Powrót na poprzednią stronę

Adam i jego żebro

Adam i jego żebro

Marko Ivan Rupnik, Sergej Sergeevič Averincev

Wydawnictwo Salwator Kraków 2009

ISBN EAN: 9788375800487 (ISBN: 978-83-7580-048-7)
format: 115x190, stron: 108, oprawa: miękka

INDEKS: SAW0408B22496

Cena: 14,90 zł

Przytaczamy krótką antologię rozważań Jana Pawła II na temat miłości ludzkiej, wygłaszanych przez Ojca Świętego podczas środowych audiencji ogólnych. Z tych fragmentów, mimo iż są krótkie, wyłania się wielka głębia teologiczno-antropologiczna i duszpasterska. To na niej dwaj autorzy tej książki opierają swoją refleksję. Teksty są wzięte ze zbioru opublikowanego przez Libreria Editrice Vaticana, o tytule Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała, a sakramentalność małżeństwa, Città del Vaticano 1986.

Gdy pod lipą, w rodzinnym klimacie, ludzie wyciągają się po całym dniu pracy w złotawym słońcu wieczoru, wypowiadane wówczas słowa są najbardziej prawdziwe. Chcemy, by ta rodzinna, szczera rozmowa, w której przekazujemy sobie wzajemnie słowa leżące nam na sercu, była „tonem” tego zbioru, zachęcającego w dostępny i prosty sposób do czerpania ważnych treści o silnym znaczeniu egzystencjalnym.

Według biblijnego opowiadania Ewa została stworzona z żebra Adama. Od tego momentu Adam nie może o tym zapomnieć i ciągle szuka swojego żebra. Także Ewa znajduje życie i uspokaja się dopiero u boku tego, z którego została wzięta. Zaczyna się dla tych dwojga droga zbawienia: eros staje się siłą, która pozwala wyjść z siebie, która otwiera na drugiego i nie pozostawia w spokoju, dopóki nie doprowadzi do komunii, do jedności.

Averincev Sergej Sergeevič - Urodzony w Moskwie w 1937 r., poeta i filolog bizantyjski o światowej sławie, był jedną z najbardziej znaczących osobowości rosyjskiego chrześcijaństwa i, generalnie, rosyjskiego życia kulturalnego. Po 1989 r. został deputowanym rosyjskiego parlamentu. Wykładał na Uniwersytecie w Wiedniu i był członkiem Papieskiej Akademii Nauk. Zmarł w lutym 2004 r.

Marko I. Rupnik, jezuita, ur. 28 II 1954 roku w mmiejscowości Zadlog w Słowenii. Malarz. Ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie. Studiował teologię w Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie uzyskał stopień doktora na podstawie pracy o Iwanowie. Jest profesorem duchowości chrześcijańskiego Wschodu i teologii ewangelizacji w Papieskim Instytucie Wschodnim w Uniwersytecie Gregoriańskim. Kieruje Centrum Naukowo - Badawczym "Ezio Aletti", którego celem jest uczestniczenie w refleksji nad związkami między wiarą a kulturą we współczesnej Europie, w świetle chrześcijańskiej tradycji Wschodu i Zachodu.
W 1999 r. wraz z Atelier Sztuki Centrum Aletti wykonał mozaiki w kaplicy Redemptoris Mater, znajdującej się w Pałacu Apostolskim, w którym mieszka Ojciec św. w Watykanie

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Marko Ivan Rupnik

Sergej Sergeevič Averincev