Powrót na poprzednią stronę

List do Filipian - Biblia Impulsy. Tom XI

List do Filipian - Biblia Impulsy. Tom XI

Księgarnia Św. Jacka Katowice 2017

ISBN: 9788380990319
ks. Janusz Wilk (tłumacz), ks. Janusz Wilk (redaktor)
format: 168 x 238, stron: 65, oprawa: twarda

INDEKS: KSJ0478B48643

Cena: 24,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

„List do Filipian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz – ks. Janusz Wilk” – to kolejny tom, który ukazał się w serii „Biblia Impulsy”

Seria ta jest obecnie najmłodszą propozycją wydawniczą oferowaną polskiemu czytelnikowi zainteresowanemu lekturą Biblii. Jej adresatami mają być zarówno ludzie młodzi, jak i czytelnicy w dojrzałym wieku, ale nieposiadający biblijnego (filologiczno-teologicznego) warsztatu naukowego.

Tekst Pisma Świętego został ponownie przetłumaczony z języka oryginalnego na komunikatywny język polski.

Komentarz składa się z czterech punktów: „Lektura tekstu” (zawiera wskazania pomagające w jak najlepszej lekturze poszczególnych perykop); „Refleksja” (najczęściej nawiązuje do obecnych spraw społeczno-kulturowych); „Aktualizacja” (odnosi rozważany tekst do życia czytelnika) oraz „Czy wiesz, że...” (poszerza wiedzę biblijną czytelnika).

Nazwa całej serii wydawniczej „Biblia Impulsy” wywodzi się z typu komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów stara się wieloaspektowo wyjaśnić poszczególne perykopy danej księgi.

Komentarz do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu będzie składał się z 19 woluminów:

Tom I – Ewangelia wg św. Mateusza.
Tom II – Ewangelia wg św. Marka.
Tom III – Ewangelia wg św. Łukasza.
Tom IV – Ewangelia wg św. Jana.
Tom V – Dzieje Apostolskie.
Tom VI – List do Rzymian.
Tom VII – Pierwszy List do Koryntian.
Tom VIII – Drugi List do Koryntian.
Tom IX – List do Galatów.
Tom X – List do Efezjan.
Tom XI – List do Filipian.
Tom XII – List do Kolosan. List do Filemona.
Tom XIII – Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan.
Tom XIV – Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa.
Tom XV – List do Hebrajczyków.
Tom XVI – List św. Jakuba.
Tom XVII – Pierwszy i Drugi List św. Piotra. List św. Judy.
Tom XVIII – Pierwszy, Drugi i Trzeci List św. Jana.
Tom XIX – Apokalipsa św. Jana.

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Opracowania (komentarze)

Książki / Teologia / Biblistyka

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni