Ekumenizm

16,80 zł
Okładka
SPIS TREŚCI:

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

CZĘŚĆ I: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ EKUMENII

CZĘŚĆ II: SYLWETKI POLSKICH EKUMENISTÓW
90,00 zł
90,00 zł
Okładka
ks. Wacław Hryniewicz OMI
Książka jest nowa, ale leżała kilka lat w księgarni stacjonarnej i ma ślady przeglądania (stan ksiązki jest dobry).

Autor ukazuje, jak trudny jest dialog ekumeniczny. Zachęca do zrozumienia innych i rezygnacji z własnych przyzwyczajeń.

Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie ożywia nadzieja na przezwyciężenie istniejących podziałów. Niektóre z nich trwają od stuleci. Dobiegające swego kresu drugie tysiąclecie chrześcijaństwa okazało się w tym względzie szczególnie dramatyczne. Wiek XX zaszczepił nadzieję na przezwyciężenie przynajmniej wielkich rozdarć między Kościołami. Świadczą o tym dzieje ruchu ekumenicznego, a zwłaszcza dialogi doktrynalne prowadzone przez przedstawicieli poszczególnych Kościołów. Ekumeniczne spotkanie w prawdzie i szczerości jest wielkim wysiłkiem duchowym. Trud ten niesie ze sobą nadzieję na pojednanie chrześcijan i Kościołów. Ekumenizm jest drogą do pojednania. Dzięki niemu można już teraz odczuć błogosławieństwo dialogu – uczymy się większej otwartości. Dzięki niemu stajemy się nie mniej, ale bardziej chrześcijanami. Wciąż podzieleni, tym boleśniej odczuwamy anomalię i skutki podziału. Pogłębia się w nas poczucie solidarności i wzajemnej przynależności. Błogosławiony niech będzie Bóg, że pozwolił nam żyć w czasach, kiedy coraz więcej wierzących z różnych Kościołów otwiera się na wielką i świętą ideę pojednania!
24,00 zł
24,00 zł