Okładka

Spotkanie ze Słowem - podręcznik do nauki religii dla 7 klasy SP

Redaktor: ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech Dział: Katecheza Format: 202x265 Stron: 148 Oprawa: miękka ISBN: 9788375163544 INDEKS: WOJ0637B33279
25,90 zł
Darmowa dostawa od 150 zł Paczkomaty 10 zł Poczta Polska 15 zł Za pobraniem 15 zł

Opis

Treści zawarte w podręczniku i struktura jednostki lekcyjnej zostały tak przygotowane, aby uczeń na poziomie gimnazjum podjął próby znalezienia odpowiedzi na pytania egzystencjalne i uświadomił sobie konieczność dawania świadectwa miłości do Boga w codziennym życiu. Uczeń zachęcony jest do pogłębienia wiary i ma możliwość odkrycia własnej tożsamości chrześcijańskiej.

Podręcznik podzielony jest na 6 działów, które są tak skonstruowane, aby uczeń mógł również wykorzystać wiedzę zdobytą na innych przedmiotach (korelacja międzyprzedmiotowa). Zawiera 56 jednostek lekcyjnych. Każda z nich rozmieszczona jest na dwóch kolorowych stronach.

Struktura jednostki lekcyjnej:

•Temat lekcji - stanowi konkretyzację wskazań nowej Podstawy programowej i Programu nauczania religii.

•Cytaty biblijne -pomagają uczniom zbudować osobistą relację z Bogiem, zachęcają do samodzielnej lektury Słowa Bożego. Przekazują orędzie Ewangelii. Rozwijają wiedzę uczniów, wprowadzając ich w najważniejsze wydarzenia historii zbawienia.

•Komentarze wprowadzające (NOWOŚĆ!) – ogniskują uwagę uczniów na zagadnieniu, które będzie analizowane w kolejnych etapach katechezy. Stawiając pytania oraz wprowadzając dodatkowe konteksty, zachęcają do samodzielnego myślenia i zgłębiania zagadnień poruszanych w czasie katechezy.

•Ilustracje – pełnią istotną rolę w procesie edukacyjnym, wspomagają zapamiętywanie, uzupełniają przekazywane treści poprzez wprowadzenie dodatkowych kontekstów i skojarzeń.

•Komentarze interpretacyjne (NOWOŚĆ!) – pomagają odnieść poruszane w trakcie katechezy treści do wydarzeń z życia uczniów. Rozwijają umiejętność moralnej oceny własnych czynów. Są tak dobrane by pomóc właściwie ukierunkować dyskusję i sposób myślenia katechizowanych. Pomagają w odnalezieniu argumentów wspierających formułowane w czasie zajęć tezy. Zachęcają uczniów do rozszerzenia wiedzy poprzez samodzielne sięgnięcie do książek, z których pochodzą.

•pytania – zachęcają do refleksji i do tego, by uczniowie odnieśli poruszane w trakcie katechezy problemy do własnych życiowych doświadczeń.

•Sentencje, cytaty, informacje na marginesie (NOWOŚĆ!) – zachęcają do twórczego wykorzystania wypowiedzi, które mogą stać się dla ucznia inspiracją do samodzielnych przemyśleń. Pozwalają na rozszerzenie kontekstu przekazywanych w czasie katechezy informacji. Pomagają realizować postulat korelacji międzyprzedmiotowej poprzez odwołania między innymi do literatury, historii oraz filozofii.

•Modlitwa – jest stałym elementem kończącym katechezę. Wskazuje, że ta forma religijności jest podstawową drogą rozwoju więzi z Bogiem. Jej słowa nawiązują bezpośrednio do treści katechezy, stanowią jej podsumowanie i domknięcie.

Dzięki naszemu podręcznikowi uczeń wspierany jest w rozwoju swojej wiary. Zachęcony do aktywnego uczestniczenia w zajęciach poznaje właściwe wzorce osobowe. Ma możliwość przeanalizowania własnych postaw, działań i decyzji, aby w świadomy sposób stać się świadectwem przynależności do Chrystusa.