Okładka

Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami

Jean-Claude Larchet Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Dział: Prawosławie Oprawa: miękka ISBN: 9788394113933 INDEKS: WUB0014B44392
28,00 zł
Darmowa dostawa od 150 zł Paczkomaty 10 zł Poczta Polska 15 zł Za pobraniem 15 zł

Opis

Spis treści
Wprowadzeniei
Rozdział I. Kwestia prymatu biskupstwa Rzymui

I. Podstawy prymatu biskupstwa Rzymu 1. Podstawy kanoniczne 2. Pierwsza podstawa prymatu biskupa Rzymu - pozycja Rzymu jako stolicy, a później jako byłej stolicy Cesarstwa 3. Rzym - największy z Kościołów i jeden z najbardziej starożytnych 4. Rzym - Kościół apostolski 5. Wierność Kościoła Rzymu wobec prawosławnej wiary w pierwszych wiekach
i
II. Natura prymatu w jego formie pierwotnej 1. Pierwszeństwo czci 2. Szczególny autorytet 3. Punkt odniesienia w kwestii wiary 4. Instancja odwoławcza 5. Władza wiązania i rozwiązywania 6. Rola przewodniczącego 7. Wnioskii

III. Warunki prymatu 1. Wyznawanie prawosławnej wiary 2. Respektowanie kanonów 3. Prymat wiąże się z kolegialnością i soborowością

IV. Ewolucja koncepcji prymatu w Kościele rzymskim 1. Idea prymatu wynikająca z boskiego prawa 2. Twierdzenie, że papież jest następcą Piotra 3. Twierdzenie, że papież jest wikariuszem Piotra 4. Twierdzenie, że papież jest wikariuszem Chrystusa 5. Twierdzenie, że papież jest głową Kościoła powszechnego 6. Idea mówiąca o tym, że papież jest ponad władzą zwierzchnią w stosunku do soboru 7. Roszczenie do powszechnej jurysdykcji 8. Koncepcja prawna i polityczna prymatu w kontekście władzy 9. Nieomylność przypisywana papieżowi 10. Idea zgodnie z którą, papież jest zasadą jedności Kościoła 11. Cztery główne dokumenty wyrażające te zasady: Dicta- tuspapae (1075); definicje Soboru Florenckiego (1445), Watykańskiego I (1870) i Watykańskiego II (1964)

V. Krytyczna ocena formy ewolucyjnej rzymskiego prymatu z prawosławnego punktu widzenia 1. Kościoła nie zbudowano na osobie Piotra 2. Papież rzymski nie jest następcą Piotra 3. Prymat rzymski nie istniał od samego początku 4. Chrystus nie ma wikariusza. On Sam jest głową Kościoła 5. Chrystus i Duch Święty są w Kościele jedynymi zasadami jedności 6. Powszechność jurysdykcji - błędne pojmowanie katolickości 7. Papież nie jest nieomylny 8. Papież nie ma absolutnej władzy Wszystkie Kościoły są równe i wszyscy biskupi są równi

Rozdział 2. Kwestia prymatu biskupstwa Konstantynopola

I. Status Kościoła Konstantynopola według kanonów soborów powszechnych 1. Drugi sobór powszechny (I Konstantynopolitański 381) 2. Sobór Chalcedoński (452) 3. Protesty papieża Leona I 4. Potwierdzenie kanonu 28 przez Sobór in Trullo (692)

II. Biskup Konstantynopola „patriarchą ekumenicznym” III. Zasięg jurysdykcyjny patriarchatu Konstantynopola jako instancji apelacyjnej IV. Ewolucja prerogatyw patriarchatu Konstantynopola

Rozdział 3: Kościół prawosławny a inne wyznania CHRZEŚCIJAŃSKIE

I. Jedyny Kościół Chrystusowy II. Źródła rozbieżności 1. Z Kościołami wschodnimi oddzielonymi 2. Z Kościołem rzymskokatolickim 3. Z wyznaniami wynikłymi z reformacji III. Warunki zjednoczenia IV. Natura i funkcja ekumenizmu V. Przyjmowanie innowierców do Kościoła prawosławnego 1. Podstawy eklezjologiczne i kanoniczne ustanowione w ciągu pierwszego tysiąclecia 2. Sytuacja w drugim tysiącleciu w zakresie przyjmowania rzymskich katolików 3. Stosowanie ekonomii i jego znaczenie 4. „Poza Kościołem nie ma zbawienia” Bibliografia

Inne pozycje - Jean-Claude Larchet

Okładka
Jean-Claude Larchet
79,00 zł