Powrót na poprzednią stronę

Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu. Współczesne polskie dyskursy

Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu. Współczesne polskie dyskursy

Jarosław Gara

Wydawnictwo WAM Kraków 2008

ISBN EAN: 9788375051407 (ISBN: 978-83-7505-140-7)
format: 156x232, stron: 268, oprawa: miękka

INDEKS: WAM1925B22387

Cena: 32,00 zł

Problematyka antropologiczna i aksjologiczna zawsze stanowi specyficzny rdzeń konstytuujący podstawy oddziaływań wychowawczych, wzajemnie się też z nimi przenikając. I to zarówno wtedy, gdy podkreślana jest ranga specyficznych problemów o takiej właśnie wymowie jako przesłanek dla refleksji pedagogicznej, jak i wtedy, gdy postulowane jest bardziej systematyczne i rozległe uwzględnianie aksjologiii antropologii jako subdyscyplin filozoficznych w projektowaniu i formowaniu teoretycznych podstaw wychowania. Zatem filozofia, formułując swe pryncypia, nie tylko może, ale i powinna służyć pedagogice jako źródło odniesień. (J. Gara)

 

Jarosław Gara