Powrót na poprzednią stronę

Gwarancje wolności religijnej w konkordacie

Gwarancje wolności religijnej w konkordacie

zawartym między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w 1993 roku

ks. Jan Dudziak

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2002

ISBN EAN: 837332058X (ISBN: 83-7332-058-X)
format: 144x203, stron: 60, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0115B20535

Cena: 10,00 zł

Wskazany w tytule dokument Autor analizuje w trojakim aspekcie: gwarancja wolności religijnej jako nadrzędna zasada konkordatu, ogólny zakres wolności religijnej w ujęciu konkordatowym, poszczególne dziedziny Kościoła objęte gwarancjami konkordatowymi (w tym m.in. osobowość prawna Kościoła i jego instytucji, utrzymywanie wspólnoty i komunikacji wewnątrzkościelnej, sprawowanie kultu publicznego, małżeństwa konkordatowe, duszpasterstwo w wojsku, mniejszości narodowe, media, finanse).

 

ks. Jan Dudziak