Powrót na poprzednią stronę

Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości

Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości

Krystyna Chałas

Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce 2012

ISBN: 978-83-7660-501-2
format: 160x235, stron: 184, oprawa: miękka

INDEKS: JED1493B31797

Cena: 26,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Każdy z nas żyje w przestrzeni sytuacji celowych, zaplanowanych, przemyślanych czasem w najdrobniejszych szczegółach oraz tych przypadkowych, zaskakujących nas, które zesłał los. Sytuacje tworzone celowo jako sytuacje wychowawcze znalazły swoje miejsce w szerokiej literaturze, natomiast sytuacjom niezamierzonym, sytuacjom przez uczestnictwo, sytuacjom życiowym w literaturze pedagogicznej nie poświęcono dotychczas należytej uwagi, choć przecież są również znaczące wychowawczo. Mają charakter efemeryczny, ale efekty są stałe, a niektóre przetrwały wieki: przypadkowe sytuacje stały się przecież źródłem odkryć światowych. Brak znaczącego miejsca dla tego typu sytuacji w literaturze pedagogicznej oraz ich aksjologiczne znaczenie w życiu człowieka uzasadnia podjęcie tych zagadnień. Główny problem badawczy prezentowanej publikacji zawiera się w pytaniu: W czym wyraża się moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości?

Prof. dr hab. Krystyna Chałas, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Katedra Edukacji i Kultury. Interesuje się pedagogiką aksjologiczną, pedagogiką szkolną, dydaktyką, pedagogią szkoły wiejskiej. Jest założycielem i opiekunem naukowym Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Ważniejsze publikacje książkowe: Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce; Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. I, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja; Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka; jako współautor lub redaktor: K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym; K. Chałas, A. Maj, J. Mariański, Wychowanie ku wartościom religijnym; K. Chałas (red.), Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II.

 

Kategorie

Książki / Życie chrześcijańskie / Wychowanie

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni