Okładka

Prorocy Izraela. Cz. I

ks. Tadeusz Brzegowy Wydawnictwo: BIBLOS - Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Dział: Biblistyka Stron: 300 Oprawa: miękka ISBN: 9788377931950 INDEKS: BIB0499B38192
30,00 zł
Darmowa dostawa od 150 zł Paczkomaty 10 zł Poczta Polska 15 zł Za pobraniem 15 zł

Opis

PROROCY IZRAELA

Cz. I

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW BIBLIOGRAFICZNYCH

I WSTĘP OGÓLNY DO PROFETYZMU IZRAELSKIEGO
1 Tytuły prorockie
2 „Profetyzm” pozaizraelski
2.1 Egipt
2.2 Mezopotamia
2.3 Fenicja i Kanaan
3 Rozwój profetyzmu izraelskiego
3.1 Epoka przedmonarchiczna
3.2 Okres monarchii izraelskiej
4 Prorocy zawodowi i „fałszywi”. Kryteria określające prawdziwego proroka
5 Nadprzyrodzony charakter profetyzmu izraelskiego
5.1 Oryginalność proroctwa hebrajskiego
5.2 Boże powołanie
5.3 Prorok i słowo Jahwe
6 Literatura prorocka
6.1 Formowanie się księgi prorockiej
6.2 Rodzaje literackie pism prorockich
7 Ramy czasowe występowania proroków Izraela i ich pism

II KSIĘGA IZAJASZA
1 Sytuacja historyczna
2 Osoba Proroka
3 Księga Izajasza
4 Wizja inauguracyjna (Iz 6,1-13)
5 Świętość Boga
6 Izrael winnicą Pana (Iz 5,1-7)
7 Syjon – Miasto Sprawiedliwe
8 Postawa człowieka wobec Boga
9 Emmanuel – Zbawiciel z rodu Dawida
9.1 Okoliczności wygłoszenia proroctwa
9.2 Matka Dziewica i jej Syn (Iz 7,10-17)
9.3 Narodzenie cudownego Dziecięcia (Iz 9,5-6)
9.4 Różdżka Dawida (Iz 11,1-9)
9.5 Interpretacja proroctw o Emmanuelu

III KONTYNUATORZY IZAJASZA (DEUTEROIZAJASZ I TRITOIAJASZ)
1 Odrębność Deuteroizajasza (Iz 40 – 55)
2 Sytuacja historyczna
3 Jedność kompozycji
4 Monoteizm Deuteroizajasza
5 Wybawienie z niewoli babilońskiej – nowy exodus
6 Pieśni o Słudze Jahwe
6.1 Charakterystyka literacka
6.2 Egzegeza pieśni
6.2.1 Pierwsza pieśń (Iz 42,1-4)
6.2.2 Druga pieśń (Iz 49,1-6)
6.2.3 Trzecia pieśń (Iz 50,4-9)
6.2.4 Czwarta pieśń (Iz 52,13 – 53,12)
6.3 Interpretacja pieśni o Słudze Jahwe
7 Charakterystyka literacka i teologiczna Iz 56 – 66 (Tritoizajasz)

IV KSIĘGA JEREMIASZA
1 Epoka Jeremiasza 150
2 Życie Proroka Jeremiasza 153
3 Księga Jeremiasza 158
4 Powołanie Jeremiasza 165
5 Dusza Proroka Jeremiasza 169
6 Grzech Izraela i wezwanie do nawrócenia 172
7 Nowe Przymierze (Jr 31,31-34)
8 Proroctwa o „Odrośli”
9 „Femina circumdabit virum” (Jr 31,22)
10 Dodatki do Księgi Jeremiasza: Księga Barucha i List Jeremiasza

V KSIĘGA EZECHIELA
1 Czas i środowisko działania Ezechiela
2 Życie Ezechiela
3 Osobowość Ezechiela
4 Księga Ezechiela
5 Tekst Księgi Ezechiela
6 Transcendencja Boga
7 Sąd i zbawienie
8 Odpowiedzialność indywidualna
9 Powrót Izraela do życia (Ez 37,1-14)
10 Nowy Izrael

VI KSIĘGA DANIELA
1 Daniel – bohater Księgi Daniela
2 Tło historyczne Księgi Daniela
3 Jedność kompozycji, źródła, autor
3.1 Jedność literacka
3.2 Wielojęzyczność
3.3 Źródła
3.4 Autor
4 Rodzaj literacki Księgi Daniela
4.1 Opowiadania o Danielu
4.2 Apokalipsa Daniela
4.2.1 Geneza apokaliptyki żydowskiej
4.2.2 Charakterystyka pism apokaliptycznych
5 Treść Księgi Daniela
6 Wezwanie do wierności
7 Królestwo Boga
8 Przyjście Syna Człowieczego
9 Wskrzeszenie umarłych
10 Dodatki deuterokanoniczne
10.1 Modlitwa Azariasza (Dn 3,26-45)
10.2 Hymn trzech młodzieńców (Dn 3,52-90)
10.3 Opowiadanie o Zuzannie (Dn 13,1-64)
10.4 Dwa opowiadania o Belu i Smoku (Dn 14)

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

Inne pozycje - ks. Tadeusz Brzegowy