Powrót na poprzednią stronę

Dzieje Wschodnich Rzymian

Dzieje Wschodnich Rzymian

Ks. Archimandryta Warsonofiusz Doroszkiewicz

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 2016

format: 175x245, stron: 500, oprawa: twarda

INDEKS: WUB0016B45164

Cena: 64,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Spis treści Wstęp Rozdział I - Cesarstwo i kościół Chrześcijański cesarz Nowy Rzym Pontifex Maximus Rozdział II - Pierwsze podziały Nowacjanie Donatyści Arianie Ariusz Rozdział III - Batalia o jednoistotność Pierwszy sobór powszechny w Nicei w 325 r. .. Ariańskie manipulacje cesarzami Polityczno-teologiczne implikacje po Nicei Terytorialne uwarunkowania Postnicejskiego kościoła Próba restytucji pogaństwa Polityczne dylematy końca IV wieku Rozdział IV - Powrót do ortodoksji Święty Bazyli Wielki Święty Grzegorz, teolog i poeta II Sobór Powszechny . Punkt zwrotny Święty Jan z Antiochii Chrześcijański prawodawca Rozdział V - Sytuacja kościoła w zachodniej części imperium Zachodnia wiosna ludów Św. Augustyn i antyaugustynizm Rola biskupa Rzymu w zachodniej części imperium Geneza chrześcijaństwa w Anglii i w Irlandii Rozdział VI - Dogmatyczne niepokoje na wschodzie w V wieku III sobór ekumeniczny Czas antytezy Chalcedońska synteza Pierwsze próby porozumienia Rozdział VII - Justyniańska rekonkwista Rządy mądrości i umiaru Klątwy na nieżyjących V sobór powszechny — szeroki kompromis Rozdział VIII - Misyjna działalność kościoła Chrześcijaństwo w Gruzji Chrześcijaństwo w Armenii Chrześcijaństwo w Arabii Chrześcijaństwo w Etiopii Chrześcijaństwo w Nubii Rozdział IX - Zaczątki monoteletyzmu Walki o przetrwanie Teolog i Wyznawca VI sobór powszechny Obawy o monoteletyczne inspiracje Anglii Rozdział X - Nowa era Religia nowego proroka Zapomniany cesarz oraz przedświt ikonoklazmu Dramat ikonoklazmu VII sobór powszechny Św. Teodor Studyta Cesarz Nicefor Spóźniona reakcja epigonów Rozdział XI - Nowe wyzwania Święto ortodoksji Renesans intelektualny Focjański spór Sobór czy synod? Rozdział XII - Polityczna sytuacja na zachodzie Rzymskie powstania Frankoński element w cesarstwie rzymian Karoliński renesans Koniec rzymskiej a narodziny Frankońskiej Europy Rozdział XIII - Sytuacja zachodnich rzymian pod frankami Koniec rzymskiego a początki frankońskiego papiestwa Problem teologiczny i historyczny Potępieni Grecy Specyficzna interpretacja Biblii Sfabrykowane dekrety Rozdział XIV - Pomost pomiędzy wschodem i zachodem Grecki monastycyzm w Italii Grecki monastycyzm nad Tybrem Atos — bliżej boga Rozdział XV - Macedoński renesans Chrześcijański Macedończyk Dwaj święci bracia Słowiański dramat Cesarz i filozof Trudne sąsiedztwo Rozdział XVI - Rządy dostatku i umiaru Roman Lekapenos Cesarz, żołnierz i mnich Arystokrata u władzy Bazyli II Bułgarobójca Ubogi brat Panowanie biurokratycznego patrycjatu bolesne rozstanie Rozdział XVII - Wojskowe rządy Aleksy I i pierwsza wyprawa krzyżowa Cesarz ugodzony strzała Andronik Komnen 13 kwietnia 1204 r Rozdział XVIII - Państwo nicejskie Rządy Laskarysów Święty cesarz Jan Upokarzająca Unia Kościelna Ostatnie ostrzeżenie Upokarzające zjednoczenie Ostatnie tchnienia Zakończenie Bibliografia Indeks osobowy

 

Kategorie

Książki / Religie / Prawosławie