Okładka

Etyka. Część 1 i 2

Redaktor: ks. Stanislaw Janeczek, Cecilia di Ricco Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski Dział: Etyka Format: 1074 Oprawa: twarda INDEKS: RWK0464B43917
75,00 zł
Darmowa dostawa od 150 zł Paczkomaty 10 zł Poczta Polska 15 zł Za pobraniem 15 zł

Opis

SPIS TREŚCI

Część 1

Przedmowa

Dzieje etyki

Robert Spaemann, Wyodrębnienie moralności
Izabella Andrzejuk (WSKPiSM), Artur Andrzejuk (UKSW/PUNO), Tradycja arystotelesowsko-tomistyczna
Krzysztof Saja (US), Tradycja deontologiczna
Krzysztof Saja (US), Tradycja utylitarystyczna (wraz z konsekwencjalizmem)
Adam Cebula (UKSW), Intuicjonizm a emotywizm i preskryptywizm
Ks. Ryszard Moń (UKSW), Etyka fenomenologiczna
Natasza Szutta (UG), Współczesna etyka cnót
Agnieszka Smrokowska-Reichmann (AWF w Krakowie), Etyka dyskursu
Ks. Ryszard Moń (UKSW), Etyki odpowiedzialności
Ks. Andrzej Kobyliński (UKSW), Etyka nihilistyczna Gianniego Vattima
Kazimierz Krajewski (KUL), Personalizm etyczny w lubelskiej szkole filozofi cznej
Etyka a religia
Włodzimierz Galewicz (UJ), O religijnych uzasadnieniach norm etycznych
Ireneusz Ziemiński (US), Religia a moralność
Jacek Juliusz Jadacki (UW), Struktura logiczna Dekalogu
Jacek Wojtysiak (KUL), Moralność, teizm, religia
Andrzej Szostek MIC (KUL), Religia chrześcijańska: przesłanka czy konkluzja etyki?
Tadeusz Styczeń SDS (KUL), Etyka czy teologia moralna

Refleksje dydaktyka
Tadeusz Styczeń SDS (KUL), Kardynał Wojtyła - filozof moralista
Ks. Alfred Marek Wierzbicki (KUL), Tadeusz Styczeń jako dydaktyk etyki
Roman Darowski SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie), Tadeusz Ślipko jako etyk
Barbara Chyrowicz SSpS (KUL), Etyka dla nauczycieli etyki

Indeks osobowy (oprac. Anna Starościc)

Część 2

Status metodologiczny rozważań o moralności i szczególne typy etyki
Ryszard Stach (AFM), Psychologia moralności z perspektywy neuronauk
Ks. Janusz Mariański (KUL), Socjologia moralności
Ks. Stanisław Kamiński (KUL), O metodologicznej autonomii etyki
Krzysztof Stachewicz (UAM), Etyka a aksjologia
Ks. Władysław Zuziak (UPJPII), Etyka społeczna
Jan Kłos (KUL), Etyka w polityce
Przemysław Rotengruber (UAM), Etyka w gospodarce
Adam Zadroga (KUL), Etyka biznesu
Anita Ganowicz-Bączyk (UKSW), Etyka środowiskowa
Barbara Chyrowicz SSpS (KUL), Metodologia bioetyki
Tadeusz Biesaga SDB (UPJPII), Etyka medyczna
Ks. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), Etyka seksualna
Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL), Etyka w nauce
Joanna Madalińska-Michalak (UW), Etyka nauczyciela
Tomasz Barankiewicz (KUL), Etyka urzędnicza
Ks. Alfred Marek Wierzbicki (KUL), Etyka dziennikarska
Andrzej Waleszczyński (UKSW), Etyka feministyczna
Główne problemy współczesnej etyki
Józef Dębowski (UWM), Relatywizm a tolerancja - z punktu widzenia epistemologa
Ewa Podrez (UKSW), Relatywizm a tolerancja - z punktu widzenia etyka
Jarosław Merecki SDS (PU Lateranense), Personalizm a prawo naturalne
Ks. Jan Krokos (UKSW), Natura sumienia Ks. Grzegorz Hołub (UPJPII), Dyskusje dotyczące początku i końca ludzkiego życia
Ks. Stanisław Fel (KUL), Prawa człowieka
Piotr Ślęczka SDS, Moralność a prawo stanowione - punkt widzenia etyka
Dawid Bunikowski (University of Eastern Finland/WSB w Toruniu), Idea neutralności moralnej prawa we współczesnych systemach prawnych
Artur Szutta (UG), Obywatelskie nieposłuszeństwo
Ryszard Wiśniewski (UMK), Wartość absolutna a problemy moralnej "praxis"
Lesław Hostyński (UMCS), Wartości w świecie konsumpcji

Indeks osobowy (oprac. Anna Starościc)

Inne pozycje - Cecilia di Ricco

Okładka
Cecilia di Ricco
47,00 zł
Okładka
o. Georges Morand, Cecilia di Ricco, Arthur Walkington Pink
37,00 zł