Powrót na poprzednią stronę

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (4)

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (4)

Tom V. Księga VII. Procesy

Józef Krukowski, bp Andrzej Dzięga, Grzegorz Erlebach, Ryszard Sztychmiler

Wydawnictwo Pallottinum Poznań

ISBN EAN: 9788370145712 (ISBN: 978-83-7014-571-2)
format: 180x247, stron: 462, oprawa: twarda

INDEKS: PAL0169B19931

Cena: 50,00 zł

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Wydawnictwo Pallottinum, wielotomowa praca zbiorowa kanonistów polskich, pod redakcją ks. Józefa Krukowskiego, konsultora Papieskiej Rady ds. Wykładni Tekstów Prawnych. Publikacja zawiera teksty kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., zamieszczone w języku łacińskim i polskim oraz wykładnię zawartych w nich norm prawnych; uwzględnia odpowiedzi Papieskiej Rady do Wykładni Tekstów Prawnych, akty normatywne Stolicy Apostolskiej mające charakter wykonawczy do postanowień kodeksowych a także związane z ich realizacją akty Konferencji Episkopatu Polski, jakie ukazały się w ciągu 20 lat od promulgacji kodeksu. Dzięki takiemu ujęciu publikacja łączy w sobie wiedzę niezbędną dla studentów na wydziałach prawa kanonicznego i w seminariach duchownych, duszpasterzy i wszystkich zainteresowanych poznawaniem i stosowaniem prawa kanonicznego w życiu.

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Józef Krukowski

bp Andrzej Dzięga

    Grzegorz Erlebach

      Ryszard Sztychmiler