Powrót na poprzednią stronę

Jezus z Nazaretu

Jezus z Nazaretu

Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2016

INDEKS: BIB0642B43909

Cena: 28,00 złdodaję do koszyka

Dylogia Jezus z Nazaretu Benedykta XVI – wraz ze swoim uzupełnieniem w postaci eseju papieża o Ewangelii dzieciństwa – była dziełem szeroko dyskutowanym przez czytelników na całym świecie. Na pewno wpłynęła na to wyjątkowość osoby autora, który pełniąc najwyższy urząd w Kościele, wypowiedział się w nim w sposób bardzo osobisty. Charakterystyczne, że zainteresowanie Jezusem z Nazaretu okazało się silniejsze w kręgu biblistów niż teologów podejmujących refleksję o charakterze systematycznym, w tym chrystologów. Dlatego za wysoce uzasadnioną należy uznać inicjatywę Wydziału Teologicznego UPJPII Sekcja w Tarnowie zorganizowania konferencji naukowej poświęconej prezentacji całego bogactwa ściśle teologicznych i filozoficznych odczytań dzieła Ojca Świętego. Publikacja wydawnictwa Biblos zawiera teksty wystąpień konferencyjnych, poświadczając, że Biblia w Kościele jest rzeczywiście duszą całej teologii.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia