Powrót na poprzednią stronę

Różaniec cnót Maryi

Różaniec cnót Maryi

Flos Carmeli Poznań

ISBN EAN: 9788362536153 (ISBN: 978-83-62536-15-3)
format: 105x150, stron: 116, oprawa: miękka

INDEKS: FLC0155B33782

Cena: 10,00 zł

Różaniec cnót Maryi jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną poznać i naśladować cnoty Matki Bożej. Przeznaczony jest szczególnie dla tych, którzy odziani Szatą Maryi – Szkaplerzem świętym – pragną przyoblec się w Jej cnoty, upodobnić się do Niej w postawach wewnętrznych i w zewnętrznym postępowaniu.

Dwadzieścia wybranych cnót Maryi połączo­nych z dwudziestu tajemnicami Różańca świętego można doskonale wykorzystać nie tylko w czasie indywidualnego odmawiania Różańca, lecz także na spotkaniach brackich lub spotkaniach modli­tew­nych innych grup maryjnych. Będąc połącze­niem rozmyślania o życiu i cnotach Matki Bożej z modlitwą różańcową – jako modlitwa błagalna o nabycie tychże cnót – jest doskonałą pomocą w indywidualnym przygotowaniu duchowym do przeżywania świąt maryjnych, szczególnie w czasie nowenny szkaplerznej (przed 16 lipca).

Różaniec cnót Maryi stanowi swoistą drabinę, składającą się z dwudziestu szczebli, gdzie u pod­stawy zostały umieszczone cnoty kardynalne a na samym jej wierzchołku cnoty teologalne (boskie) – wiara, nadzieja i miłość. Różaniec ten, podobnie jak drabina cnót, znajduje swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym, nauce Kościoła i tradycji karmeli­tań­skiej. Obyśmy wszyscy wstępowali codziennie po tej Drabinie cnót Maryi i osiągnęli życie wiecz­­ne.