Powrót na poprzednią stronę

Za progiem nadziei. Przewodnik metodyczny dla klasy III liceum i technikum

Za progiem nadziei. Przewodnik metodyczny dla klasy III liceum i technikum

Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce 2014

ISBN EAN: 97883766089219 (ISBN: 978-83-7660-892-19)
format: 162x235, stron: 46, oprawa: twarda

INDEKS: JED0668B12728

Cena: 15,00 zł

Przewodnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-43-01/12-KI-2/14 zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/12.

• Zawiera gotowe scenariusze wraz z materiałami źródłowymi, które mogą być wykorzystane w całości, bądź też stać się inspiracją dla własnych opracowań katechety.
• Tematy pierwszego rozdziału „Źródła nadziei” czerpią inspirację z adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI Verbum Domini oraz cyklicznych obchodów Niedzieli Biblijnej, których celem jest szeroka popularyzacja Pisma Świętego i przygotowanie do jego samodzielnej lektury.
• Rozdział drugi „Cała nadzieja w Chrystusie”, rozpoczynający się głoszeniem kerygmatu, ma przypomnieć to, co w Ewangelii jest najważniejsze, doprowadzając młodzież do odnowienia i pogłębienia osobistej relacji z Chrystusem.
• Temat „Znaki firmowe Boga – owoce Ducha Świętego” jest pomostem do treści rozdziału trzeciego
„«Nie dajcie się zwieść» – pułapki złudnej nadziei”, ukazującego podstępne działanie zła.
Dzięki duchowemu wyposażeniu młodzież będzie mogła odróżnić prawdziwą wiarę i nadzieję od ich neopogańskich, okultystycznych „podróbek”.
• Katechezy rozdziału czwartego „Urzeczywistnianie nadziei pokładanej w nas” wychodzą naprzeciw moralnym problemom współczesnego świata, w którym nie jest łatwe rozróżnienie dobra i zła.
• Wreszcie ostatni, piąty rozdział
„Świadectwo spełnianej nadziei. Rok liturgiczny” ukazuje, jak nasza chrześcijańska nadzieja spełnia się w zbawczych wydarzeniach, celebrowanych w ciągu roku liturgicznego.