Nabożeństwo październikowe

Okładka
Beata Kowalewska-Tylka
Tajemnice różańcowe w formie praktycznych kart.

Oryginalna szata graficzna inspirowana klasycznymi przedstawieniami.

Zestaw zawiera 21 kartz tajemnicami radosnymi, światła, bolesnymi i chwalebnymi, uzupełnionymi fragmentami słowa Bożego, oraz krótką instrukcję, jak odmawiać różaniec. Karty różańcowe to idealny podarunek dla wspólnot różańcowych, katechetów, dzieci, młodzieży oraz miłośników tej formy modlitwy.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Aby nasze powołanie było czymś pięknym, musi być przepełnione myślą o innych. Jezus chodził po świecie i czynił dobro. Najświętsza Panna w Kanie myślała tylko o potrzebach innych ludzi i przekazała te potrzeby Jezusowi.

Jak wiele możemy się nauczyć od Najświętszej Panny! Była tak bardzo pokorna, ponieważ oddała się całkowicie Bogu. Była pełna łaski.

Prośmy Najświętszą Pannę, aby powiedziała Jezusowi: Wina nie mają, wina pokory i łagodności, dobroci i życzliwości. Z pewnością nam odpowie: Uczyńcie, cokolwiek wam powie.

(bł. Matka Teresa z Kalkuty)

Refleksje mistrzów duchowości chrześcijańskiej, zgromadzone w naszym zbiorze, mają stanowić inspirację dla tych, którzy chcą praktykować rozważanie tajemnic różańcowych, zarówno indywidualnie, jak i we wspólnocie. Wśród ich autorów są m.in. św. Augustyn, św. Hildegarda z Bingen, św. Ireneusz, bł. Jan Paweł II, bł. Matka Teresa z Kalkuty, bł. John H. Newman, Papież Franciszek, Benedykt XVI, Orygenes, H.U. von Balthasar, Thomas Merton, Chiara Lubich i ks. Franciszek Blachnicki. Ich wypływające z głębokiej wiary i miłości do Boga i ludzi myśli pomagają nam pogłębić nasze zrozumienie poszczególnych misteriów historii zbawienia i otworzyć się na doświadczenie niezwykłej duchowej mocy modlitwy różańcowej.
11,90 zł
11,90 zł
Okładka
Bp Wacław Świerzawski
Czym jest różaniec? Jest skrótem Ewangelii, dlatego jest w tak wielkiej cenie u ludzi wierzących. Kto wmyśla się w tajemnice różańca, ten widzi w nich wydarzenia ewangeliczne ujęte w sposób prosty, obrazowy, przemawiający do dziecka i do starca, do mędrca i człowieka prostego. Patrząc na wydarzenia życia Zbawiciela chcemy wejść w ich sytuację, chcemy być razem z Nim, od żłóbka aż po wejście do nieba. To jest streszczenie naszego chrześcijaństwa.
24,90 zł
24,90 zł
Okładka
Dorota Mazur
Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, zwana Małą Arabką, była mistyczką, urodzoną w Palestynie w chrześcijańskiej rodzinie należącej do katolickiego Kościoła melchickiego. Wstąpiła do zakonu karmelitanek we Francji. W tym czasie zaczęła doświadczać ekstaz, wizji i lewitacji. Ujawnił się też u niej dar proroctwa oraz stygmaty. Zmarła w karmelitańskim klasztorze w Betlejem. Została beatyfikowana przez Jana Pawła II, a jej kanonizację zatwierdził Papież Franciszek. Maria doświadczyła w swoim życiu wielu ciężkich prób i cierpień, ale mimo to nawet w najtrudniejszych chwilach potrafiła powiedzieć Bogu „tak”. Idąc jej śladem, możemy wraz z nią rozważać i przeżywać najświętsze tajemnice naszej wiary w modlitwie różańcowej.
8,90 zł
8,90 zł
Okładka
Ludwik Maria Grignion de Montfort kochał Maryję jak mało kto. Jest on uznawany za szczególnego apostoła i orędownika modlitwy różańcowej. Z jego Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny wyrosła pobożność maryjna Jana Pawła II i o. Maksymiliana Kolbego. Wraz ze św. Ludwikiem poznaj niezwykły sekret różańca świętego!
11,90 zł
11,90 zł
Okładka
„W dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.

– św. Jan Paweł II
9,90 zł
9,90 zł
Okładka
Zdzisław Józef Kijas OFMConv
Odkryj na nowo modlitwę na miarę pragnień Boga i człowieka

Bóg zaprasza nas do spotkania z Nim w „tu i teraz” naszego życia. Tymczasem my wolimy najczęściej albo rozpamiętywać przeszłość, albo zamartwiać się o przyszłość. Umiejętności smakowania chwili obecnej może nauczyć nas różaniec. Gdy rozważamy jego tajemnice, tworzy się między Maryją a nami intymna więź. Matka Najświętsza, która zachowywała i rozważała w swoim sercu Boże sprawy, uczy nas kontemplacji, wyciszenia i prowadzi do doświadczenia wewnętrznego pokoju i głębi miłości Chrystusa.

Modlitwa różańcowa pomaga widzieć, słyszeć i odczuwać wokół siebie kochającą obecność Boga i troskliwość dobrej Matki. Spotkanie modlitewne ma w sobie coś z radosnej rozmowy przyjaciół, którzy ufają sobie bezgranicznie. Modlący się z ufnością powierza Bogu swoje troski i radości, dzieli się z Nim swoim smutkiem i cierpieniem. W Jego ręce oddaje swoją przyszłość i odsłania swoje skryte pragnienia. Jak promienie słońca przechodzą przez witraż i rozświetlają wnętrze katedry, tak samo poprzez modlitwę obecność Boga wchodzi w jego życie, rozprasza ciemności, usuwa poczucie samotności i opuszczenia, oddala lęk, dając w zamian mocną nadzieję na lepszą przyszłość.
36,90 zł
36,90 zł
Okładka %
Wincenty Łaszewski
Cierpienie w doczesnym życiu to coś, czego żaden człowiek nie może uniknąć. Ogromnie ważne jest zatem, by nauczyć się je przeżywać z Chrystusem i Maryją, by pilnie uczyć się jego zbawczego znaczenia. We współczesnym świecie zapominamy o wartości, jaką można nadać naszemu cierpieniu, o jego odkupieńczym wymiarze. Maryja, zapraszając nas do rozważania Jej współuczestnictwa w zbawczej męce Jej Syna, w objawieniach, które miały miejsce w Kibeho w Rwandzie w latach 1981–1989, wskazuje nam inny rodzaj nabożeństwa różańcowego. To różaniec do Jej Siedmiu Boleści. Czyni to w ważnym celu. Chce nas nauczyć miłości, która jest prawdziwa. Uczy trwania pod krzyżem.
25,00 zł 23,50 zł
25,00 zł 23,50 zł
Okładka
Marek Balon, Wojciech Jaroń
Warto zbliżyć się do mistrza z Pietrelciny, by poznać, dlaczego tak wiele energii poświęcił na to, aby ogłaszać ludziom moc tej modlitwy – modlitwy nie do odparcia. Niestrudzenie powtarzał, że mamy nie rozstawać się ze „swoją bronią” i zawsze odmawiać różaniec. Poznaj życie i rady św. Ojca Pio.

Książka powstała jako inspiracja do wzrostu duchowego. Nie bez powodu, poza biografią świętego, znajdują się w niej rozważania wszystkich części różańca zawierające: słowa świętego na temat każdej, z tajemnic różańcowych, pytania do rachunku sumienia, modlitwę o Bożą pomoc w naszych sprawach.
29,90 zł
29,90 zł
Okładka %
Bolesław Słota CSsR
Kiedy Ojciec zamierzał wysłać Syna na ziemię, postanowił, że będzie miał Matkę, musiał więc stworzyć istotę godną takiego macierzyństwa. Zebrał wszelkie piękno, jakie tylko Wszechmoc Boża mogła stworzyć, zebrał wszelką świętość i wszelką cnotę, i miłość przewyższającą śpiew Serafinów, nadto tkliwość najdoskonalszej z matek – i te skarby bezcenne zamknął w jednym sercu, Sercu Jego Matki.
16,00 zł 14,99 zł
16,00 zł 14,99 zł
Okładka %
bł. Jakub Alberione
Pomoc w modlitwie
Szukasz materiałów do osobistej lub wspólnotowej modlitwy różańcowej? Skorzystaj z niniejszej książeczki, która zawiera rozważania wszystkich tajemnic różańcowych, a także teksty modlitw do Maryi oraz Litanii Loretańskiej. To doskonała pomoc do wykorzystania zarówno podczas nabożeństw październikowych, jak i w ciągu całego roku.

Słowa bł. Jakuba AlberioneBr> Autor tekstów rozważań to bł. Jakub Alberione - największy zakonodawca XX wieku i prorok mediów masowych. Dzięki jego słowom lepiej poznasz i zrozumiesz cudowną ideę upodobnienia swojego życia do życia Jezusa Chrystusa – pod opiekuńczym okiem Maryi.
12,95 zł 11,99 zł
12,95 zł 11,99 zł
Okładka
Rozważania różańcowe ze Świętymi na podstawie Ich tekstów.
19,90 zł
19,90 zł
Okładka
Renata Gontarz
Ta książka w prosty i łatwy sposób pomaga zrozumieć wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Piękne, kolorowe ilustracje przemawiają do dziecięcej wyobraźni i zachęcają do modlitwy. Dzięki tej książeczce dziecko z przyjemnością i radością będzie praktykowało różaniec!
20,00 zł
20,00 zł
Okładka
Renata Gontarz
Książka w prosty i łatwy sposób pomaga zrozumieć wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Piękne, kolorowe ilustracje przemawiają do dziecięcej wyobraźni i zachęcają do modlitwy. Dzięki tej książeczce dziecko z przyjemnością i radością będzie praktykowało różaniec!
20,00 zł
20,00 zł
Okładka
III Ogólnopolski Kongres Różańcowy i X Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca, które odbyty się 3 i 4 czerwca 2022 r. w Częstochowie, zjednoczyły wszystkie ruchy różańcowe w Polsce. Było to wielkie dziękczynienie za beatyfikację bł. Pauliny Jaricot, francuskiej świeckiej kobiety, która założyła Żywy Różaniec i Dzieło Rozkrzewiania Wiary, obchodzące w 2022 r. swoje 200-lecie. Naturalnie więc spora część tekstów w tej książce mówi o działalności nowej Błogosławionej. Głównym tematem jest jednak różaniec – a wraz z nim Maryja, przez której wstawiennictwo modlitwa ta jest kierowana do Boga.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
20 rozważań różańcowych, każde na osobnej karcie, umieszczone w poręcznym pudełku. Krótkie wprowadzenie zawierające informacje, jak odmawiać Różaniec i starannie dobrane ilustracje to dodatkowe zalety książeczki.
24,00 zł
24,00 zł
Okładka
ks. Mateusz Szerszeń CSMA
Różaniec jako modlitwa medytacyjno-kontemplacyjna związana jest z rozważaniem poszczególnych tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Każda z nich skrywa w sobie głębokie przesłanie i pomaga w głębszym przezywaniu własnej duchowości. Dlatego właśnie powstały nowe rozważania różańcowe – na nasze czasy, aby mogły pomóc modlącym się różańcem przy odmawianiu tej modlitwy.
Niniejsza książka zawiera osiem kompletnych zbiorów z rozważaniami: „Rozważania ze świętymi” są komentarzem do poszczególnych tajemnic na postawie cytatów z pism świętych; „Rozważania z modlitwą o przemianę wewnętrzną” są poświęcone poszczególnym władzom duszy i ciała człowieka; „Rozważania krótkie” są syntetycznym i precyzyjnym opisem danej tajemnicy; „Rozważania z modlitwą o uwolnienie” szczególnie polecane dla osób zniewolonych przez zło i zasadzki złego ducha – w tych rozważaniach przywoływana jest postać świętego Michała Archanioła jako głównego obrońcy przeciw wpływom szatana i jego demonów; „Rozważania ze świętym Pawłem” powstały na podstawie pism Pawłowych, które nawiązują do poszczególnych prawd doktryny i nauki chrześcijańskiej; „Rozważania z Apokalipsą” są próbą powiązania treści Księgi Objawienia z życiem Matki Najświętszej i Jezusa Chrystusa; „Rozważania z Tomaszem a'Kempis” – na podstawie cytatów z fenomenalnego dzieła „O naśladowaniu Chrystusa” pozwalają skonfrontować własne życie z tajemnicą świętości Jezusa i Maryi; „Rozważania z inspiracjami biblijnymi” – na podstawie fragmentów ze Starego Testamentu przedstawione zostały zapowiedzi realizujące się w Ewangeliach i w życiu Kościoła.
Zakończeniem książki jest krótka informacja o Nowennie pompejańskiej i sposobie jej odmawiania.
25,10 zł
25,10 zł
Okładka %
s. Monika Dolores Nowak PDDM
Różańcowe refleksje ze św. Pawłem są sztuką wydobycia głębi tajemnicy Chrystusa, która kształtowała Apostoła Narodów. Dzięki duchowemu zmysłowi autorki czytelnik, według własnych potrzeb, może karmić się najczystszą nauką św. Pawła, zwracając równocześnie swe serce do Niewiasty, która uruchomiła wciąż trwającą „pełnię czasu”. Książka zawierająca jedenaście propozycji rozważań różańcowych, opartych na listach św. Pawła, jest próbą połączenia wielkich tajemnic: Chrystusa, Maryi i ducha św. Pawła w jedno misterium chrześcijańskiego życia duchowego.
39,95 zł 34,00 zł
39,95 zł 34,00 zł
Okładka
Bł. Natalia zachęca nas, abyśmy nie bali się wyruszyć w duchową podróż związaną z ziemskim życiem Jezusa i Maryi. Poszczególne tajemnice znajdują swoje źródło w konkretnym, historycznym wymiarze, przekazanym nam przez Ewangelię i poświadczonym przez chrześcijańskich wyznawców pierwotnego Kościoła.

Żyjąc Ewangelią, kontemplując Jezusa w codziennej Komunii Świętej i przed Najświętszym Sakramentem, będąc z Bogiem w wielkiej zażyłości, pobierając naukę w szkole Maryi, poprzez miłość do Boga i bliźniego bł. Natalia osiągnęła niebo.
8,50 zł
8,50 zł
Okładka
Małgorzata Kremer
Rozważania tajemnic różańcowych przygotowane na podstawie fragmentów z pism św. Ojca Pio. Tematami kolejnych, tygodniowych cykli są: miłość Boga, pragnienie Boga, cierpienie, świętość człowieka i codzienność. Przepełnione niesamowitą pasją i głęboką wiarą słowa świętego stygmatyka to nieoceniona pomoc w modlitewnym zbliżaniu się do Boga i kontemplowaniu historii zbawienia.
11,90 zł
11,90 zł