Powrót na poprzednią stronę

Wiara w Boga we współczesnym świecie

Wiara w Boga we współczesnym świecie

kardynał Gerhard Ludwig Muller

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2020

ISBN: 978-83-8061-877-0
format: 170x240, stron: 456 Format: B5 (twarda, oprawa: twarda

INDEKS: RWK0524B54912

Cena: 73,00 złdodaję do koszyka

Spis treści

Wprowadzenie

Wykłady Lubelskie Bóg w Chrystusie - zbawienie świata? Bóg jest umarły i żyje Odniesienie do transcendencji i godność ludzka Dlaczego problematyzujemy pytanie o Boga? Czas pomyśleć o Bogu
1. Wiara w kraju, w którym kocha się wolność Polska - przykład chrześcijańskiego humanizmu Bóg i ludzka godność Światowość bez transcendencji jest ponura – Transcendencja bez światowości jest pozbawiona umiejscowienia W katolickiej Polsce - pierwsza demokratyczna konstytucja w Europie Wiara w Boga otwiera na przyszłość Bóg a pytanie o sens Zadanie teologii, by myśleć wiarą Dlaczego rozum pomaga wierze Jak dalece wiara jest dogmatyczna Perspektywa widza czy uczestnika? Teologia służy poznaniu Boga jako prawdy i życia
2. Wierzę w Boga Bóg - absolutna tajemnica Poznanie Boga jako tajemnica Boskie człowieczeństwo w Jezusie Chrystusie Bóg objawia w całkowitej immanencji swoją pełną transcendencję "Ja” w wierze Teologia - nauka o Bogu jako początku i celu człowieka Wiara jako nawiązanie relacji z Bogiem Konkretność wiary we chrzcie
3. Tradycja kościelna - medium wiary Oświecenie przez tradycję Historyczność Objawienia - katolicka zasada tradycji Tradycja jako odpowiedź na wierność Boga wobec swojego ludu Tradycja i teraźniejszość Kościoła Tradycja w dyskusji ekumenicznej
4. Gdzie jest Bóg w świeckiej epoce? Bóg w/ponad czasem Obecność Boga w czasie Post-chrześcijański przełom czasów? Nowoczesność - pożegnanie z chrześcijaństwem i sprzeciw wobec niego? Wybór między "religijną” a "świecką” wizją totalną świata Sprzeciw chrześcijańskiego humanizmu Dwie przeciwstawne opcje - naturalna i nadprzyrodzona? Wyznawcy religii przeciw racjonalistom? Wiara tylko pewną opcją? Niemożność funkcjonalizacji Boga Co jeśli Bóg byłby umarły? Czy stary nadczłowiek wciąż żyje? Powrót bogów? Świadectwo o jednym, osobowym Bogu Wiara jest świecka Świeckość jako sprzeciw wobec wiary w Boga? Wiara jest rzeczywiście opcją Kiedy chrześcijaństwo wkroczyło w pluralistyczny świat
5. Czy wiara w Boga jest obcym ciałem w naszych czasach? Czy chrześcijaństwo ma jedynie immanentne pochodzenie? Geneza i ważność wiary w jednego Boga Co oznacza termin "chrześcijański Zachód”? Ideologiczna alternatywna koncepcja dla chrześcijańskiego Zachodu Zgorszenie historyczną konkretnością Boga Wiara chroni rozum przed popadnięciem w irracjonalność Wątpliwe oferty pokojowe i kompromisy Wyobcowanie od Kościoła Sekularyzacja - nieodwracalny proces? Czy monoteizm jest wyjątkowy? Czy przypowieść o pierścieniu jest rozwiązaniem? Prawda nie działa na drugim świecie, ale w tolerancji Czy wiara w jedynego Boga czyni nietolerancyjnym? Bóg Objawienia czy deizmu? Wiara w Boga i obraz człowieka Osobowy Bóg i uzasadnienie praw człowieka Człowiek jest istotą poszukującą prawdy Przewrót w totalitaryzm Obraz człowieka i wiara w Boga Czy Oświecenie zatriumfowało nad wiarą? Historyczne uwarunkowanie Oświecenia Gdzie drogi radykalnie się rozdzielają Zwrot ku wykluczającemu antyklerykalizmowi Kto nie wie, kim jest człowiek, nie może uzasadnić swoich praw Jaka jest istota człowieka? Wiara w Boga chroni demokrację przed totalitaryzmem Wiara w osobowego Boga jest więcej niż na czasie Czy świat jest bogiem? Człowiek zamiast Boga albo diabła? Człowieczeństwo wiary w Boga Czy wiara nadal pasuje do naszych czasów?
6."Bóg chrześcijan przed Sądem” Oskarżenie w największym procesie pokazowym wszystkich czasów Przejściowy raport z przebiegu procesu Mowa obrończa za oświeceniem przez Oświecenie Oświecenie rozumu przez wiarę Człowieku, kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? (Rz 9,20) Katolicko-protestanckie przeciwieństwo w podejściu do czasów współczesnych? Łaska i autonomia we współczesnych czasach Korzenie antymetafizycznego sceptycyzmu Humanizm bez Boga? Człowiek nie w centrum kosmosu - ale mocno w centrum uwagi Stwórcy
7. Samosekularyzacja chrześcijaństwa czy rozwój jego świeckiego znaczenia? Uświatowienie wiary? Zgodność ze społeczeństwem - pieczęć aprobaty Kościoła na"dziś”? Zgorszenie krzyża Prawdziwa tolerancja to szacunek dla sumienia innych Reinterpretacja chrześcijaństwa: Operacja zakończona powodzeniem - pacjent nie żyje Napięcie między naukami przyrodniczymi a teologią?
8. Wiara teologalna czy religia naturalna? Wiara jako osobista relacja do osoby Boga Religijno-moralna konstytucja człowieka jako warunek wiary Redukcja wiary objawionej do ludzkiej religii? Niemożność wynikania wiary z religijnego a priori Jedna religia świata jest jedynie ludzką konstrukcją Czy wiara objawiona opiera się na doświadczeniu sakralności? Religia jako odniesienie do wiary Religia jako cnota moralna Ciągłości od religii do wiary Odróżnienie religii w idei Boga Religia czasów współczesnych, która czyni człowieka bogiem Religia jako duchowa potencjalność do słuchania Słowa Bożego Wiara jako relacja do"Ty” Boga Pytanie o Boga pozostaje aktualne Odpowiedź na kwestię ludzkiej egzystencji w świetle Chrystusa
9. Prawda i wolność wyznania - dwie strony medalu Alternatywa dla odczarowania?
10. Wiara i rozum - w encyklice Fides et ratio Bóg udziela się nam w swoim SŁOWIE Konieczność przyporządkowania rozumu i wiary Aktualność nowej ewangelizacji Prawda Boża jest zbawieniem człowieka
11. Wiara w Boga jest czymś więcej niż na miarę czasów Nieuniknione pytanie Przed decyzją Czy możemy pokładać nadzieję w Bogu w obliczu niesprawiedliwości na świecie? W wierze chodzi o być i nie być Bóg nas nie frustruje
12. Wiara w Boga - pomiędzy Internetem a pieniędzmi Podany tytuł zawiera trzy pikantne aluzje Wszechobecność pytania o Boga Bóg - w pytaniach filozoficznych Reakcje na wojujący ateizm
13. Nasza droga do Boga Włączyć GPS rozumu Myślenie jest byciem w drodze rozumu Interakcja między filozofią a teologią Wcielenie jako uniwersalna werbalizacja Objawienia Powstanie nauki o wierze Sens Praeambula fidei Geneza hellenizacji w samym Objawieniu Mądrość świata w sprzeczności wobec mądrości Bożej Historyczna głębia filozoficzno-teologiczna dialogu Dowody na istnienie Boga jako drogi do Boga albo jako myślenie, które zatrzymało się na drodze Różnica wyznaniowa w relacji wiara-rozum Wolność i samoprzyczynowość duchowego stworzenia Wolność Boga w relacji do stworzenia Dowodem na istnienie Boga są spotkania z Bogiem Pytanie o sens bytu jest drogą myślenia ku Bogu
14. Dlaczego wiara zawsze zakłada rozum i go doskonali Destrukcja teologii filozoficznej? Protest teologii reformacyjnej Los teologii naturalnej aż do jej"końca” Teologia naturalna jako oznaka nieuniknionego problemu Nowa perspektywa u Eberharda Jüngela Różnice katolicko-reformacyjne Funkcja teologii naturalnej u Tomasza z Akwinu. Formalny przedmiot teologii Objawienia Rozum w służbie nauki wiary Formalny przedmiot filozofii Potrzeba teologii filozoficznej Struktura stworzonego intelektu Historiozbawcza pewność rozumu Podstawy biblijne teologii naturalnej Zakres teologii naturalnej Pytanie o istnienie Boga Uzupełniające pytanie o istotę Boga Analogia bytu Nie-realna relacja Naturalne poznanie Boga
15. Żywy Bóg w swoim samoobjawieniu: Jestem, który jestem Słowo"Bóg” w języku ludzi Radykalny kryzys wiary - Bóg pomiędzy wątpliwością a negacją Kto ma uszy do słuchania [...] (Mk 4,23) Czym jest bóg Kim jest Bóg w wierze chrześcijańskiej? Nowe pytanie: Kim jest Bóg? Bóg objawia się - jestem, który jestem Nigdy nie spalający się krzew Czy osoba Boga jest pozostałością antropomorfizmu? Lud Boży jako pośrednik wiary w osobowego Boga Wyjątkowość Izraela jest zakorzeniona w jego wybraniu Jezus Chrystus - Deus et homo Jezus Chrystus - eschatologiczne objawienie jestem, który jestem Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego Wyjaśnienia teologiczne Katolickie essentials Kim jest dla nas dzisiaj Bóg? Jak powinniśmy się zachowywać w epoce zsekularyzowanej?
16. Bóg jest miłością - na temat encykliki Deus caritas est Jedność miłości w historii stworzenia i zbawienia Jedność w Chrystusie Kościół jest wspólnotą w miłości Bożej Z Chrystusem przezwyciężyć nieludzkość Miłość Chrystusa przynagla nas: o miłości bliźniego
17. Jeden i Trójjedyny Bóg Krytyka wiary w Trójcę Krytyka wewnątrzchrześcijańska Od Trójcy ekonomicznej do immanentnej Syn Ojca, zrodzony - nie stworzony Wpływ wiary w Trójcę na samorozumienie człowieka Spełnienie człowieka w Trójjedynym Bogu
18. Pośrednictwo w Bogu-Człowieku Chrystusie Narodziny "epoki nowożytnej” ze zwrotem antropocentrycznym "Epoka nowożytna” jako problem uzasadnienia wiary chrześcijańskiej Metafizyka wydarzenia i historyczność ludzkiego rozumu Spotkanie Boga w człowieku Jezusie - Geneza przełomu antropologicznego Ontologiczna przyczyna i dialogiczna realizacja istoty osoby
19. Jeśli istnieje zło, to istnieje Bóg Teodycea albo Bóg jako zbawienie świata Kwestie teologiczno-dogmatyczne Teologiczno-filozoficzne przesłanki współczesnej nauki przyrodniczej Zło w całościowej interpretacji rzeczywistości Utrata historiozbawczego podejścia we współczesnych zapytaniach teodycei Trzy metafizyczne modele podstawowe relacji świata do Boga Możliwa przyczyna zła w dobrym stworzeniu Stanowisko wierzącego wobec zła Tak dla wolności Zaufanie do Boga Postawa modlącego
20. Kościół - Boży znak wśród narodów Fundacja Boża - nie organizacja pozarządowa (NGO) Wolność religijna w społeczeństwie pluralistycznym Kościół Boży - orędownik wolności człowieka Humanizacja poprzez wiarę w Boga Misja prawdy i miłości Bóg powołał człowieka do miłości
Słowo końcowe do słuchaczy i czytelników tych wykładów

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni