Prawo Kanoniczne

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Prawo Kanoniczne” (liczba wybranych pozycji: 20, strona 1 z 1).


Prawo Kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II - komplet 4 tomów

Prawo Kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II - komplet 4 tomów

Tadeusz Pawluk

cena: 126,00 zł — do koszyka

Tom 1 Zagadnienia wstępne i normy ogólne Tom2 Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie Tom 3 Prawo małżeńskie Tom 4 Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w kościele. Procesy. ... Więcej...


Prawo Kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II - Tom 2 Lud Boży, jego nauczanie i uświęcenie

Prawo Kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II - Tom 2 Lud Boży, jego nauczanie i uświęcenie

Tadeusz Pawluk

cena: 30,00 zł — do koszyka

Przedmiotem rozważań prawnych w drugim tomie Prawa kanonicznego według Kodeksu Jana Pawła II będzie lud Boży oraz kościelna misja nauczania... Więcej...


Kodeks Prawa Kanonicznego (twarda oprawa)

Kodeks Prawa Kanonicznego (twarda oprawa)

cena: 85,00 zł — do koszyka

Kodeks będąc podstawowym dokumentem ustawodawczym Kościoła, opartym na dziedzictwie prawnym i ustawodawczym Objawienia i Tradycji, winien być uważany za niezbędne... Więcej...


Gwarancje wolności religijnej w konkordacie

Gwarancje wolności religijnej w konkordacie

Jan Dudziak

cena: 8,90 zł — do koszyka

Wskazany w tytule dokument Autor analizuje w trojakim aspekcie: gwarancja wolności religijnej jako nadrzędna zasada konkordatu, ogólny zakres wolności religijnej... Więcej...


Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (3)

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (3)

Arnold Chrapkowski, Józef Krzywda CM, Józef Wroceński, Bronisław Wenanty Zubert

cena: 39,00 zł — do koszyka

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich podjęło inicjatywę opracowania Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego z okazji 20-lecia ukazania się Kodeksu Prawa Kanonicznego ogłoszonego... Więcej...


Katechizm Kościoła Katolickiego (duży format)

Katechizm Kościoła Katolickiego (duży format)

cena: 90,00 zł — do koszyka

Ukazanie się edycji typicznej Katechizmu Kościoła Katolickiego w języku łacińskim pozwoliło edycjom narodowym na ostateczne przejrzenie i uzgodnienie tekstu z... Więcej...


Kiedy małżeństwo jest nieważne

Kiedy małżeństwo jest nieważne

Enzo Bianchi

cena: 39,90 zł — do koszyka

Uzyskanie kanonicznego orzeczenia nieważności małżeństwa, może pomóc osobom wierzącym w przezwyciężeniu rozterek moralnych i pozwala na zawarcie w Kościele Katolickim... Więcej...


Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 16/2013

Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 16/2013

Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon

cena: 30,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI Artykuły Piotr Michalik, Przyszłość zwolnień podatkowych dla związków wyznaniowych w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego USA Future of Tax Exemptions for Churches... Więcej...


Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 15

Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 15

Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon

cena: 30,00 zł — do koszyka

Ukazujące się od 2000 roku "Studia z Prawa Wyznaniowego" są efektem naukowej refleksji nad statutem kościołów i innych związków wyznaniowych... Więcej...


Katechizm Kościoła Katolickiego

Katechizm Kościoła Katolickiego

cena: 65,00 zł — do koszyka

„W samej swojej strukturze Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawia rozwój wiary, poruszając nawet wielkie kwestie życia powszechnego. Strona po stronie, odkrywa... Więcej...


Proboszcz we wspólnocie ludu Bożego

Proboszcz we wspólnocie ludu Bożego

Robert Kantor

cena: 22,00 zł — do koszyka

Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego to pozycja, która przedstawia rolę proboszcza, jaką pełni on w parafii. Proboszcz jest pasterzem i... Więcej...


Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej

Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej

Antoni Dębiński, Monika Wójcik

cena: 35,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI Antoni Dębiński (KUL), Słowo wprowadzenia Michał Burtowy (UG), Normy Reguły św. Augustyna w porządku prawnym Zakonu Kaznodziejskiego Marek Cieśluk (KUL), Święty Augustyn o nierozerwalności... Więcej...Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (5)

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (5)

Wojciech Góralski, Edward Górecki, Józef Krukowski, Józef Krzywda CM, Bronisław Zubert, Piotr Majer

cena: 68,00 zł — do koszyka

Kolejny tom (III/2) Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego pod redakcją ks. prof. Józefa Krukowskiego, wydany przez Pallottinum, obejmuje kanony zawarte... Więcej...


Studia z Prawa Wyznaniowego tom 13/2010

Studia z Prawa Wyznaniowego tom 13/2010

Artur Mezglewski, Piotr Stanisz

cena: 29,40 zł — do koszyka

Studia z Prawa Wyznaniowego opracowywane są w Katedrze Prawa Wyznaniowego od roku 2000. Początkowo ukazywały się nieregularnie, a od 2003... Więcej...


Prawo Kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II - Tom 1

Prawo Kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II - Tom 1

Tadeusz Pawluk

cena: 26,00 zł — do koszyka

Zagadnienia wstępne i normy ogólne Więcej...Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (4)

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (4)

Grzegorz Erlebach, Andrzej Dzięga, Józef Krukowski, Ryszard Sztychmiler

cena: 50,00 zł — do koszyka

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Wydawnictwo Pallottinum, wielotomowa praca zbiorowa kanonistów polskich, pod redakcją ks. Józefa Krukowskiego, konsultora Papieskiej Rady... Więcej...


Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (2)

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (2)

Jan Dyduch, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Edward Górecki, Wojciech Góralski

cena: 49,00 zł — do koszyka

część I. Wierni chrześcijanie część II. Ustrój hierarchiczny Stowarzyszenie Kanonistów Polskich podjęło inicjatywę opracowania Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego z okazji 20-lecia... Więcej...


Indeks rzeczowy Kodeksu Prawa Kanonicznego (0)

Indeks rzeczowy Kodeksu Prawa Kanonicznego (0)

Janusz Zieliński

cena: 21,00 zł — do koszyka

Obok wydawanego w Pallottinum wielotomowego "Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego" proponujemy Państwu bardzo praktyczną pomoc do korzystania z KPK. Autor... Więcej...