Liturgia

Okładka %
Wydawnictwo W drodze wraz z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym i serwisem Liturgia.pl przygotowało przewodnik po Triduum Paschalnym. Przeznaczony jest on do samodzielnej lektury, prowadzonej z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do samej celebracji. Celem autorów – świeckich, duchownych, uznanych liturgistów i teologów, a nade wszystko ludzi Wielkiej Nocy – jest przynieść czytelnikom pomoc w przygotowaniu do świętowania tajemnicy Zmartwychwstania. Obok tekstów poświęconych podstawowym treściom celebrowanym w poszczególne dni Triduum, przewodnik zawiera: praktyczne wskazówki (tzw. „Dobra praktyka"), objaśnienia symboli, a także medytacje na temat wybranych dzieł sztuki i utworów poetyckich. Znaleźć w nim można również teksty ojców Kościoła oraz fragmenty Pisma Świętego.
39,90 zł 37,00 zł
39,90 zł 37,00 zł
Okładka %
Pomoc dydaktyczna do nauki religii, która uczy przez działanie. W komplecie dwie plansze. Każda z nich składa się z trzech kół spiętych na środku, koła są obrotowe. Wykorzystując obie plansze jednocześnie można tworzyć niezliczoną ilość zadań podczas omawiania roku liturgicznego.
Koło liturgiczne nr 1 ilustruje podział roku liturgicznego z uwzględnieniem miesięcy, ilości dni, tygodni i pór roku.
Koło liturgiczne nr 2 składa się z obrazów przedstawiających wydarzenia biblijne wpisujące się w poszczególne okresy liturgiczne.
Podczas lekcji mogą być zastosowane razem lub osobno. Ta pomoc dydaktyczna stanowi wsparcie dla nauczycieli w kreatywnym nauczaniu.
Dzięki niej uczeń:
określi czas trwania danego okresu liturgicznego;
pozna nazwy okresów liturgicznych;
pozna kolor obowiązujący w danym okresie liturgicznym;
dopasowuje porę roku do okresu liturgicznego;
dopasowuje wydarzenia biblijne do okresu liturgicznego;
opowie zilustrowane wydarzenie biblijne;
pozna nazwy świąt i uroczystości.
Zastosowanie: w katechezie przedszkolnej oraz na obu etapach edukacyjnych w szkole podstawowej
39,90 zł 38,50 zł
39,90 zł 38,50 zł
Okładka
o. Hieronim St. Kreis OSB
Na polach czas żniwa. Ile razy szedłem w pielgrzymce, zawsze spotykaliśmy w drodze ludzi przy zbiorze zboża. Nie urządzali sobie większej przerwy. Krótkie pozdrowienia, prośby z obu stron o modlitwę i każdy wracał do swojego trudu.
Jak skończyła się pielgrzymka (mam na myśli poprzedni zeszyt), tak zacznie się ten ostatni etap. Otworzy go prezentacja uroczystości, świąt i wspomnień liturgicznych od sierpnia do listopada włącznie. Po co taki zabieg? Powód praktyczny – kontynuacja tego samego wątku do końca roku liturgicznego.
W drugiej części wrócimy do niedziel zwykłych od osiemnastej do trzydziestej czwartej. Ta ostatnia niedziela jest Uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Dzięki temu rok liturgiczny odsłoni przed nami swoje ukierunkowanie i równocześnie – nasz życiowy cel: dotarcie do Domu Ojca po naszej ziemskiej pielgrzymce / Hieronim St. Kreis OSB
28,00 zł
28,00 zł
Okładka
Na przestrzeni wieków Jezus zapragnął co jakiś czas przypominać ludziom, że w każdej poświęconej Hostii On sam znajduje się namacalnie. Dzisiaj trudno stwierdzić ile cudów eucharystycznych wydarzyło się w historii ponieważ wiele z nich dokonało się bardzo dawno temu. Część z nich nie zostało zbadanych czy zapisanych, o innych wiemy tylko z przekazów ustnych.
W książce przedstawiono cuda eucharystyczne potwierdzone przez Kościół, które są nam najbliższe ponieważ wydarzyły się na terenie Polski . W każdej chwili możemy pojechać, zobaczyć na własne oczy i przekonać się o nich osobiście. Wśród opisanych sanktuariów są: Bisztynek, Dubna, Elbląg, Głotowo, Jankowice Rybnickie, Kraków, Legnica, Poznań i Sokółka. Część z nich pochodzi z czasów średniowiecza inne wydarzyły się prawie na naszych oczach bo w XXI wieku. We wstępie książki znajdziemy dodatkowo obszerne wyjaśnienie czym jest cud eucharystyczny oraz w jaki sposób potwierdza się dziś ich autentyczność w Kościele.
Teksty o cudach i ich historii są opatrzone zdjęciami oraz specjalnymi mapkami wskazującymi lokalizację sanktuarium. Mamy nadzieję, że dzięki temu więcej osób zainteresuje się kultem eucharystycznym w Polsce i będzie pielgrzymować z wiarą do tych niezwykłych miejsc.
29,90 zł
29,90 zł
Okładka %
św. Tomasz Moore
Ten niezwykły klejnot katolickiej duchowości i pobożności powstał, kiedy Tomasz Moore przebywał w więzieniu w londyńskiej Tower (w 1535 r. poniósł śmierć męczeńską, odmawiając przysięgi na wierność władcy Henryka VIII, który sprzeniewierzył się Prawu Bożemu). W tym dziełku, wyrosłym z kontemplacji obecności Pana w Jego Ciele i Krwi, święty Tomasz Moore ukazał swoją cześć dla Najświętszego Sakramentu Ołtarza. To przewodnik właściwego podejścia oraz czci dla Eucharystii - cenny zwłaszcza dla nas, żyjących w naszych trudnych czasach duchowego zamętu.
9,90 zł 9,40 zł
9,90 zł 9,40 zł
Okładka %
ks. Grzegorz Śniadoch IBP
Czy w kościele pierwotnym kapłan był skierowany twarzą do ludu?

Czy Msza „trydencka” powstała w XVI wieku?

Czy została ona zakazana po Soborze Watykańskim II?

Czy katolik może i powinien w niej uczestniczyć?

Dlaczego jest po łacinie?

Dlaczego jest tak inna od współczesnej i tak bardzo zwalczana?

Na te i inne pytania x. Grzegorz Śniadoch IBP odpowiada w sposób celny i przystępny. Opiera się przy tym przede wszystkim na faktach, nauczaniu Kościoła katolickiego oraz wypowiedziach hierarchów i teologów.

Dzieląc się wiedzą historyczną i liturgiczną z jednej strony, z drugiej autor wplata w swą pracę także osobiste doświadczenie Mszy Świętej „nowej” i „starej” – najpierw z pozycji świeckiego, a później kapłana.

Trzecie wydanie – poszerzone, poprawione i uzupełnione – jest wyśmienitym źródłem pogłębienia wiedzy nt. liturgii i stanowi znakomite wprowadzanie do tematyki tradycyjnego katolicyzmu.

Przedmowa: x. Dawid Pietras FSSP
89,00 zł 85,00 zł
89,00 zł 85,00 zł
Okładka
ks. Józef Gaweł SCJ
Gdy pęd życia daje nam tylko chwilkę wytchnienia, warto poświęcić ją na rozmowę z Panem Bogiem. Te krótkie adoracje, wprost na dzisiejsze czasy, mogą się stać codzienną pożywką duchową i zachętą, by w gonitwie dnia codziennego, w drodze do pracy, do szkoły czy na zakupy znaleźć kwadrans na adorację Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

* „Kwadrans przed Najświętszym Sakramentem” to:
- Krótkie adoracje na dzisiejsze czasy,
- Poruszające modlitwy do wypowiedzenia wprost przed Najświętszym Sakramentem,
- Inspiracja i zachęta do codziennego spotkania z Chrystusem,
- Proste słowa do wyrażenia uwielbienia i zaufania Panu Bogu,
- Chwila refleksji, by usłyszeć, co Bóg chce nam powiedzieć.
14,90 zł
14,90 zł
Okładka
Hubert Wołącewicz
Publikacja-przyjaciel każdego ministranta. Mobilizująca do służenia przy ołtarzu z zapałem każdego dnia. To kalendarzyk i notatnik, w którym ministrant znajdzie comiesięczne rubryki uczestnictwa w Eucharystii i na ministranckich zbiórkach, a także daty z informacjami o stałych i ruchomych wydarzeniach liturgicznych w roku 2023.

Zamieściliśmy w nim ponadto:

– prezentacje multimedialne z kodami QR: melodie psalmów dla kantorów oraz filmy pokazujące sposób służenia do Mszy i opowiadające o paramentach liturgicznych,
– rubryki z planami lekcji, informacjami o przerwach w nauce i z terminami ferii zimowych w poszczególnych województwach,
– odnośniki do czytań mszalnych (sigla),
– codzienne wskazania dotyczące kolorów szat liturgicznych wspomnień, świąt i uroczystości,
– schemat roku liturgicznego.
Urozmaiceniem terminarza są kolorowe ilustracje, dowcipy oraz pouczające sentencje. Jednym słowem, ten kalendarzyk to nieoceniona pomoc dla każdego ambitnego ministranta (sprzyja temu również poręczny, kieszonkowy format publikacji).
11,00 zł
11,00 zł
Okładka
Didier Bonneterre
Na nalegania przyjaciół postanowiliśmy wydać w formie książkowej siedem artykułów opublikowanych na łamach „Fideliter” od maja 1978 do maja 1979 roku. Teksty te, stanowiące siedem głównych rozdziałów niniejszej książki, zostały przez nas nieco przeredagowane i uzupełnione. Do daliśmy też zakończenie poświęcone wpływowi środowiska protestanckiego na reformę liturgiczną, dołączając mało znane i rzadko cytowane źródło: datujący się na rok 1959 ryt eucharystyczny z Taizé. Studium nasze nie jest jednak w pełni wyczerpujące ? ma ono stanowić jedynie wstęp do analizy przyczyn „samo- zniszczenia Kościoła”, nad którym ubolewał Paweł VI.
40,00 zł
40,00 zł
Okładka %
ks. Maciej Zachara MIC
Słyszymy je w czasie każdej Eucharystii. Zbiera się w nich prośby kapłana i ludu w jedną wielką intencję skierowaną do Boga. Potwierdzamy je chóralnym „Amen”… Kolekty.

Te – niepozorne w swojej oszczędnej formie i zwięzłej treści – modlitwy umykają czasem naszej uwadze podczas mszy świętej. Tymczasem warto smakować duchowo każde misternie dobrane w nich słowo, ponieważ kryją w sobie bogactwo tradycji Kościoła oraz kwintesencję chrześcijańskiego przesłania. Pomagają także wyrazić to, czego często w naszych skromnych prośbach nie potrafimy ująć w słowa, uświadamiając na nowo, że hojność Boga przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Niego.
44,90 zł 41,99 zł
44,90 zł 41,99 zł
Okładka
ks. Hieronim Powodowski
Dzieło to zostało napisane przez krakowskiego archiprezbitera ks. Hieronima Powodowskiego na początku XVII wieku w czasach zagrożenia herezją protestantyzmu, ale też stanowiąc odpowiedź na wątpliwości wielu katolików, czym w istocie jest Msza święta, jakie są jej cele i jak chrześcijanin powinien przeżywać Najświętszą Ofiarę. Te pytania pozostają aktualne również teraz, a zatem w czasach, gdy zanika w Kościele wiara w rzeczywistą obecność Ciała i Krwi pod postaciami chleba i wina.
32,00 zł
32,00 zł
Okładka
Adam Szustak OP
Niedzielnik* jest to zbiór komentarzy Adama Szustaka OP do czytań liturgicznych, tym razem jednak nie na niedziele, ale na uroczystości, które Kościół świętuje co roku. Oprócz oryginalnych interpretacji poszczególnych fragmentów Biblii zawiera on także konkretne wskazówki, jak usłyszane Słowo przełożyć na życie codzienne.
49,90 zł
49,90 zł
Okładka
Pablo Blanco Sarto
Eucharystia to rzeczywistość, którą Sobór Watykański II nazwał „szczytem i źródłem” życia chrześcijańskiego, czyli samym centrum Kościoła. Pozwala nam ona ofiarowywać Bogu jako dar wszystko to, czym się staliśmy i co do nas należy. Jest ona jedną z tajemnic naszej wiary – źródłem siły, łaski, umocnieniem na drodze ku zbawieniu. Publikacja niniejsza przedstawia, co Pismo Święte mówi o tym największym z sakramentów i o miejscu, jakie zajmuje on w życiu Kościoła. Następnie, bardziej systematycznie, analizuje rzeczywistość eucharystyczną w jej głównych aspektach: pamiątki, obecności i komunii.
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
Księga intencji mszalnych wydanie na 2023 rok wydawnictwa Jedność. Przygotowana w układzie kalendarzowym - każda strona to kolejny dzień roku, z zaznaczonymi okresami liturgicznymi i świętami.
Do wpisywania przyjętych intencji Mszy Świętych na 2023 rok. Zawiera niezbędne rubryki, aby wpisać datę i godzinę Mszy, treść intencji czy nazwisko celebransa.
44,00 zł
44,00 zł
Okładka
Od wielu już lat nieocenioną pomocą w żywym uczestnictwie w liturgii Misterium Paschalnego jest książeczka Zwycięzca Śmierci – zbiór tekstów i śpiewów liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej. Adresowana jest przede wszystkim do służby liturgicznej ołtarza: lektorów, komentatorów, psałterzystów, organistów, kantorów i członków schól liturgicznych, choć z wielkim pożytkiem skorzystać z niej może każdy uczestnik liturgii tych najświętszych dni całego roku.
150,00 zł
150,00 zł
Okładka
Prezentujemy Państwu zbiór świadectw na temat tradycyjnej Mszy Świętej potocznie zwanej „trydencką”. To publikacja wyjątkowa, nie tylko dzięki statusowi samych autorów, ale także jej bezprecedensowości na polskim rynku wydawniczym.
Swojego głosu udzielają:
• była dyrektorka kliniki aborcyjnej,
• polscy profesorowie,
• muzułmańska konwertytka,
• poseł na sejm RP,
• prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości,
• włoski malarz,
• dziennikarze i publicyści,
• oraz inni – nie mniej intrygujący i nie mniej szacowni.

Bezspornie, „świadków” więcej dzieli, niż łączy. Mimo to zebrali się razem, aby przekazać swoje doświadczenia i refleksje dotyczące liturgii eucharystycznej, która sięga korzeniami czasów apostolskich. A co najważniejsze: by podzielić się swą głęboką miłością do tego czcigodnego rytu. Gorąco polecamy!
40,00 zł
40,00 zł
Okładka
Tomasz Grabowski OP, ks. Wojciech Nowicki
Jeśli masz problem z tym, jak dobrze przeżyć Eucharystię, lub nudzisz się w jej trakcie, sięgnij po tę książkę! Autorzy dzieląc się swoją pasją i umiłowaniem liturgii oraz rzetelną wiedzą teologiczną, krok po kroku, wyjaśniają co dzieje się podczas mszy świętej. Choć znamy Eucharystię prawie na pamięć, to dzięki uważności i bardziej świadomemu uczestnictwu, możemy się nią zachwycić na nowo, odsłonić jej głębsze znaczenie i czerpać z tych owoców w codziennym życiu. Ta publikacja właśnie temu służy.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Vademecum liturgii gregoriańskiej to wyjątkowe dzieło. Stanowi unikatowy zbiór przepisów liturgicznych, rubryk, zasad sprawowania liturgii według Mszału Rzymskiego z 1962 roku oraz najnowszych wytycznych dotyczących celebracji tej liturgii współcześnie, do ostatnich papieskich dokumentów włącznie. Dotąd źródła ogólne i szczegółowe dotyczące tej liturgii i jej normy znajdowały się w różnych, często trudno dostępnych miejscach. Problem mogła też stanowić sama łacina, w której spisano większość tekstów. Publikacja Wydawnictwa Hlondianum na 652 stronach zbiera wszystko w jednym miejscu. Pomieszczone tu dokumenty, dekrety i wyjaśnienia, często w ich oryginalnym brzmieniu łacińskim i tłumaczeniu na język polski, stanowią liturgiczną bazę prawną i są niezbędne do godnego sprawowania Najświętszej Ofiary w tym rycie. Dzieło może więc stanowić pomoc w przezwyciężeniu wszelkich nieporozumień i wątpliwości związanych z tą formą rytu rzymskiego.

Publikacja została wydana z wielką starannością edytorską: na dobrym papierze, w formacie B5, w sztywnej oprawie ze złoceniami; w limitowanym nakładzie jest dostępna tylko w księgarni Wydawnictwa Hlondianum. Z pewnością przyczyni się do głębszego poznania liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz do znacznego podniesienia poziomu celebracji liturgicznych sprawowanych w tymże rycie.
145,00 zł
145,00 zł
Okładka
"Śpiewy międzylekcyjne" to wyjątkowa pomoc liturgiczna, przede wszystkim dla organistów ale również dla kantorów, ministrantów i scholi. Zawiera wszystkie śpiewy w roku liturgicznym w wygodnym do użytku układzie. Psalm responsoryjny oraz Śpiew przed Ewangelią z każdego dnia, umieszczone zostały na jednej i tej samej stronie.
Ponadto w "Śpiewach międzylekcyjnych" znajdują są również, zapisane melodie do śpiewania lekcji i Ewangelii
Tom trzeci zawiera Msze własne o świętych oraz Msze wspólne.
60,00 zł
60,00 zł
Okładka
o. Marcin Drąg, Urszula Fajczyk
Ze wstępu
Tradycja obrzędowa Zakonu Braci Mniejszych Konwenualnych wyrasta z liturgii, stanowiącej centrum życia wspólnoty minorytów od samego początku jej istnienia. Fundamentalne miejsce Służby Bożej daje się zauważyć już w XIII w., gdy kościoły franciszkańskie, jak podają średniowieczne przekazy, tętniły życiem liturgicznym. Szereg rozporządzeń papieskich wydanych w XIII w. potwierdza zaangażowanie w Officium divinum młodego zakonu. Szczególnym dokumentem była bulla Cum tamquam veri papieża Innocentego IV, nadająca kościołom franciszkańskim charakter konwentualnych. Dekret zobowiązywał wspólnoty zamieszkujace przy świątyniach do sprawowania Mszy Świętej, uroczystej liturgii godzin w dzień i w nocy z całą wspólnotą braci oraz nadawał inne liczne przywileje.
56,90 zł
56,90 zł