Powrót na poprzednią stronę

Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny

Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny

Przyczynek do badań nad aktywizmem sędziowskim

Anna Rataj

Wydawnictwo Austeria Kraków 2016

ISBN EAN: 9788378660422 (ISBN: 978-83-7866-042-2)
format: 170x250, stron: 464, oprawa: twarda

INDEKS: AUS0055B44234

Cena: 60,00 zł

W ramach licznych stypendiów i grantów odbyła staże naukowo-badawcze w ośrodkach akademickich w Niemczech, USA i Izraelu. Prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych, wygłosiła m.in. wykład w Sądzie Najwyższym Izraela na temat aspektów prawnych uboju rytualnego w Polsce. W wolnych chwilach gra na fortepianie.

„Problem aktywizmu sędziowskiego i jego granic jest jednym z najważniejszych problemów współczesnego państwa demokratycznego. Aktywizm sędziowski zmienia bowiem optykę spojrzenia na zasadę trójpodziału władzy i tradycyjnie rozumianą pozycję i rolę sądów w systemie organów państwa. Sąd Najwyższy Izraela wykreował kompetencję do kontroli konstytucyjności ustaw mocą własnego orzecznictwa, jest zatem doskonałym przypadkiem dla analizy i oceny zjawiska aktywizmu sędziowskiego”.

(fragment recenzji dr hab. Moniki Florczak-Wątor)

 

Anna Rataj