płynącej z lektury.
ks. dr Krzysztof Siwek
redaktor naukowy serii

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia