Powrót na poprzednią stronę

Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym

Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym

Magdalena Madej-Babula

Wydawnictwo WAM Kraków 2006

ISBN EAN: 8373187022 (ISBN: 83-7318-702-2)
seria: Biblioteka Horyzontów Wychowania
format: 156×232, stron: 208, oprawa: miękka

INDEKS: WAM1407B14158

Cena: 19,00 zł

We współczesnej literaturze pedagogicznej coraz częściej podkreśla się znaczenie czynnika duchowego dla przebiegu procesów edukacyjnych. W działaniach tych zostaje dowartościowane to wszystko, co jest wytworem ducha człowieka, a czego wyrazem są wytwory kultury. Oczekuje się też, że przywoływanie dorobku wytworów ludzkiego ducha będzie dostarczać nowych bodźców wychowawczych, umożliwiających jednostce pełniejsze postrzeganie świata, w którym żyje.

Książkę p. Magdaleny Madej-Babuli należy czytać w kontekście poszukiwań związków edukacji i kultury duchowej człowieka. Autorka prezentuje w niej wyniki przeprowadzonych badań na wąskim, tym niemniej ważnym odcinku edukacji, jakim jest edukacja zintegrowana. Publikacja Magdaleny Madej-Babuli dostarcza wielu impulsów wychowawcom, jak też przygotowującym się do wykonywania tego zawodu, do osobistych przemyśleń zarówno nad rolą, jak i nad wykonywanymi przez niego zadaniami. Ne bez znaczenia są też inspiracje dotyczące możliwości wywiązywania się z oczekiwań, jakie stawia się przed nimi.

 

Magdalena Madej-Babula