Powrót na poprzednią stronę

Żywot i słowa

Żywot i słowa

św. Starzec Porfiriusz

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Słupsk-Białystok 2018

ISBN: 978-83-941105-7-4
format: 180x245, stron: 352, oprawa: twarda

INDEKS: SBP0005B50643

Cena: 31,00 złdodaję do koszyka

Przedmowa do polskiego wydania Niniejsza książka powstała na podstawie nagrań i notatek z wypowiedzi świętego Porfiriusza, wykonanych przez jego duchowe dzieci. Autorki książki, siostry z monasteru Chrysopigis na Krecie, dołożyły starań, by oddać styl wypowiedzi swojego Starca, jego bezpośredniość i autentyczność. Z tego też powodu książka jest napisana językiem mówionym, z wieloma wykrzyknieniami, cytatami z Pisma Świętego, modlitwami, fragmentami nabożeństw, poezji liturgicznej i świeckiej. Ze względu na to, że materiały źródłowe pochodziły z różnych okresów życia Świętego oraz wypowiadane były w różnym kontekście, zostały pogrupowane w oddzielne rozdziały, by ułatwić lekturę. Przekład ma na celu przybliżenie postaci świętego Starca Porfiriusza Czytelnikowi polskojęzycznemu. Teksty z Ewangelii pochodzą z przekładu: Święta Ewangelia, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2015. Cytaty ze Starego Testamentu oraz z pozostałych ksiąg Nowego Testamentu pochodzą przede wszystkim z Biblii Tysiąclecia, wydanie IV, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003, biblia.deon.pl. Fragmenty, których brzmienie we wspomnianym wydaniu odbiegało od tekstu greckiego, co mogło zaburzyć kontekst wypowiedzi, zostały zaczerpnięte z innych tłumaczeń i oznaczone skrótem od nazwy według poniższej listy: BP Biblia Poznańska, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprać, zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975, bibliepolskie.pl. BWP Biblia warszawsko-praska, oprać. ks. bp K. Romaniuk, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1997, www.biblia.info.pl. LXX Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, przeł. ks. R. Popowski SDB, Oficyna Wydawnicza „Vocatio", Warszawa 2013. UBG Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Pismo Święte: Stary i Nowy Testament: pilnie i wiernie przetłumaczone w 1632 roku z języka greckiego i hebrajskiego na język polski, z uwspółcześnioną gramatyką i uaktualnionym słownictwem, Fundaqa Wrota Nadziei, Toruń 2017. Wk Biblia Jakuba Wujka, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakuba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne, Warszawa 1923, bibliepolskie.pl. Numeracja psalmów odpowiada wersji używanej w Cerkwi prawosławnej, zaś w nawiasie podawany jest numer psalmu zgodny z kanonem zachodnim. Większość przekładów tekstów nabożeństw pochodzi z tłumaczeń o. Henryka Paprockiego zamieszczonych na stronie www.liturgia.cerkiew.pl w zakładce „Tłumaczenia". Teksty nabożeństw i cytaty patrystyczne nieopatrzone nazwiskiem autora przekładu zostały przełożone przez Tłumacza. Tłumacz składa podziękowania Czcigodnym Ojcom z monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu, monasteru św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach, monasteru Paraklitu w Oropos oraz członkom swojej Rodziny za trud pierwszej lektury tego przekładu oraz za ich cenne uwagi. Oby święty Porfiriusz pomagał każdemu z Czytelników tej książki.
Tłumacz

 

Kategorie

Książki / Religie / Prawosławie