Religie

Okładka
Wybraliśmy postać mistrza Jerzego Nowosielskiego jako osooę co rej prace, jak sam o nich mówił, nie mogły powstać bez kontaktu z Podlasiem. Jerzy Nowosielski, chociaż nie urodził się na Podlasiu, pozostawił jednak wiele dzieł tworzonych specjalnie dla świątyń tego regionu. Dla niego tworzenie dzieł sakralnych było pracą organicznie związaną z terenami Polski wschodniej. Dlatego też w naszym sympozjum, pragniemy zaprezentować teksty autorów, mówiące o myśli i sztuce Nowosielskiego oraz jej wpływu na kulturę europejską.
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
Hieromnich Makary z monasteru Simonopetra
Z ogromną przyjemnością polecamy Państwa uwadze XII tom Synaksarionu (Grudzień). Nasza edycja będzie stanowić 12-tomowe dzieło, zbierające żywoty świętych od czasów Chrystusa po dzień dzisiejszy. Autorem opracowania jest atoski mnich Makary z monasteru Simonopetra. Święci są jedynymi niezmiennymi autorytetami życia duchowego dla wszystkich poszukujących zbawienia. Podążanie ich śladami z pewnością wzbogaci nas o cenne wskazówki na drodze poszukiwania Boga.
90,00 zł
90,00 zł
Okładka
WIELKI KANON, się z 250 troparionów, w języku cerkiewnosłowiańskim, w przekładzie polskim i transliteracji polskiej stanowi klasyczną hymnografię na cześć pokuty. Jego autor, św. Andrzej Arcybiskup Krety, żyjący w VIII wieku, w najdoskonalszy sposób potrafił przedstawić na licznych przykładach ze Starego i Nowego Testamentu drogę duszy ludzkiej od upadku do świętości. Dusza ludzka wzywana jest do otrząśnięcia się z grzechu, do powstania.

Aklamacja Kanonu się w czterech pierwszych dniach postu fragmentami, natomiast we czwartek piątego tygodnia - w całości.
25,00 zł
25,00 zł
Okładka
Antoni Mironowicz
Na terytorium na szego państwa trwale wpisały się w dzieje Cerkwi prawosławnej dwa wielkie ośrodki zakonne powstałe w końcu XV stulecia: monaster Zwiastowania NMP w Supraślu i monaster św.Onufrego w Jabłecznej. Dzieje podlaskich ośrodków klasztornych są odbiciem losów całego Kościoła prawosławnego w dawnej Rzeczypospolitej. Na Podlasiu prawosławie przetrwało dzięki monasterom. Historia prawosławnych ośrodków zakonnych w Jabłecznej, Bielsku, Drohiczynie, Zabłudowie czy klasztoru Wniebowstąpienia Pańskiego nad rzeką Narwią, w pobliżu wsi Odrynki, jest tego najlepszym dowodem.
29,00 zł
29,00 zł
Okładka
Krzyż drewniany na podstawce. Reprodukcja naklejona zabezpieczona pleksi

wymiary 12,3 x 22 cm
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
Ikona potrójna: Archanioł Michał - Kazańska MB - Archanioł Gabriel

Wymiary ikony 100 x 120 mm W całości wymiar (po rozłożeniu): 210 x 120 mm
35,00 zł
35,00 zł
Okładka %
Andrew Peterson
Przez całą zimę Janner, Kalmar i Leeli ? Strażnik tronu, Wilczy Król i Pieśniarka Anniery? wraz z mieszkańcami Zielonych Dolin przygotowywali się do bitwy przeciwko Gnagowi Bezimiennemu i Fangom z ziemi Dang.

Lecz kiedy Fangowie dokonują najazdu na Ban Ronę, dzieci zostają rozdzielone. Janner gubi się w górach, Leeli walczy z Fangami na dachach miejskich budynków, a Kalmar, który skrywa potworny sekret, wyrusza do lochów w zamku Throg. W tym samym czasie w krainie Skree Sara Cobbler i Maraly Weaver opiekują się cierpiącym Arthamem Wingfeatherem, aFangowie gromadzą się na bitwę nad rzeką Blapp.

To epickie zakończenie Sagi rodu Wingfeatherów opowiada o odwadze, poświęceniu, cudach i niebezpieczeństwach. Morskie smoki czają się w głębinach. Przewrotni Stranderowie przemykają się podziemnymi tunelami. Graniobieżcy i trolle grasują w Zielonych Dolinach. Zwierzoludy nawiedzają lasy. A potwory, Fangowie i inni nikczemnicy stają pomiędzy dziećmi a ich jedyną nadzieją na zwycięstwo.
89,90 zł 85,00 zł
89,90 zł 85,00 zł
Okładka
Aiden W. Tozer
Jaka jest natura Boga? Jak możemy odzyskać prawdziwe poczucie majestatu Boga i naprawdę żyć w Duchu? Ta wspaniała książka, klasyk chrześcijańskiego świadectwa i pobożności, odpowiada na te, i inne istotne pytania. Ukazano w niej również, jak możemy odświeżyć nasze życie modlitewne, głębiej zrozumieć Boga, a także doświadczać Jego obecności w naszym codziennym życiu.

Pouczająca i inspirująca publikacja rzuca światło na atrybuty Boga — od mądrości, przez łaskę, po miłosierdzie — i pokazuje poprzez modlitewną i wnikliwą dyskusję, w jaki sposób możemy pełniej rozpoznać oraz docenić każdy z tych boskich aspektów. Ta książka stanie się cennym skarbem dla każdego, kto jest oddany wierze chrześcijańskiej. Daje wymowne świadectwo majestatu Boga, pokazuje nam nowe sposoby doświadczania oraz rozumienia cudowności i mocy Ducha Bożego w naszym codziennym życiu.
59,90 zł
59,90 zł
Okładka
Alistair Begg
Sekularyzm wciąż odrzuca to, co Biblia mówi o etyce seksualnej, o zbawieniu, edukacji, roli i zasięgu władzy państwa czy o sprawach związanych z dobrem publicznym. Opinia publiczna zwróciła się przeciwko chrześcijanom. Nagle, jako grupa mniejszościowa w coraz bardziej zsekularyzowanym społeczeństwie, dowiadujemy się, jak to jest być outsiderami. Nie przywykliśmy do tego. I łatwo jest być oszołomionym, złym lub pokonanym. Pytanie brzmi: jak wygląda życie chrześcijanina w społeczeństwie, któremu nie podoba się to, w co chrześcijanie wierzą, co mówią i jak żyją? Jak zamierzasz żyć w tej nowej normalności? I tu na scenę wkracza Księga Daniela… „Oto idealne połączenie: Alistair Begg, jeden z wybitnych współczesnych ewangelizatorów, zastanawia się nad życiem, mądrością i odwagą Daniela – jednego z bohaterów wiary żyjących przed nami. Odwaga to nić, która przewija się przez życie takich ludzi. W książce zostało nam to wyłożone nad wyraz przejrzyście; przedstawiona została jedna z największych współczesnych potrzeb. Odważni w wierze jest z pewnością wyzwaniem i zarazem zachętą dla chrześcijan na każdym etapie życia. To książka na miarę naszych czasów!” SINCLAIR B. FERGUSON, profesor teologii systematycznej, Reformed Theological Seminary; autor książek Przestudiujmy List do Filipian oraz Chrześcijańskie życie
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
Jan Łaski
Confessio Londinensis było nie tylko dokumentem określającym cechy zdrowego Kościoła Chrystusowego, napisanym na potrzeby kilku parafii. Stanowiło przede wszystkim wyraz troski duszpasterskiej. Pisząc to wyznanie wiary, Łaski miał na celu ochronę swoich wiernych przed osobami, które chciały przemycić poglądy niebiblijne, radykalne i nieortodoksyjne. Jest to najstarsze wyznanie ewangelickie w języku holenderskim. Dzieło polskiego reformatora wywarło ogromny wpływ na Kościół reformowany w całej Europie.

Zakładając Kościoły londyńskie, Jan Łaski wykorzystał swoje dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie oraz wiedzę teologiczną. W londyńskim życiu kościelnym polski reformator kładł nacisk na doktrynę Kościoła oraz na praktykowanie jej w codziennym życiu. W myśl powyższego Łaski wydał Londyńskie wyznanie wiary (Confessio Londinensis), księga miała być kompendium doktrynalnym, rozprawą teologiczno-dogmatyczną, nauczającą prawd biblijnych w zakresie chrystologii oraz eklezjologii. To właśnie na podstawie wyznania wiary w te prawdy, i po uprzednim podpisaniu konfesji, kandydaci na członków w Kościołach cudzoziemskich (konfirmanci) mogli przystąpić do Kościoła.
20,00 zł
20,00 zł
Okładka
Nancy Guthrie
Każdy temat zawiera werset biblijny i modlitwę, którą dzieci mogą przyjąć za swoją. Autorka wprowadza w dar modlitwy i zachęca do rozmowy z Bogiem Ojcem.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Janette Oke
Skunksik Frycek został oddzielony od rodziny. Musi sam sobie znaleźć nowy dom i pożywienie. Gdy próbuje się zaprzyjaźnić, inne zwierzęta uciekają na jego widok, a on nie rozumie, dlaczego. Jednak trudne doświadczenia kształtują jego charakter.

W końcu wykazując się odwagą, odkrywa swoją sekretną broń i staje się bohaterem.
39,99 zł
39,99 zł
Okładka
Janette Oke
Pompi miał tylko jeden cel w życiu – dobrze się bawić. Najbardziej pragnął dreszczyku emocji i nowych przeżyć. Lecz miał z tym pewien problem. Otóż, był żółwiem, więc nie mógł robić większości tych ekscytujących, ciekawych rzeczy, które robili chłopcy przychodzący nad rzekę, gdzie mieszkał. Fakt ten wywoływał u niego złość. Był zły, ale tylko do czasu, gdy odkrył, dlaczego został stworzony w taki, a nie inny sposób.

Wtedy dostrzegł, że ma za co być wdzięczny Bogu.
39,99 zł
39,99 zł
Okładka
Janette Oke
Marek i Tymek marzą o własnym zwierzątku. Lubią psy, koty i myszoskoczki. Uwielbiają też króliki, kucyki i świnki morskie. Ale najbardziej kochają gołębie pocztowe. Ich sąsiad, a jednocześnie właściciel domu, który wynajmuje mama chłopców, też kocha gołębie. Ma gołębnik na własnym podwórku, ale chłopcom nie pozwala trzymać żadnych zwierząt. Mogą więc tylko patrzeć. Czy ich marzenie się w końcu spełni?
39,99 zł
39,99 zł
Okładka
Janette Oke
Będziesz zaskoczony, w jakie szkody może wpakować się jedna mała owieczka. Odrzucony przez mamę baranek Serafinek bezustannie ściąga na siebie kłopoty. Składziki na węgiel i ogrody warzywne, nawet balie czy wielkie psy nie pokonają tego małego zwierzątka. A on marzy tylko o tym, by inne owce go zaakceptowały. Ta wspaniała historia uczy, że Bóg stworzył każdego z nas dobrze.
39,99 zł
39,99 zł
Okładka
Druk dwukolorowy. Tekst w języku cerkiewnosłowiańskim, transliteracji polskiej i tłumaczeniu na język polski.
22,00 zł
22,00 zł
Okładka
Łzy skruchy
Prolog
Rozdział I
Skrucha, spowiedź, Święte Dary
Spotkanie ze starcem Paisjuszem
Nawrócenie nierządnicy
Siła Słowa Bożego
Powrót z kasyna
Głupiec
Wyznaję grzechy przed ikoną
Wzięcie odpowiedzialności
Nawrócenie studenta
Zamiłowanie do przypodobania się innym
6,00 zł
6,00 zł
Okładka
Rabin Jason Sobel
Odkryj, co łączy Księgę Rodzaju z teraźniejszością!

„Tajemnice Mesjasza to prawdziwe arcydzieło głębokiej wiedzy i objawienia”. – Kathie Lee Gifford

Rabin Jason Sobel usuwa zasłonę i rzuca Boże światło na Pismo Święte.

Ukazuje nam ukryte w drobnych szczegółach Boże tajemnice, niedostrzegalne dla osób spoza żydowskiego kręgu kulturowego. Większość ludzi – w tym nawet wierzących – nie rozumie w jaki sposób Biblia stanowi jedną, spójną całość. Ale Bóg ma misterny plan i cel zarówno dla Starego, jak i Nowego Testamentu.

Boże Słowo, spisywane przez wielu autorów na przestrzeni kilku tysięcy lat, nie jest przypadkowym zbiorem historii i biografii. Rabin Jason Sobel kojarzy ze sobą różne elementy tajemnicy i pomaga nam wyraźnie dostrzec pierwotny, Boży plan.
44,90 zł
44,90 zł
Okładka
Lew Tołstoj
Lew Tołstoj (1828-1910), rosyjski arystokrata znany przede wszystkim z wielkich powieści (Wojna i pokój, Anna Karenina), w pewnym momencie swojego beztroskiego życia (około pięćdziesiątki) zwrócił się w stronę poszukiwań religijnych. Nie było to jednak proste przejście od nihilizmu, do którego się przyznawał, na łono Cerkwi. Tołstoj widział w niej wiele zła, sprzeniewierzenie się etycznej nauce Chrystusa zduszonej przez ceremonializm, metafizykę i teologię. Swoim antyklerykalizmem sprawił, że w 1901 roku został ekskomunikowany, a wynikający z jego wiary anarchizm i pacyfizm postawił go w opozycji zarówno do Cerkwi, jak i do carskiego państwa. Moja wiara (1884) należy do serii pism religijno-teologiczno-moralnych, które tworzył w latach osiemdziesiątych XIX wieku i później (m.in. Spowiedź, 1882). W tym traktacie - w tej autobiografii duchowej - oparł swoją wiarę na Kazaniu na Górze stanowiącym jego zdaniem samą esencję Ewangelii. Wywiódł z niej sprzeciw wobec wojny, przemocy, przysięgi i sądów, ale sprzeciw bez walki: złu nie należy się opierać inaczej niż odmawiając współudziału w nim. W dwunastu rozdziałach autor opisuje swoją drogę do tej postawy. Jej żarliwość i szczerość nie przeszkodziła władzom zakazać publikacji, choć skonfiskowany nakład rozszedł się pozahandlową drogą w środowisku tych, którzy go zakazali. Wiara Tołstoja jest raczej przepisem na życie doczesne - moralne i radosne, bo opromienione wiarą w Chrystusa, ale okrojoną z chrześcijańskich dogmatów, takich jak życie wieczne czy zmartwychwstanie.
64,00 zł
64,00 zł
Okładka
Jeff White
W tej książce Jeff White, pastor prezbiteriańskiego Kościoła Reedemer Downtown w Nowym Jorku, omawia 1 List św. Jana. Za pomocą krótkich notatek i pytań dotyczących treści Listu pomaga czytelnikowi zrozumieć przesłanie tej księgi biblijnej. Pozycja świetnie sprawdzi się w prywatnych rozważaniach, jak i wspólnym studium księgi w zborach. Jeff White pełni funkcję pastora w Kościele Redeemer Presbyterian Church Downtown w Nowym Jorku (Kościół założony przez Tima Kellera). Został ordynowany w Tenth Presbyterian Church w Filadelfii i początkowo służył jako pastor w Redeemer w latach 1990-1998. W latach 1998-2011 był pastorem-założycielem New Song Community Church, wieloetnicznego, kościelnego projektu rozwoju społeczności w Harlemie. New Song był zaangażowany w inicjatywy edukacyjne, mieszkaniowe, rozwój gospodarczy, rozwój młodzieży oraz zdrowie i dobre samopoczucie w społeczności. Jeff i jego żona Rebecca są małżeństwem od ponad trzydziestu lat i mieszkają w Harlemie. Mają troje dorosłych dzieci i dwoje wnucząt. Jeff White jest absolwentem University
32,00 zł
32,00 zł