Powrót na poprzednią stronę

Czy chcesz zostać uzdrowiony?

Czy chcesz zostać uzdrowiony?

ks. Jose Maniparambil

Wydawnictwa Recolligere Katowice 2017

ISBN: 978-83-947729-0-1
format: 145x205, stron: 256, oprawa: miękka

INDEKS: REL0005B51800

Cena: 30,00 złdodaję do koszyka

Ból i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów niepokojących ludzkość. Człowiek doświadcza w swojej chorobie niemocy, ograniczeń oraz skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci (por. KKK 1500). Choroba może zachwiać życiem człowieka, może prowadzić do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu. Jednak doświadczenie pokazuje nam, iż choroba może także prowadzić człowieka do większej dojrzałości, pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, by zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często w chorobie ludzie poszukują Boga albo wracają do Niego (por. KKK 1501).

Pismo Święte omija naukowy aspekt tego zagadnienia, ale zajmuje się funkcją choroby, jaką ma do spełnienia w Bożych planach zbawienia. W Starym Testamencie ludzie przeżywali swoje cierpienia w relacji do Boga. Wypowiadali oni swoje skargi na chorobę (zob. Ps 38) i błagali Pana o uzdrowienie (zob. Ps 6,3; Iz 38). W chorobie ludzie mieli szukać pomocy przede wszystkim u Boga, ponieważ to On jest Panem życia (Syr 38,9-14). W Nowym Testa-mencie podczas swojej publicznej działalności Jezus ciągle spotykał chorych. Widział On w cierpieniu zło, które przygniatało ludzi, jako skutek grzechu, jako znak potęgi Szatana wobec człowieka (Łk 13,16). Uzdrowienia oznaczały tryumf Jezusa nad złym duchem oraz umacnianie się Królestwa Bożego na ziemi. Cuda Chrystusa stały się zapowiedzią sakramentów chrześcijańskich.

Wszyscy naśladowcy Jezusa od swojego Mistrza otrzymali nakaz: „Uzdrawiajcie chorych!” (Mt 10,8). To polecenie Kościół stara się wypełniać przez opiekę, jaką otacza chorych oraz modlitwę wstawienniczą, która im towarzyszy. Chrześcijanie wierzą w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza ciał i dusz. Duch Święty udziela także niektórym wiernym wyjątkowego charyzmatu uzdrawiania (por. 1 Kor 12,9.28.30), przez co objawia moc Zmartwychwstałego aż nadejdzie pełnia Królestwa Bożego.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni