Powrót na poprzednią stronę

Święta Ewangelia

Święta Ewangelia

Warszawska Metropolia Prawosławna Warszawa 2015

wydanie: drugie, format: 170x245, stron: 336, oprawa: twarda

INDEKS: WPR0024B40572

Cena: 60,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

wznowienie koniec kwietnia 2015

PRAWOSŁAWNY PRZEKŁAD EWANGELII

„Księgą ksiąg” dla każdego chrześcijanina jest Biblia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Jej rdzeniem jest zaś bezsprzecznie Ewangelia – Dobra Nowina naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O ile przekładu Biblii na język staro-cerkiewno-słowiański dokonano jeszcze w IX w., to na jej tłumaczenie na język polski należało czekać aż do XVI wieku. Od tej pory ukazało się już co najmniej kilka pełnych polskich przekładów Pisma Świętego, żaden z nich nie mógł być jednak uważany za odpowiadający naszej Cerkwi do użytku liturgicznego. Dlatego też od lat nasza komisja soborowa pracowała nad oficjalnym, prawosławnym tłumaczeniem. Uzyskawszy w ubiegłym roku akceptację św. Soboru Biskupów naszej Cerkwi, u schyłku bieżącego roku z drukarni wyszła „Święta Ewangelia” w prawosławnym przekładzie na język polski. Cztery Ewangelie, wchodzące w skład „Świętej Ewangelii”, to niezwykły zapis życia i działalności Jezusa Chrystusa. Nie ma księgi bardziej świętej od niej, na wskroś przesyconej potem i krwią naszego Zbawiciela, księgi wskazującej wszystkim chrześcijanom drogę ku zbawieniu. Napisać o Ewangelii wiele, to nie napisać nic. Ewangelię, jak żadne inne zawarte w Biblii treści, trzeba znać, szanować i kochać. Ewangelia, jak żadna inna księga, powinna być codzienną lekturą każdego chrześcijanina. Ewangelia, jak żadna inna księga, powinna być dla nas źródłem przemyśleń, inspiracji i działań… Czy można, zatem, nie skorzystać z okazji, jaką jest ukazanie się Ewangelii po polsku, aby nie skorzystać z tego faktu i nie zadbać, aby znalazła się ona w każdym prawosławnym domu? Tym bardziej jest to ważne we współczesnych, zlaicyzowanych czasach, w których coraz mniej naszych wiernych posiada umiejętność czytania po cerkiewnosłowiańsku. Oprawione w twardą, trwałą oprawę, zaopatrzone w stosowne tasiemki-zakładki, prezentowane wydanie bez wątpienia znajdzie się również w każdej naszej cerkwi. Głoszenie słowa Bożego za pomocą tej Ewangelii będzie tym wygodniejsze, bowiem zawiera ona wykazy czytań ewangelicznych na cały rok liturgiczny oraz na inne stosowne okoliczności.
Jarosław Charkiewicz

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Biblia (tłumaczenia)

Książki / Religie / Prawosławie