Pismo Święte (różne)

Okładka
Peter Atkinson
Książka Petera Atkinsona stanowi nowoczesny, praktyczny przewodnik po Biblii, skierowany głównie do młodych czytelników, który przybliża najważniejsze, przedstawione w ujęciu chronologicznym wydarzenia Starego i Nowego Testamentu, a także zapoznaje z tłem historycznym, geograficznym oraz społecznym Pisma Świętego. To bogato ilustrowane wprowadzenie do Biblii dostarcza wielu cennych informacji na jej temat, pozwala lepiej zrozumieć, jak i dlaczego została napisana, a także uzmysłowić jej pozytywny wpływ na całe pokolenia odbiorców na przestrzeni dziejów. Służy temu fachowy i ciekawy komentarz oraz bogata warstwa ikonograficzna: rysunki, zdjęcia, reprodukcje dzieł sztuki, mapy czy diagramy. Całość zamyka kalendarium i indeks. Niniejszy album to niezbędna lektura w domowej i szkolnej bibliotece.
39,00 zł
39,00 zł
Okładka
Jean du Masnil
Książka jest nowa, ale leżała kilka lat w księgarni stacjonarnej i ma ślady przeglądania (stan ksiązki jest dobry).

Fascynujące studium na temat wybranych postaci kobiecych w Ewangeliach. Przedstawiając 14 kobiet, które spotkały Jezusa, autor sięga do źródeł chrześcijaństwa oraz do… kobiecej wrażliwości. Od chwili spotkania z młodym prorokiem kobiety te „zachowywały wszystko w sercu”. Dobra i radosna Nowina, głoszona przez Jezusa, przemieniła całe życie bohaterek.
19,00 zł
19,00 zł
Okładka
Gustaw Holoubek czyta obszerne fragmenty Księgi Koheleta i Pieśni nad pieśniami. VERBA SACRA Modlitwy Katedr Polskich - jedno z najbardziej legendarnych i spektakularnych wydarzeń Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, najpopularniejsze teksty biblijne i religijne w wykonaniu najwybitniejszych polskich aktorów - są już dostępne w limitowanej serii płytowej "Złota Kolekcja Verba Sacra". Do płyty audio cd dołączony jest zeszyt z tekstem komentarza, zdjęciami.
18,00 zł
18,00 zł