Duszpasterstwo

Okładka %
Pomoc dydaktyczna do nauki religii, która uczy przez działanie. W komplecie dwie plansze. Każda z nich składa się z trzech kół spiętych na środku, koła są obrotowe. Wykorzystując obie plansze jednocześnie można tworzyć niezliczoną ilość zadań podczas omawiania roku liturgicznego.
Koło liturgiczne nr 1 ilustruje podział roku liturgicznego z uwzględnieniem miesięcy, ilości dni, tygodni i pór roku.
Koło liturgiczne nr 2 składa się z obrazów przedstawiających wydarzenia biblijne wpisujące się w poszczególne okresy liturgiczne.
Podczas lekcji mogą być zastosowane razem lub osobno. Ta pomoc dydaktyczna stanowi wsparcie dla nauczycieli w kreatywnym nauczaniu.
Dzięki niej uczeń:
określi czas trwania danego okresu liturgicznego;
pozna nazwy okresów liturgicznych;
pozna kolor obowiązujący w danym okresie liturgicznym;
dopasowuje porę roku do okresu liturgicznego;
dopasowuje wydarzenia biblijne do okresu liturgicznego;
opowie zilustrowane wydarzenie biblijne;
pozna nazwy świąt i uroczystości.
Zastosowanie: w katechezie przedszkolnej oraz na obu etapach edukacyjnych w szkole podstawowej
39,90 zł 38,50 zł
39,90 zł 38,50 zł
Okładka
Piotr Skarga SJ
Przedstawiamy Państwu Kazania o Siedmiu Sakramentach – wyjątkowe dzieło wybitnego Polaka – ks. Piotra Skargi (1036-1612). Prawdziwy Skarb Chrześcijańskiej Katolickiej nauki. Wydane po raz pierwszy Roku Pańskiego 1600. W następnych stuleciach wielokrotnie wznawiane. Dzieło ponadczasowe, które Mickiewicz nazwał najważniejszymi z rozpraw dogmatycznych Skargi. Dzieło, które czytano do stołu Ojcu Świętemu Innocentemu XII. Dzieło czytywane przez najdostojniejsze osobistości z królem Polski na czele. Dzieło czytane przez naszych pobożnych przodków... znów, po latach, ukazuje się drukiem i dziś trafia w Państwa ręce. Nie jeden Pobożny Czytelnik zdziwi się do jakiego stopnia herezje i antykatolickie nauczanie, z którymi walczył Skarga, wdarły się do instytucji Kościoła katolickiego w XXI wieku. Wyparta została Prawda i dogmatyczne, rzetelne nauczanie o Sakramentach i Ofierze Mszy Świętej. Prawda, zastąpiona została w wielu miejscach naukami heretyckimi, tzw. byle czym niezakorzenionym w Wierze Świętej katolickiej i własnymi interpretacjami Pisma Świętego, sprzecznymi z nauczaniem Kościoła Świętego, który jako depozytariusz, przez XX wieków z pieczołowitością dbał o czystość nauki Wiary katolickiej. Nie jeden po przeczytaniu Kazań o Siedmiu Sakramentach zdziwi się, do jakiego stopnia kościół instytucjonalny i poszczególni duchowni odstąpili od Wiary Świętej.
69,00 zł
69,00 zł
Okładka
Joseph Sica
Ten wspaniały, uzdrawiający sakrament nosi różne nazwy – sakramentu pokuty, pojednania, spowiedzi. W szczególny sposób wyraża on nasze pragnienie przemiany serca, skierowania życia we właściwą stronę i przeżywania go w zdrowy sposób, w relacjach miłości z naszą rodziną, wspólnotą i Kościołem. To nieodłączny element procesu wewnętrznego uzdrowienia oraz naprawy wszelkich więzi zniszczonych i nadwyrężonych przez nasze bezmyślne słowa i uczynki.
13,90 zł
13,90 zł
Okładka
Piotr Stawarz SDS
Prośba apostoła Filipa – wypowiedziana podczas Ostatniej Wieczerzy – „Pokaż nam Ojca” jest często naszą prośbą. Chcemy nie tylko wiedzieć o Ojcu, ale nauczyć się być z Nim. Żyje w nas pragnienie rozmawiania z Ojcem, życia na Jego chwałę. Jezus jest najlepszym przewodnikiem na tej drodze. Jest z Ojcem od początku, trwa w jedynej relacji Syna z Ojcem. Ojciec pociąga nas ku Jezusowi, a Jezus chce nam Ojca objawić.

Zaproponowane rekolekcje lectio divina są dla osób, które pragną poznać Ojca z pomocą Słowa Bożego.

1. Konferencja wprowadzająca w rekolekcje (J 1,1-18) 42 min.

I dzień: Sprawy Ojca (Łk 2, 41-52)

2. Wprowadzenie do Meditatio
31 min.
3. Wprowadzenie do Oratio 31 min.
4. Wprowadzenie do Contemplatio 16 min.

II dzień: Królestwo Ojca (Mk 1, 14-39)

5. Wprowadzenie do Meditatio 40 min.
6. Wprowadzenie do Oratio 33 min.
7. Wprowadzenie do Contemplatio 18 min.

III dzień: Opieka Ojca (Mt 6, 25-34; 7, 7-11)

8. Wprowadzenie do Meditatio 34 min.
9. Wprowadzenie do Oratio 28 min.
10. Wprowadzenie do Contemplatio 14 min.

IV dzień: Pragnienia Ojca (J 4, 1-30)


11. Wprowadzenie do Meditatio 43 min.
12. Wprowadzenie do Oratio 33 min.
13. Wprowadzenie do Contemplatio 16 min. V dzień: Wierność Ojcu ponad wszystko (Mk 14, 32-52)
14. Wprowadzenie do Meditatio 33 min.
15. Wprowadzenie do Oratio 31 min.
16. Wprowadzenie do Contemplatio 19 min.

VI dzień: Większa Miłość Ojca (Łk 15, 11-32) – dzień spowiedzi

17. Wprowadzenie do Meditatio . 44 min
18. Wprowadzenie do Oratio 38 min.

VII dzień: Pokarm na życie od Ojca (J 6, 26-59)

19. Wprowadzenie do Meditatio 51 min.
20. Wprowadzenie do Oratio 32 min.
21. Wprowadzenie do Contemplatio 17 min.

Całkowity czas:10 godz. 44 min.
40,00 zł
40,00 zł
Okładka %
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Myśli na każdy dzień

Szukasz wartościowych materiałów do rozważania na cały rok? Sięgnij po tę książeczkę, w której zamieszczono wybór myśli na 365 dni. To pełne mądrości słowa, przypominające o wartości miłości, jaką powinniśmy okazywać w codziennych słowach i gestach, w każdym miejscu i czasie.

Legendarny kapelan Solidarności Autorem tekstów jest ks. Jerzy Popiełuszko - legendarny kapłan Solidarności. Choć od jego śmierci minęło wiele czasu, jego słowa nie straciły na swojej aktualności. Możesz wciąż odczytywać je jako prorocze wezwanie samego Boga, skierowane także do ludzi XXI wieku – i zapewne kolejnych wieków.
39,95 zł 38,00 zł
39,95 zł 38,00 zł
Okładka
o. Ignacy Kosmana OFMConv.
Pomoc dla rodziców
Pragniesz lepiej poznać siebie i swoje zaniedbania wobec dzieci? Szukasz książki, która będzie wspierać Cię w budowaniu relacji zarówno z małymi, jak i już dorosłymi dziećmi? Ten rachunek sumienia będzie dla Ciebie doskonałą pomocą! To propozycja dłuższego przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania, dzięki któremu wejdziesz głębiej w swoje serce.

16 rozważań
Książeczka zawiera 16 rozważań, pozwalających przeprowadzić i dokładne przygotowanie do spowiedzi. Ten rachunek sumienia powinien być przeprowadzany w ciszy, skupieniu i modlitwie.

Poręczny format
Dodatkowy atut książeczki to poręczny format i piękna, przejrzysta szata graficzna.
14,95 zł
14,95 zł
Okładka %
o. Grzegorz Maria Bartosik OFMConv
Poszerzenie klasycznego rachunku sumienia
Kochasz Matkę Bożą? Chcesz zweryfikować, czy cześć i miłość do Niej znajduje właściwe miejsce w Twoim życiu? Skorzystaj z “Rachunku sumienia dla czcicieli Najświętszej Maryi Panny”, który stanowi doskonałe poszerzenie klasycznego rachunku sumienia, obejmującego rewizję życia pod kątem przykazań Bożych i Ewangelii, o szczególną ocenę swojej relacji do Matki Najświętszej.

Cztery formy kultu Najświętszej Maryi Panny
Schemat rachunku sumienia oparto na ósmym, maryjnym rozdziale Konstytucji dogmatycznej o Kościele “Lumen gentium”, w którym wyszczególniono cztery formy kultu Najświętszej Maryi Panny:

Veneratio – Szacunek,
Dilectio – Miłość,
Imitatio – Naśladowanie,
Invocatio – Wzywanie.
Uzupełnia go część piąta: Via experientiae – Droga doświadczenia.
Poręczny format
Dodatkowy atut książeczki to poręczny format i piękna, przejrzysta szata graficzna, utrzymana w odcieniach błękitu - koloru kojarzącego się z Matką Bożą i nieskończonością nieba.
14,95 zł 13,90 zł
14,95 zł 13,90 zł
Okładka
Jarosław Kupczak OP
Święty Jan w czwartej Ewangelii ukazuje, jak z boku umierającego na krzyżu Chrystusa, Nowego Adama, rodzi się Nowa Ewa – Kościół, symbolizowany przez stojących pod krzyżem Maryję i umiłowanego ucznia. Z boku Chrystusa wypływa krew i woda – symbol Eucharystii i chrztu, a w szerszym rozumieniu – wszystkich siedmiu sakramentów Kościoła i nadprzyrodzonej łaski odkupienia. Chrystus, Kościół, Maryja – to trzy zasady, na których oparliśmy ten inspirowany Soborem Watykańskim II wykład o siedmiu sakramentach – źródle życia dla wierzących. Dane techniczne
19,90 zł
19,90 zł
Okładka
ks. Marek Dziewiecki, ks. Franciszek Płaczek
Do rąk Czytelników oddajemy książkę, która pomaga odkrywać prawdę o Bogu objawiającym się nam w Biblii jako Ten, który każdego z nas rozumie, kocha i uczy kochać. Ta publikacja w sposób poruszający umysł i serce opisuje to, jak Bóg nas kocha, jaką drogę postępowania nam wskazuje i w jak miłosierny sposób nam przebacza wtedy, gdy się nawracamy. Książka mówi też o tym, co oznacza żywa wiara i na czym polega dojrzała odpowiedź człowieka na miłość Boga. To publikacja dla wszystkich pragnących wypływać na głębię chrześcijaństwa i fascynować Bogiem tych, którzy nie odkryli jeszcze prawdziwego oblicza Chrystusa.
24,00 zł
24,00 zł
Okładka %
ks. Ferdinando Di Maio
Co naprawdę dzieje się podczas Mszy Świętej i dlaczego udział w niej jest tak istotny, że stał się materią przykazania Bożego i kościelnego? Dlaczego powinniśmy systematycznie kultywować modlitwę osobistą oraz adorację Najświętszego Sakramentu? Jakie owoce Ducha Bożego spływają na nas dzięki tym praktykom, a jakie zagrożenia indywidualne i społeczne rodzą się z ich zaniedbywania?

Zamieszczone w tej książeczce refleksje i cytaty nie tylko pozwalają zrozumieć sens i wartość spełniania określonych obowiązków wynikających z wiary, ale prowadzą nas do sedna katolickiej doktryny i pobożności eucharystycznej.
19,90 zł 18,50 zł
19,90 zł 18,50 zł
Okładka
Dom Jean Pateau OSB
Wybór homilii o. Jeana Pateau OSB, opata tradycyjnego klasztoru benedyktyńskiego w Fontgombault we Francji.

Dom Pateau jest człowiekiem żywej wiary i głębokiej osobistej modlitwy, czerpie z bogactwa własnej medytacji i z wieloletniej regularnej praktyki lectio divina. Jego homilie są okazją do spotkania z całą tradycją monastyczną. Opat Fontgombault jawi się w nich nie tylko jako godny następca swojego poprzednika, nie tylko jako dziedzic i kontynuator myśli Dom Guérangera, ale jako wierny duchowy syn św. Benedykta, powiernik i strażnik jego Reguły. Przez te homilie poznajemy wykształconego i precyzyjnego teologa, który wykorzystuje swój warsztat do analizy tematu (najczęściej wyznaczanego przez cykl roku liturgicznego) i wskazania wynikających z tej analizy wniosków dotyczących życia religijnego, skierowanych tak do jego duchowych synów, jak i do wszystkich słuchaczy bądź czytelników.
69,90 zł
69,90 zł
Okładka
kardynał Grzegorz Ryś, ks. Tomáš Halik, Mariola Kaźmierska, - -
Dobrze, że ukazuje się obecna publikacja. Jej potrzebę podkreślali już w dniach Kongresu jego uczestnicy – wszyscy mieliśmy świadomość, że i na poziomie refleksji pastoralnej, i w doświadczeniu żyjącego Kościoła – dzieje się coś naprawdę ważnego i Bożego! Mam nadzieję, że ponowna lektura i odświeżenie tamtej refleksji zaowocuje w nas „nowym zapałem”, „nowymi metodami” i „nowymi środkami wyrazu”, a przede wszystkim odnowioną miłością do ludzi, którzy tworzą nasze miasta i którzy – każdy z osobna i razem we wspólnocie – czynią je ukochanym miejscem przebywania Boga.
abp Grzegorz Ryś
40,90 zł
40,90 zł
Okładka %
Kalendarz w układzie roku szkolnego z czytaniami mszalnymi.
Zawiera wiele informacji i tekstów przydatnych w pracy katechetycznej:
– modlitwy wiernych na niedziele i święta,
– noty o świętych i błogosławionych,
– medytacje i błogosławieństwa,
– myśli i aforyzmy,
– rozważania i wiersze nawiązujące do wydarzeń roku liturgicznego,
– cenne informacje z zakresu teologii, biblistyki, liturgii i historii Kościoła,
– wiele miejsca na listy uczniów i oceny.
– wykaz czytań mszalnych na każdy dzień wraz z określeniem tygodnia w kalendarzu liturgicznym,
– stronę z informacjami o ważnych datach w roku szkolnym, m.in. świąt, ferii zimowych i wiosennych i innych wolnych dni,
– miejsce na wpis terminów posiedzeń Rady Pedagogicznej.
39,00 zł 37,50 zł
39,00 zł 37,50 zł
Okładka
Robert Kowalewski
Rozważania różańcowe ze świętą, która stała się różą kwitnącą w duchowym ogrodzie Boga.

Choć św. Rita nie pozostawiła po sobie ani jednego zapisanego słowa, dziś niewątpliwie jest jedną z najbardziej popularnych średniowiecznych świętych i patronką, do której zwracają się przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej, a nawet beznadziejnej sytuacji. Ta książka to propozycja rozważań różańcowych inspirowanych duchowością mistyczki z Casci.
11,90 zł
11,90 zł
Okładka
Magdalena Kędzierska-Zaporowska
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, tworząc program rekolekcji przyżyciowych, które później nazwano oazą, oparł się na podziale na poszczególne części i tajemnice różańca. Maryja jako matka Kościoła stała się patronką Ruchu Światło-Życie, a modlitwa różańcowa towarzyszy jego członkom w czasie całej formacji. Inspirowane tekstami ks. Blachnickiego rozważania mogą stać się inspiracją do poznania życia i nauczania tej wyjątkowego kapłana, a także jego charyzmatu, za sprawą którego zachwycił tajemnicami różańca już trzy pokolenia Polaków.

Publikacja będzie również wartościową pomocą dla uczestników rekolekcji oazowych i rodzin formujących się we wspólnotach Domowego Kościoła.
11,90 zł
11,90 zł
Okładka %
Magdalena Kędzierska-Zaporowska
Józef i Wiktoria Ulmowie, kochający się małżonkowie i rodzice siedmiorga dzieci, w tym jednego jeszcze nienarodzonego, kierując się Chrystusowym wezwaniem, że „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”, podjęli heroiczną decyzję o przyjęciu pod swój dach ośmiorga żydowskich uciekinierów. Oddali Bogu życie całej swojej rodziny, by dać piękne świadectwo miłości, na której zbudowali swój dom. Ich przykład może stać się inspiracją dla wszystkich chrześcijańskich rodzin, które pragną wypełniać Bożą wolę, otwierać się na każde życie i w modlitwie różańcowej odnaleźć siłę do stawiania czoła najtrudniejszym wyzwaniom rodzinnym i społecznym.

Rozważania zawarte w książce oparto na pełnym chwały życiorysie błogosławionej rodziny Ulmów, a także na najpiękniejszych tekstach papieskich oraz biblijnych poświęconych miłości małżeńskiej i rodzinnej.
11,90 zł 10,90 zł
11,90 zł 10,90 zł
Okładka %
Adrian Pakuła, o. Wenanty Katarzyniec OFMConv.
Oddanie33 to 33-dniowe rekolekcje przygotowujące do aktu zawierzenia się Matce Bożej, które stały się w Polsce w ostatnich latach wielkim duchowym fenomenem. Teraz możemy je przeżywać razem z ojcem Wenantym Katarzyńcem, przyjacielem św. Maksymiliana Kolbego, który nieustannie zdobywa nowe dusze dla Niepokalanej, aby w końcu zdobyć dla Niej cały świat.

Dołącz do tej niezwykłej modlitwy razem z setkami tysięcy osób, pragnących przeżywać swoje życie pod opieką Matki samego Boga. Naucz się od ojca Wenantego, jak oddawać Jej każdy dzień i jak przez Nią dojść do Jej Syna. A skromny franciszkanin z Kalwarii Pacławskiej będzie Cię w tym wspierał, tak jak wspiera swoich czcicieli od wielu lat, upraszając przed tronem Najwyższego łaski, które pomagają nam w zdobywaniu świętości.
59,90 zł 55,00 zł
59,90 zł 55,00 zł
Okładka
św. Josemaria Escrivá
Święty Josemaría zrozumiał, iż posłannictwo ludzi ochrzczonych polega na wynoszeniu Krzyża Chrystusowego ponad wszelką rzeczywistość ludzką i odczuł w swoim wnętrzu żarliwe wezwanie do ewangelizacji wszystkich środowisk. Bez wahania przyjął zaproszenie, które Jezus skierował do apostoła Piotra: Duc in altum! Przekazał je całej swojej duchowej rodzinie, ażeby wnosiła do Kościoła bezcenny wkład komunii i służby apostolskiej.
Jan Paweł lI, Homilia z dnia kanonizacji św. Josemaríi Escrivy, 6 X 2002
20,00 zł
20,00 zł
Okładka
o. Hieronim St. Kreis OSB
Na polach czas żniwa. Ile razy szedłem w pielgrzymce, zawsze spotykaliśmy w drodze ludzi przy zbiorze zboża. Nie urządzali sobie większej przerwy. Krótkie pozdrowienia, prośby z obu stron o modlitwę i każdy wracał do swojego trudu.
Jak skończyła się pielgrzymka (mam na myśli poprzedni zeszyt), tak zacznie się ten ostatni etap. Otworzy go prezentacja uroczystości, świąt i wspomnień liturgicznych od sierpnia do listopada włącznie. Po co taki zabieg? Powód praktyczny – kontynuacja tego samego wątku do końca roku liturgicznego.
W drugiej części wrócimy do niedziel zwykłych od osiemnastej do trzydziestej czwartej. Ta ostatnia niedziela jest Uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Dzięki temu rok liturgiczny odsłoni przed nami swoje ukierunkowanie i równocześnie – nasz życiowy cel: dotarcie do Domu Ojca po naszej ziemskiej pielgrzymce / Hieronim St. Kreis OSB
28,00 zł
28,00 zł
Okładka
Na przestrzeni wieków Jezus zapragnął co jakiś czas przypominać ludziom, że w każdej poświęconej Hostii On sam znajduje się namacalnie. Dzisiaj trudno stwierdzić ile cudów eucharystycznych wydarzyło się w historii ponieważ wiele z nich dokonało się bardzo dawno temu. Część z nich nie zostało zbadanych czy zapisanych, o innych wiemy tylko z przekazów ustnych.
W książce przedstawiono cuda eucharystyczne potwierdzone przez Kościół, które są nam najbliższe ponieważ wydarzyły się na terenie Polski . W każdej chwili możemy pojechać, zobaczyć na własne oczy i przekonać się o nich osobiście. Wśród opisanych sanktuariów są: Bisztynek, Dubna, Elbląg, Głotowo, Jankowice Rybnickie, Kraków, Legnica, Poznań i Sokółka. Część z nich pochodzi z czasów średniowiecza inne wydarzyły się prawie na naszych oczach bo w XXI wieku. We wstępie książki znajdziemy dodatkowo obszerne wyjaśnienie czym jest cud eucharystyczny oraz w jaki sposób potwierdza się dziś ich autentyczność w Kościele.
Teksty o cudach i ich historii są opatrzone zdjęciami oraz specjalnymi mapkami wskazującymi lokalizację sanktuarium. Mamy nadzieję, że dzięki temu więcej osób zainteresuje się kultem eucharystycznym w Polsce i będzie pielgrzymować z wiarą do tych niezwykłych miejsc.
29,90 zł
29,90 zł