Nauka Społeczna

Okładka %
Richard Rohr OFM
Najważniejsza i przełomowa książka jednego z najbardziej wpływowych chrześcijańskich myślicieli współczesności

Jezus jest Chrystusem – obrazem Boga na miarę wszechświata. Richard Rohr ukazuje, że właśnie ta zapomniana prawda może zmienić nasz sposób widzenia świata i to, jak przeżywamy codzienność. Ukazuje Boga, który nieustannie miłuje i wyzwala wszystko, co istnieje, który przekracza nasze wąskie miary postrzegania rzeczy i ludzi, który chce nas nauczyć miłości nieznającej granic… Rohr zachęca, by dostrzec Chrystusa wszędzie – nie tylko w tym, co duchowe, ale także w tym, co materialne:

Ci, którzy to zrobili, mogą czuć się tak samo święci na szpitalnym łóżku lub w barze, jak w kaplicy. Widzą Chrystusa w oszpeconych i złamanych, tak samo jak w tak zwanych doskonałych czy atrakcyjnych. Potrafią kochać i wybaczać sobie i wszystkim niedoskonałym rzeczom, ponieważ wszyscy noszą w sobie Imago Dei w równym stopniu, nawet jeśli nie w sposób doskonały.
46,90 zł 43,00 zł
46,90 zł 43,00 zł
Okładka
Bernard Nathanson
Nie zabijaj! – to przykazanie Dekalogu, można powiedzieć, podstawowej konstytucji danej ludziom przez Pana Boga! Św. Jan Paweł II mówił o świętości życia do całego świata, a podczas III pielgrzymki Rodziny Radia Maryja poświęcił temu zagadnieniu całe przemówienie, mówiąc, że obrona życia jest zadaniem każdego człowieka. Powiedział też wtedy do nas: „Radiu Maryja życzę, aby odważnie głosiło Ewangelię słowem i czynem, aby rozprzestrzeniało na falach eteru Chrystusowe orędzie życia, które jest zawsze orędziem prawdy, miłości i solidarności” (Watykan, 18.04.1996 r.). Pod koniec tego samego roku zaprosiliśmy do Polski prof. Bernarda Nathansona, w przeszłości abortera, a po nawróceniu wielkiego obrońcę życia. Dziękujemy Siostrom Loretankom, które po tej wizycie wydały książkę Świadek życia. Publikacja ta przyczyniła się do wielkiego dobra, pod wpływem lektury zostało uratowanych wiele ludzkich istnień. Dziękuję za wznowienie tej książki. Niech dalej działa! Niech świadczy o świętości każdego ludzkiego życia i niech pomoże Czytającym stać się obrońcami życia – głosicielami Ewangelii życia.

o. Tadeusz Rydzyk CSsR
11,00 zł
11,00 zł
Okładka %
W roku św. Jana Pawła II, ogłoszonego przez Sejm Polski, do udziału w konkursie pn. „Więźniowie w hołdzie św. Janowi Pawłowi II” zostali zaproszeni przez Areszt Śledczy w Bydgoszczy i Bractwo Więzienne Samarytania osadzeni w zakładach karnych na terenie Polski.
„Listy zza krat…” oraz prace artystyczne, to nie był pomysł na „przelotne hobby”, na przyjemne spędzenie czasu i zdystansowanie się od pędzącego świata – to wyrażenie pamięci i wdzięczności św. Janowi Pawłowi II.
Listy osadzonych adresowane do św. Jana Pawła II, tak bogate pod względem duchowym, z osobistym ładunkiem emocjonalnym, różnorodne w swojej formie i treści, cechują się oryginalną indywidualnością i w wyjątkowy sposób wyrażają tożsamość ich autorów, jednocześnie stały się żywym dialogiem z drugim człowiekiem, co w przypadku osadzonych w zakładach karnych ma szczególne znaczenie. Lektura tych listów pozwala niemal namacalnie odczuć obecność św. Jana Pawła II i uczestniczyć duchowo w opisanych przeżyciach.
20,00 zł 18,00 zł
20,00 zł 18,00 zł
Okładka
Jan Żaryn, KUL a społeczna nauka Kościoła
KUL a społeczna nauka Kościoła Maciej Hułas, Pośród szkół i tradycji
Pośród szkół i tradycji Źródła katolickiej nauki społecznej Stefana Wyszyńskiego
Bożena Klimczak, Ekonomiczny przyczynek do chrześcijańskich źródeł instytucji gospodarczych
Ekonomiczny przyczynek do chrześcijańskich źródeł instytucji gospodarczych Magdalena Zdun, Kardynała Stefana Wyszyńskiego koncepcja społeczeństwa a nurt "trzeciej socjologii"
Kardynała Stefana Wyszyńskiego koncepcja społeczeństwa a nurt "trzeciej socjologii" Stanisław Fel, Stefan Wyszyński - prekursor lubelskiej szkoły katolickiej nauki społecznej
57,00 zł
57,00 zł
Okładka
Damian Jankowski, ks. Andrzej Pęcherzewski
Czy księżom przydałoby się przygotowanie psychologiczne? Czy psychoanaliza zastąpi spowiedź? Skąd popularność mszy o uzdrowienie i egzorcyzmów? Czy religia jest źródłem cierpień? Co zrobić, by Kościół był wspólnotą, a nie korporacją? Czy Bóg jest wszechmocny? Gdzie kończy się przypadek, a zaczyna cud? – odpowiedzi na te i inne trudne pytania szuka ks. Andrzej Pęcherzewski, psychoterapeuta i proboszcz nadmorskiej parafii, w osobistej rozmowie z redaktorem „Więzi” Damianem Jankowskim.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka %
o. Michał Legan OSPPE, ks. Michał Olszewski
Przekonaj się, że warto złamać swoje życie dla Boga i wraz z Nim posklejać je tak, by zmieniło się w coś mocnego, trwałego i stabilnego!

Jeśli potrzebujesz uzdrowienia duszy, pragniesz poskładać swoje życie na nowo lub chcesz uleczyć relacje z bliskimi Ci ludźmi, Michał Legan i Michał Olszewski mają dla Ciebie znakomitą propozycję: Boże miłosierdzie. Dostępne od zaraz i dla każdego, w każdym konfesjonale. Nawet jeśli spowiedź wydaje Ci się przestarzałym i bezsensownym rytuałem, nie odkładaj tej książki na bok. Podążając za wskazówkami tych cenionych duszpasterzy i kapłanów, wprawionych w wyciąganiu ludzkich serc z różnych tarapatów, daj sobie szansę na oczyszczające doświadczenie i skorzystaj z wielkiej łaski, o której chcą dziś z Tobą porozmawiać. Prosto i konkretnie. Czarno na białym. Ta książka to pomysł na osobiste rekolekcje dla wszystkich szukających autentycznej miłości i prawdziwego szczęścia. Dzięki przystępnej formie rozmowy i podziałowi na kolejne dni łatwo nie tylko wejść w rozważania na temat oczyszczenia i uzdrowienia, lecz także krok po kroku przejść proces wewnętrznej przemiany.
26,90 zł 25,00 zł
26,90 zł 25,00 zł
Okładka
Arcybiskup Edmund Piszcz
Tekst referatu wygłoszonego w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu 27 lipca 2018 r. w ramach warsztatów: Zarządzanie. Przywództwo. Duchowość.
6,00 zł
6,00 zł
Okładka
Mirosław Łakomy, Maria Nowina- Konopka
Rok 2014 uznać można za jubileuszowy przynajmniej z trzech ważkich powodów. Po pierwsze ze względu na setną rocznicą wybuchu I wojny światowej, w wyniku której na mapie tego regionu pojawiły się nowe państwa narodowe. Po drugie, jest to dwudziesta piąta rocznica początku transformacji ustrojowej w Polsce, dzięki której doświadczyliśmy pokojowej ewolucji od systemu totalitarnego do demokratycznego, i w końcu po trzecie, rok 2014 stanowi dziesiątą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Daty te prowokują do refleksji nad przemianami jakie zaszły w tym okresie w ujęciu globalnym, regionalnym oraz w samej Polsce.

Bez wątpienia demokratyczny ustrój polityczny jest dominującą formą sprawowania władzy zarówno na kontynencie północno-amerykańskim, jak i europejskim, a fakt ten uznać można za szczególną zasługę USA i Francji. Niejednokrotnie uważa się również, iż z racji podejmowania nieustających wysiłków na rzecz propagowania rozwiązań ustrojowych i wartości charakterystycznych dla demokratycznego państwa, system ten jest swoistym amerykańskim towarem eksportowym.

Zapotrzebowanie na objęcie swym protektoratem dążeń do wprowadzenia nowego ładu politycznego uznać należy za wciąż niesłabnące, albowiem w wielu miejscach świata nadal obserwuje się zjawiska łamania praw człowieka, ograniczania swobód obywatelskich czy brak pluralizmu. Z tego też względu rozwiązania ustrojowe oraz praktyka funkcjonowania demokracji w Stanach Zjednoczonych i państwach europejskich są swego rodzaju punktami odniesienia dla wielu państw świata - takich jak choćby ostatnio Ukraina. Warto jednak pamiętać, iż promowanie rozwiązań charakterystycznych dla społeczeństwa demokratycznego powinno przebiegać równolegle na dwóch płaszczyznach.

nota wydawcy Rok 2014 uznać można za jubileuszowy przynajmniej z trzech ważkich powodów. Po pierwsze ze względu na setną rocznicą wybuchu I wojny światowej, w wyniku której na mapie tego regionu pojawiły się nowe państwa narodowe. Po drugie, jest to dwudziesta piąta rocznica początku transformacji ustrojowej w Polsce, dzięki której doświadczyliśmy pokojowej ewolucji od systemu totalitarnego do demokratycznego, i w końcu po trzecie, rok 2014 stanowi dziesiątą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Daty te prowokują do refleksji nad przemianami jakie zaszły w tym okresie w ujęciu globalnym, regionalnym oraz w samej Polsce. Bez wątpienia demokratyczny ustrój polityczny jest dominującą formą sprawowania władzy zarówno na kontynencie północno-amerykańskim, jak i europejskim, a fakt ten uznać można za szczególną zasługę USA i Francji. Niejednokrotnie uważa się również, iż z racji podejmowania nieustających wysiłków na rzecz propagowania rozwiązań ustrojowych i wartości charakterystycznych dla demokratycznego państwa, system ten jest swoistym amerykańskim towarem eksportowym. Zapotrzebowanie na objęcie swym protektoratem dążeń do wprowadzenia nowego ładu politycznego uznać należy za wciąż niesłabnące, albowiem w wielu miejscach świata nadal obserwuje się zjawiska łamania praw człowieka, ograniczania swobód obywatelskich czy brak pluralizmu. Z tego też względu rozwiązania ustrojowe oraz praktyka funkcjonowania demokracji w Stanach Zjednoczonych i państwach europejskich są swego rodzaju punktami odniesienia dla wielu państw świata - takich jak choćby ostatnio Ukraina. Warto jednak pamiętać, iż promowanie rozwiązań charakterystycznych dla społeczeństwa demokratycznego powinno przebiegać równolegle na dwóch płaszczyznach. Obok namysłu nad teoretycznymi, idealno-typowymi modelami demokracji konieczna jest refleksja nad ich praktycznymi zastosowaniami oraz współczesnymi, towarzyszącymi im problemami. Aspekty ściśle teoretyczne, historyczne i odwołujące się bezpośrednio do genezy ustroju pozostawione zostają poza ramami problemowymi artykułów zamieszczonych w niniejszej pozycji. W tym zakresie poznawczym odwołujemy Czytelnika do wielu dostępnych na polskim rynku wydawniczym wartościowych pozycji naukowych. Gwoli natomiast uporządkowania pojęć stanowiących istotę podjętych w tomie rozważań, nakreślone zostaną jedynie wybrane kwestie, dotyczące samego pojęcia i genezy demokracji.
39,00 zł
39,00 zł
Okładka
Sławomir Zatwardnicki
Nieznana i niekochana – taka jest katolicka nauka społeczna w oczach Sławomira Zatwardnickiego. Książka jest adresowana do nas wszystkich – „okularników”, którym szkła pobrudziły się stereotypami, a myślenie wpadło w koleiny utartych schematów. Żywy, a nieraz i ostry język Autora pomoże nam w wyraźnym dostrzeżeniu problemów współczesności i aktualności społecznego nauczania Kościoła.
ks. Przemysław Król SCJ
Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”
20,00 zł
20,00 zł
Okładka
ks. Edward Formicki
52,50 zł
52,50 zł
Okładka
Ernan McMullin
Doktryna stworzona przez Karola Darwina od początku była zapowiedzią filozoficznych emocji. Jej powstanie stawiało pod znakiem zapytania ustalone od wieków metafizyczne dogmaty. Zadrżały bezpieczne podstawy niezmiennego porządku rzeczy. Doszło do zgorszenia arystotelików i purytańskiej Anglii. Czy nie ma ucieczki od tragicznej historii ewolucji? A może gdzieś pod jej powierzchnią tli się światełko nadziei? W swojej książce Ernan McMullin dowodzi, że traktowanie ewolucji i stworzenia świata przez Boga jako dwóch wykluczających się idei jest wyrazem niezrozumienia tych pojęć. Głębokość historycznej refleksji, rzeczowość i szerokość spojrzenia Autora sprawią, że każdy Czytelnik da się porwać tej filozoficznej odysei. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech nowopowstałej wiary chrześcijańskiej, rozprzestrzeniającej się w Basenie Śródziemnomorskim przed blisko dwoma tysiącami lat, stanowiło wyobrażenie Boga jako „Stwórcy” wszechświata, odpowiedzialnego za wszystko, co istnieje. Odrzucone zostały popularne w tym czasie dualizmy, przedstawiające świat jako arenę walki między równomiernie rozłożonymi mocami dobra i zła. Materia miała być odtąd traktowana już nie jako niezależne źródło cierpienia i grzechu, lecz jako dzieło Bożego stworzenia. Zamiast być wiecznym, jak utrzymywało wielu greckich filozofów, kształtowany przez Boga wszechświat wyłaniał się w sposób stopniowy.
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
Oddajemy w Państwa ręce pozycję, w której zespół specjalistów przedstawił przemiany światopoglądowe dotyczące nurtów segregacyjnych, integracyjnych i inkluzyjnych. Zwrócono uwagę na historyczne uwarunkowania tychże procesów, ewoluujących od ekskluzji i towarzyszących jej społecznych postaw wykluczających, po inkluzję i społeczne postawy asymilujące. Analizom poddano sytuację osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami rozwojowymi oraz obcokrajowców. Starano się odnaleźć odpowiedzi na pytania o przestrzeganie praw, możliwości pełnego rozwoju biopsychospołecznego wszystkich ludzi, opartego o idee egalitaryzmu. Dyskutowano poglądy społeczne dotyczące osób wykluczanych oraz proponowano rozwiązania służące zapobieganiu marginalizacji ich potrzeb. Autorzy pragnęli zwrócić uwagę czytelników na ciągle istniejące, krzywdzące przekonania i stereotypy społeczne, a tym samym zapoczątkować dyskusję na temat przemian światopoglądowych służących idei wieloaspektowego i wielopłaszczyznowego wyrównywania szans.
25,00 zł
25,00 zł
Okładka
Stanisław Głaz SJ
Celem każdego człowieka jest stawanie się sobą - dążenie do integralnego rozwoju. Człowiek w pełni staje się sobą, jeśli na poziomie ludzkim i duchowym realizuje swoje wrodzone talenty. Został on stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a zatem na prawie podobieństwa uczestniczy także w życiu Bożym.
Na tle obecnych przemian społeczno-kulturowych i religijnych w naszym kraju widoczne są liczne uwarunkowania pracy duszpasterskiej oraz stojące przed duszpasterzami wyzwania. Mimo wielkich osiągnięć w tej dziedzinie pasterze Kościoła oraz badacze wciąż poszukują adekwatnych do współczesności narzędzi wdrażania nowych pomysłów pracy duszpasterskiej. Starają się znaleźć bardziej skuteczne sposoby wypełniania ewangelicznego polecenia Chrystusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16, 15), a także środki prowadzące do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju człowieka.
Udział Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży studiującej to teoretyczno-empiryczne studium na temat integralnego rozwoju współczesnej młodzieży. Autor, odwołując się do literatury przedmiotu, ukazał w swojej pracy cele holistycznego rozwoju człowieka, jego przebieg i udział w nim ludzkich potrzeb psychiczno-duchowych. Przeprowadził również badania empiryczne obejmujące sferę psychiczno-duchową młodzieży studiującej i w oparciu o analizę wyników tych badań oraz na podstawie literatury przedmiotu wskazał propozycje działań o charakterze duszpastersko-pastoralnym, odpowiednie narzędzia oraz sposoby pracy, które mogą stać się pomocne w integralnym procesie rozwoju młodzieży w ramach misji Kościoła.
49,00 zł
49,00 zł
Okładka
SPIS TREŚCI

Adam A. Szafrański
Słowo wstępne
Leon Dyczewski
Kulturowe, społeczne i indywidualne aspekty wartości dziecka
Sekularyzacja - prywatyzacja - indywidualizacja
Beata Pniewska
Prywatyzacja religii a sacrum
Krzysztof Jurek
Sacrum online - prywatyzacja religii w Internecie
Katarzyna Leszczyńska
Praktyki religijne w przestrzeni wirtualnej
Ponowoczesność i religia
Justyna Jurek, Łukasz Jurek
Konstytucyjna zasada wolności wyznania. Implikacje społeczne
Ewa Albińska
Cywilizacja życia a cywilizacja śmierci. Związki pomiędzy wartościami, mitami, stereotypami
Weronika Kluch
Kultura ponowoczesna i jej wartości
Wojciech Wądołowski
Edukacja w kontekście wartości. Analiza wartości prezentowanych w podręczniku "To lubię!" do języka polskiego w III klasie gimnazjum
Maria Miczyńska-Kowalska
Moralność i religia w ponowoczesności
Małgorzata Szokalak
Rozdroża tożsamości w kazaniach radiowych biskupa Józefa Zawitkowskiego
Wiesław Romanowicz
Tożsamość prawosławnych w Polsce jako wyraz identyfikacji z tradycją
Liudmyla Babiichuk
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na przykładzie ludności ukraińskiej
Religia i nauka w dyskursie antropologicznym
Paweł Balewski
Relacje między religią i nauką w ujęciu Bronisława Malinowskiego i Clifforda Geertza
Adam A. Szafrański
Felicitas D. Goodman a antropologiczne dyskusje wokół transu. Przypadek Klingenberg
Table of contents
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Między mową a ciałem, czyli człowiek w swych odsłonach, pod redakcją Malwiny Zamojskiej-Król Niniejsza książka jest efektem interdyscyplinarnych badań osób należących do Międzywydziałowego Koła Naukowego Doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie. Publikacja została podzielona na cztery części prezentujące szeroki wachlarz ujęć dotyczący tematu przewodniego, a ukazującego różnorodne odsłony człowieka:
- człowiek a sacrum,
- człowiek w dialogu,
- człowiek wśród gestów
- człowiek jako pedagog
Nadrzędnym celem monografii jest zwrócenie uwagi jak ważne są reakcje zachodzące we wnętrzu każdego z nas, które materializują się w postaci różnorodnych aktów zachowań.
45,00 zł
45,00 zł
18,00 zł
Okładka
Marta Komorowska-Pudło
W jakim wieku, dlaczego i w jakich okolicznościach młodzi rozpoczynają współżycie seksualne?
Jakie problemy wynikają z przedwczesnej inicjacji seksualnej?
Jaka jest wiedza młodzieży na temat płciowości i skąd najczęściej tę wiedzę czerpie?
Jak młodzi przeżywają swoją seksualność i jak wpływa to na ich rozumienie małżeństwa i rodzicielstwa?

Niniejsza publikacja odpowiada na te i wiele innych pytań dotyczących postaw młodego pokolenia. Autorka określa istotę seksualności, specyfikę jej wartościowania oraz znaczenie inicjacji seksualnej dla rozwoju człowieka. W części badawczej przedstawia charakterystykę młodzieńczej miłości i młodzieżowych związków partnerskich, specyfikę przedinicjacyjnej aktywności płciowej, a także konsekwencje przedwczesnego podejmowania współżycia. Jednocześnie wskazuje na wpływ środków masowego przekazu, zwłaszcza czasopism i materiałów pornograficznych, na kształtowanie życia seksualnego nastolatków. Badania uzupełniono opisem poziomu wiedzy młodych na temat płciowości oraz roli rodziny i szkoły w jej przekazywaniu. W rezultacie otrzymujemy szeroki obraz postaw młodzieży przełomu XX i XXI wieku wobec seksualności.
Wyjątkowość książki Marty Komorowskiej-Pudło polega na tym, że nie tylko opisuje przekonania i zachowania młodzieży, lecz także pokazuje, jak kształtują one nastawienie do małżeństwa i rodzicielstwa.
59,00 zł
59,00 zł
Okładka
Monografia stanowi pierwszą część dwutomowego opracowania, ujmującego w sposób interdyscyplinarny kondycję i funkcjonowanie człowieka we współczesnym, zmieniającym się świecie. Jest ona kierowana do szerokiego grona odbiorcó, ponieważ zawiera bardzo szerokie spektrum tematów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.
35,70 zł
35,70 zł
Okładka
ks. prof. Andrzej Zwoliński
W jaki sposób dochodzi się do szczęścia? Czy zdobywa się je indywidualnie? Czy państwo jest odpowiedzialne za szczęście obywateli? Czy dobrobyt mierzony produktem krajowym brutto gwarantuje jego osiągnięcie?
Na te i inne pytania dotyczące definicji i rozumienia szczęścia odpowiada ks. Zwoliński. Swoją bardzo szeroką analizę prowadzi, opierając się na myśli filozoficznej, psychologii i religiach świata. Nie pomija również kwestii zdrowia ani wymiaru finansowo-ekonomicznego. Autor o szczęściu mówi jako o pełnym i trwałym zadowoleniu z życia. Wprawdzie jest ono odczuwane indywidualnie, ale w dużej mierze zależy od rozwiązań społecznych. W związku z tym państwo powinno dbać o szczęście obywateli. Najlepszym tego przykładem jest położone w Himalajach Królestwo Bhutanu, gdzie "szczęście narodowe brutto jest znacznie ważniejsze niż produkt krajowy brutto".
34,90 zł
34,90 zł
Okładka
Alain Quilici, Denis la Balme
"Jestem katolikiem niepraktykującym", czy nawet częściej: "Jestem wierzącym niepraktykującym", to sformułowania, które wcale nie należą dziś do rzadkości. Wielu ludzi odnajduje się w tego rodzaju deklaracjach. Nabrały one cech utartych formuł. Przestają nas nawet zdumiewać. Wręcz porażają swoją banalnością.
24,90 zł
24,90 zł