Powrót na poprzednią stronę

Czy rozumiesz, co czytasz? Medytacje nad słowem Bożym na uroczystości i święta. T. 1

Czy rozumiesz, co czytasz? Medytacje nad słowem Bożym na uroczystości i święta. T. 1

ks. Kazimierz Skwierawski

Wydawnictwo św. Stanisława BM Kraków 2020

ISBN: 978-83-74-22-982-1
format: 170x240, stron: 240, oprawa: miękka

INDEKS: WSS0778B53381

Cena: 24,90 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

W świątyni realizuje się doskonały kult Boga, który jest dziełem Jego samego, i do którego przyłącza się wspólnota Kościoła – dokonuje się Najświętsza Ofiara, i istotną częścią jest czytane słowo Boże, również z Ewangelii św. Marka. Co więcej, św. Marek był w szczególny sposób związany z realizowaną przez apostołów misją ewangelizacyjną, zarówno przy św. Pawle, jak i przy św. Piotrze. Ta relacja, jak słyszeliśmy, była bardzo bliska, skoro św. Piotr nazywa Marka swoim synem (por. 1 P 5, 13). Marek, który pochodził z bogatej i wykształconej rodziny, towarzyszył Piotrowi w drodze do Rzymu, słuchał wielokrotnie jego katechez; znał dobrze łacinę, więc bardzo możliwe, że je tłumaczył. Nie było zatem dla niego rzeczą trudną spisać Ewangelię, skoro był najbliżej źródła: słuchał Piotra, tłumaczył jego wystąpienia, mógł to łatwo zapisać. Jest jeszcze jedna rzecz niezmiernie ciekawa, mianowicie jest bardzo prawdopodobne, że Marek powierzył Piotrowi kielich, w którym Jezus sprawował Najświętszą Ofiarę w czasie Ostatniej Wieczerzy – co byłoby zupełnie naturalne, bo każda rodzina żydowska, sprawując Paschę, była w posiadaniu kielicha, i był on niezwykle cennym przedmiotem. Jeżeli rodzina żydowska musiała emigrować czy gdzieś wyjeżdżać, to przede wszystkim zabierała ze sobą ów kielich.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni