Powrót na poprzednią stronę

W relacji do Ojca i w otwarciu na Ducha Świętego (5 x CD)

W relacji do Ojca i w otwarciu na Ducha Świętego (5 x CD)

o. Tadeusz Hajduk SJ

INIGO Kraków 2006

INDEKS: INI0621A14340

Cena: 36,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Zakopane, 10-12 lutego 2006 r. Nagranie na żywo.
Punktem wyjścia rozważań są słowa Jana Pawła II skierowane do całego Kościoła jako jego zadania na całe trzecie tysiąclecie: Nie trzeba zatem wyszukiwać "nowego programu". Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśla-dować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem (NMI 29).
Tym razem dotyka się człowieczeństwa Jezusa, w Jego ludzkich odniesieniach do Boga jako Ojca i do Ducha Świętego, któremu Jezus jest uległy. Te postawy Jezusa mają stać się inspiracją dla Jego uczniów, dla których Bóg też jest Ojcem i którzy też otrzymali Ducha Świętego.
Jest to kontynuacja serii "Poznać pokochać i naśladować Jezusa".

CD 1:
Człowieczeństwo Jezusa do poznania i naśladowania (50'47")

CD 2:
Otwarcie Jezusa na Ducha Świętego (42'12")

CD 3:
Nauczanie Jezusa o roli Ducha Świętego w życiu ucznia (44'01")

CD 4:
Synowska postawa Jezusa wobec Boga Ojca (41'45")

CD 5:
Jezus naucza o synowskiej postawie ucznia wobec Boga jako Ojca (41'16")

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Rekolekcje

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni