Biblistyka

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Biblistyka” (liczba wybranych pozycji: 201, strona 1 z 9).


Verbum Vitae 39/4 2021

Verbum Vitae 39/4 2021

Adam Kubiś

cena: 34,00 zł — do koszyka

Table of Contens ARTICLES JANUSZ KRĘCIDŁO The Reconciliation of the World Through the Blood of Christ’s Cross as the Completion of the Work of... Więcej...


Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 28

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 28

Piotr Łabuda

cena: 17,00 zł — do koszyka

Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Więcej...


Drugi List do Koryntian.Nowy Komentarz Biblijny. Tom VIII

Drugi List do Koryntian.Nowy Komentarz Biblijny. Tom VIII

Antoni Paciorek

cena: 79,95 zł — do koszyka

„Komentarz ks. prof. Antoniego Paciorka do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian jest bardzo wnikliwy i rzeczowy. Autor dokonuje w... Więcej...


Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem (oprawa miękka)

Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem (oprawa miękka)

Krzysztof Wons SDS

cena: 19,50 zł — do koszyka

W oparciu o Ewangelię św. Łukasza możemy przeżyć rekolekcje w dynamice lectio divina. Tym razem autor, znakomity formator, prowadzi nas... Więcej...


Aby rozważać Pismo Święte

Aby rozważać Pismo Święte

Tomasz M. Dąbek, Ludwik Mycielski OSB, Elżbieta Wiater, Włodzimierz Zatorski OSB

cena: 31,00 zł — do koszyka

Pismo Święte jest filarem życia duchownego. Kto go nie zna, nie zna też Chrystusa. Tu pojawia się jednak pewien problem, ... Więcej...


Biblia o państwie

Biblia o państwie

Michał Wojciechowski

cena: 24,00 zł — do koszyka

Biblia o państwie to książka, która dotyczy zawsze żywego tematu styku religii i polityki. Łączy spojrzenie teologii biblijnej i historii... Więcej...


Który walczył o sprawiedliwość społeczną. Powieść o proroku Amosie

Który walczył o sprawiedliwość społeczną. Powieść o proroku Amosie

Barbara Szczepanowicz

cena: 12,00 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

Powieść biblijna o Amosie – proroku wysłanym z Judy do Królestwa Izraela, aby potępić jego życie kultowe i religijne; aby... Więcej...


Łukaszowy przekaz o powołaniu Pawła

Łukaszowy przekaz o powołaniu Pawła

Rafał Orłowski CMF

cena: 48,00 zł — do koszyka

Publikacja, którą przedstawiamy omawia zdarzenie, które w istotny sposób zaważyło na historii całego Kościoła. Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich trzykrotnie... Więcej...


Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej

Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej

Michał Bednarz

cena: 18,00 zł — do koszyka

„Palestyna naznaczona została piętnem Bożym i z tego względu posiada niezwykłą głębię religijną. Stanowi składnik, element objawienia Bożego, które dokonało... Więcej...


Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu

Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu

Michał Peter

cena: 48,00 zł — do koszyka

Zawsze, kiedy ukazuje się znakomita książka z dziedziny biblistyki, zawierająca bogaty materiał naukowy, jest to znaczące i ważne wydarzenie. Publikacja... Więcej...


Modlitwa Ewangelią na każdy dzień T. III - Okres Zwykły (tygodnie I - XVII)

Modlitwa Ewangelią na każdy dzień T. III - Okres Zwykły (tygodnie I - XVII)

Krzysztof Wons SDS

cena: 26,00 zł — do koszyka

Modlitwa Ewangelią na każdy dzień to seria czterech książek zawierających wprowadzenia do modlitwy Słowem na wszystkie dni roku liturgicznego. Książka... Więcej...


Komentarz żydowski do Nowego Testamentu

Komentarz żydowski do Nowego Testamentu

David H. Stern

cena: 220,00 zł — do koszyka

Komentarz żydowski do Nowego Testamentu wychodzi naprzeciw postulatom współpracy w dziedzinie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i stanowi praktyczne urzeczywistnienie zaleceń II Soboru... Więcej...


Słownik symboliki biblijnej

Słownik symboliki biblijnej

cena: 200,00 zł — do koszyka

Słownik składa się prawie 850 haseł omawiających rzeczowo i przystępnie najrozmaitsze aspekty występujących w Piśmie Świętym symboli, motywów, metafor, figur... Więcej...


Słownik Antropologii Nowego Testamentu

Słownik Antropologii Nowego Testamentu

Bogusław Widła

cena: 90,00 zł — do koszyka

Książka zbiera, systematyzuje i omawia przełożone na język polski pojęcia nowotestamentowe, nieodzowne dla głębszego poznania i lepszego zrozumienia antropologii biblijnej. ... Więcej...


Kohelet - Najbardziej oryginalna i 'skandaliczna' księga Starego Testamentu

Kohelet - Najbardziej oryginalna i "skandaliczna" księga Starego Testamentu

Gianfranco Ravasi

cena: 35,00 zł — do koszyka

Blisko trzy tysiące hebrajskich słów, dwieście dwadzieścia dwa wersety podzielone na dwanaście rozdziałów składają się na Księgę Koheleta, Eklezjasty -... Więcej...


Kochać Kościół

Kochać Kościół

Raniero Cantalamessa

cena: 15,00 zł — do koszyka

"Chrystus umiłował Kościół. A ty?". Jest to stwierdzenie, a zarazem pytanie, które stanowi przewodni motyw medytacji wygłoszonych w Domu Papieskim... Więcej...


Moralia tom 1

Moralia tom 1

cena: 63,00 zł — do koszyka

Tak więc święty mąż, napełniony duchem wieczności, mocą serca zachowuje w pamięci wszystkie przemijające wydarzenia. Ponieważ wszelkie stworzenie jest znikome... Więcej...


Wielki atlas biblijny

Wielki atlas biblijny

James B. Pritchard, Waldemar Chrostowski

cena: 160,00 zł — do koszyka

Pierwszy prawdziwy profesjonalny atlas biblijny na polskim rynku. Powstał w koedycji z wydawnictwem Harper Collins Publishers. Drukowany w Singapurze Atlas... Więcej...


' Z Chrystusem na górze Tabor

' Z Chrystusem na górze Tabor

Edward Staniek

cena: 14,00 zł — do koszyka

Kolejna książka z serii "Wróćmy do Ewangelii".Ewangelia jest skarbem, jaki Kościół wkłada w ręce każdego wierzącego człowieka. W naszym pokoleniu... Więcej...


Chrystologia Ewangelii Św. Jana

Chrystologia Ewangelii Św. Jana

Stanisław Mędala

cena: 22,00 zł — do koszyka

Pogłębione wprowadzenie w istotę myśli czwartej Ewangelii w świetle współczesnych badań. Więcej...


Chrześcijańska literatura grecka

Chrześcijańska literatura grecka

Anne-Marie Malingrey

cena: 8,00 zł — do koszyka

W serii opracowań wczesnochrześcijańskiej literatury kolejna synteza historycznoliteracka sięgająca do okresu patrystycznego, tym razem przedstawiająca łacińską twórczość wielkich pisarzy starożytności... Więcej...


Dzieła egzegetyczne

Dzieła egzegetyczne

Mariusz Wiktoryn

cena: 48,00 zł — do koszyka

Jest to pierwsze wydanie dzieł Wiktoryna w języku polskim. Autor prezentuje typ egzegezy literalno-metafizycznej bez odwoływania się do alegorii. W... Więcej...


Encyklopedia Biblijna

Encyklopedia Biblijna

Paul J. Achtemeier, Paweł Pachciarek, Waldemar Chrostowski

cena: 160,00 zł — do koszyka

Główny temat: Przystępny i miarodajny zbiór najbardziej wartościowych rezultatów współczesnych studiów nad Biblią i światem, w którym powstawała. Opis książki: Encyklopedia stanowi... Więcej...


Ewangelie synoptyczne

Ewangelie synoptyczne

Michał Bednarz

cena: 24,00 zł — do koszyka

Obszerny podręcznik wprowadzający czytelnika w świat trzech pierwszych Ewangelii. Orientację w bogactwie wiadomości ułatwia przejrzysty układ treści oraz szczególne wyeksponowanie... Więcej...


Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia t. 4

Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia t. 4

Hugolin Langkammer

cena: 45,00 zł — do koszyka

Komentarz ukazuje się z okazji Złotego Jubileuszu Biblii Tysiąclecia. Podstawową jego zaletą jest to, iż posiadając ściśle naukowy charakter, jest jednocześnie... Więcej...