Prawosławie

Okładka
Krzyż drewniany na podstawce. Reprodukcja naklejona zabezpieczona pleksi

wymiary 12,3 x 22 cm
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
Ikona potrójna: Archanioł Michał - Kazańska MB - Archanioł Gabriel

Wymiary ikony 100 x 120 mm W całości wymiar (po rozłożeniu): 210 x 120 mm
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
Druk dwukolorowy. Tekst w języku cerkiewnosłowiańskim, transliteracji polskiej i tłumaczeniu na język polski.
22,00 zł
22,00 zł
Okładka
Łzy skruchy
Prolog
Rozdział I
Skrucha, spowiedź, Święte Dary
Spotkanie ze starcem Paisjuszem
Nawrócenie nierządnicy
Siła Słowa Bożego
Powrót z kasyna
Głupiec
Wyznaję grzechy przed ikoną
Wzięcie odpowiedzialności
Nawrócenie studenta
Zamiłowanie do przypodobania się innym
6,00 zł
6,00 zł
Okładka
Lew Tołstoj
Lew Tołstoj (1828-1910), rosyjski arystokrata znany przede wszystkim z wielkich powieści (Wojna i pokój, Anna Karenina), w pewnym momencie swojego beztroskiego życia (około pięćdziesiątki) zwrócił się w stronę poszukiwań religijnych. Nie było to jednak proste przejście od nihilizmu, do którego się przyznawał, na łono Cerkwi. Tołstoj widział w niej wiele zła, sprzeniewierzenie się etycznej nauce Chrystusa zduszonej przez ceremonializm, metafizykę i teologię. Swoim antyklerykalizmem sprawił, że w 1901 roku został ekskomunikowany, a wynikający z jego wiary anarchizm i pacyfizm postawił go w opozycji zarówno do Cerkwi, jak i do carskiego państwa. Moja wiara (1884) należy do serii pism religijno-teologiczno-moralnych, które tworzył w latach osiemdziesiątych XIX wieku i później (m.in. Spowiedź, 1882). W tym traktacie - w tej autobiografii duchowej - oparł swoją wiarę na Kazaniu na Górze stanowiącym jego zdaniem samą esencję Ewangelii. Wywiódł z niej sprzeciw wobec wojny, przemocy, przysięgi i sądów, ale sprzeciw bez walki: złu nie należy się opierać inaczej niż odmawiając współudziału w nim. W dwunastu rozdziałach autor opisuje swoją drogę do tej postawy. Jej żarliwość i szczerość nie przeszkodziła władzom zakazać publikacji, choć skonfiskowany nakład rozszedł się pozahandlową drogą w środowisku tych, którzy go zakazali. Wiara Tołstoja jest raczej przepisem na życie doczesne - moralne i radosne, bo opromienione wiarą w Chrystusa, ale okrojoną z chrześcijańskich dogmatów, takich jak życie wieczne czy zmartwychwstanie.
64,00 zł
64,00 zł
Okładka
Jak nakazuje już wieloletnia tradycja na krótko przed Bożym Narodzeniem Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej oddało do rąk czytelników kolejny oryginalny świąteczny prezent. To już dwunasty w serii album poświęcony wielokulturowości i wielobarwności Cerkwi prawosławnej na świecie pod ogólnym tytułem „Kolory Prawosławia”. Najnowszy album poświęcony został Grecji, a dokładniej kontynentalnej części tego państwa. Wydanie drugiego, wyspiarskiego, tomu greckiego albumu planowane jest na 2024 rok.
80,00 zł
80,00 zł
Okładka
KODEKS SUPRASKI czyli CYRYLICKA KSIĘGA SUPRASKA w przekładzie na język polski.
165,00 zł
165,00 zł
Okładka
Jakub Oniszczuk, o. Archimandryta Piotr (Dawidziuk)
"Czytania liturgiczne" to publikacja zawierająca teksty wyznaczone przez kalendarz cerkiewny według starego stylu, do czytania na poszczególne dni roku. W wiekszości to perykopy z Ewangelii i Apostoła, czyli Dziejów Apostolskich i Listów. W czasie Wielkiego Postu pojawiają się również fragmenty ze Starego Testamentu. Publikacja, przy każdym dniu zawiera informacje o świętach, wspominanych świętych i wyznaczonych przez Cerkiew postach.

Lektura Pisma Świętego rozgrzewa duszę i napełnią ją słodyczą. Święci Ojcowie zalecają ją we wszelkich zmaganiach duchowych. Śledzenie codziennych czytań, wyznaczonych przez cerkiewny kalendarz, to praktyka pożyteczna w budowaniu życia duchowego i pomagająca zagłębić się w rytm liturgicznego życia Cerkwi. Lektura Ewangelii potrafi kruszyć najbardziej zatwardziałe serca, napełnia nadzieją i duchową mocą. Publikację "Czytania Liturgiczne 2023" oddajemy w ręce czytelników z nadzieją, że przyniosie im wiele korzyści i motywacji do zagłębienia się w tekst Pisma Świętego.
42,00 zł
42,00 zł
Okładka
Kodeks supraski, Minea na marzec (Mineja ćet’ia, na mart), odkryty 200 lat temu w bibliotece Monasteru Supraskiego, jest to pochodzący z X w. rękopis spisany w języku staro-cerkiewno-słowiańskim na pergaminie; zbiór żywotów świętych i nauk Ojców Kościoła dotyczących świąt Zwiastowania Bogurodzicy oraz okresu w roku liturgicznym od Soboty Łazarza do Niedzieli o Tomaszu. Należy do największych skarbów chrześcijańskiej kultury słowiańskiej i światowej. Rękopis powstał ponad 1000 lat temu w państwie bułgarskim jako efekt działalności najbliższych uczniów św. św. Konstantyna-Cyryla i Metodego, uznanych za Apostołów Słowiańszczyzny, współpatronów Europy oraz patronów naszej Prawosławnej Białostocko-Gdańskiej Diecezji. Jest wyjątkowym pomnikiem piśmiennictwa Słowian z czasów pierwszego tysiąclecia niepodzielonego Kościoła. Niedługo po powstaniu przeniesiony został na ziemie polsko-litewskie i około 500 lat temu trafił do zbiorów bibliotecznych wspólnoty monastycznej Supraśla. Od początku XVI wieku stanowił ozdobę bogatej biblioteki klasztornej razem z licznymi tworzonymi tutaj i w regionie zabytkami. Wraz z dynamicznym rozwojem sztuki drukarskiej przestał być używany i popadł w zapomnienie. We wrześniu 1823 roku pochodzący z Wólki Wygonowskiej na Podlasiu (dziś gmina Orla) ks. Michał Bobrowski, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, pionier slawistycznych badań archeograficznych w Bibliotece Watykańskiej, włączył zabytek do światowego obiegu naukowego, otwierając nową kartę w badaniach nad historią i rozwojem języków słowiańskich, znaczeniem piśmiennictwa starobułgarskiego oraz dorobkiem kulturowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W trakcie badań podzielono go na części, przechowywane dzisiaj w trzech bibliotekach: Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej w Lublanie - 118 kart, Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu - 16 kart oraz w Bibliotece Narodowej w Warszawie, gdzie znajduje się największy fragment - 151 kart. W 2007 roku wartość Kodeksu doceniła społeczność międzynarodowa, wpisując go na listę Pamięci Świata UNESCO. Sejmik Województwa Podlaskiego ustanowił rok 2023 Rokiem Kodeksu Supraskiego.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Athina Dasiou-Giannou
„Pewnego razu w błękitnym niebie żył malutki anioł. Miał śnieżnobiałe ubranko i złote skrzydełka. Codziennie przychodził on do Archanioła z jedyną prośbą, by wypuścić go na dół, na ziemię, aby mógł pomagać ludziom, których tak bardzo kochał! „Jesteś jeszcze zbyt mały!” – za każdym razem odpowiadał mu główny anioł”. Takimi słowami rozpoczyna się najnowsza książka Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, skierowana głównie, ale nie tylko, do dzieci… O aniołach, tj. niebiańskich stworzeniach Bożych, nie mających swego ciała jak człowiek, lecz przyjmujących ludzką postać, kiedy muszą pojawić się ludziom, również wielu dorosłych wie niewiele. Tym bardziej wskazane jest, aby lekturą tej niedużej, ale bardzo przystępnie napisanej książeczki, zainteresowali się wszyscy, bez względu na wiek.
20,00 zł
20,00 zł
Okładka
SPIS TREŚCI:

Opis Świętej Liturgii św. Jana Złotoustego Liturgia katechumenów
Liturgia wiernych
Tropariony i kondakiony dwunastu wielkich świąt
Tropariony i kondakiony niedzielne
Tropariony i kondakiony dni tygodnia
Tropariony i kondakiony wybranych świętych
Tropariony i kondakiony ogólne i wielicznija Panichida
16,00 zł
16,00 zł
Okładka
SPIS TREŚCI:

Opis Świętej Liturgii św. Jana Złotoustego
Liturgia katechumenów
Liturgia wiernych
11,00 zł
11,00 zł
Okładka
Jerzy Plewa
W czasach, kiedy na podlaskich wsiach nikt nie widział jeszcze telewizora, ani nawet nie mógł go sobie wyobrazić, kiedy nie było jeszcze radia, a książka lub gazeta była wielką rzadkością, najważniejszym źródłem wiedzy o świecie był ustny przekaz. W każdej wiejskiej społeczności istniała mniej lub bardziej liczna grupa mieszkańców, którzy z uwagą obserwowali otaczający ich świat i ludzi, a swoje spostrzeżenia w formie opowieści przekazywali współmieszkańcom. Opowieści powielane wielokrotnie, bądź to w czasie długich zimowych wieczorów, bądź też w czasie innych spotkań towarzyskich, często ulegały modyfikacjom i nabierały nowych treści. W rezultacie prawda przeplatała się z fikcją, a wspólną cechą było to, że oddawały one sposób myślenia i mentalność mieszkańców wsi. Takie właśnie opowiadania napisane na podstawie zasłyszanych relacji znalazły się w zbiorze „Nasze seło, prawda i wydumane”.
45,00 zł
45,00 zł
Okładka
Antoni Mironowicz
Przyszły rok będzie dla Cerkwi prawosławnej w Polsce wyjątkowy. Upłynie bowiem 100 lat od czasu uzyskania przez nią samodzielności cerkiewnej, tj. autokefalii. Na okoliczność obchodów tego jubileuszu przygotowywanych jest szereg przedsięwzięć, w tym wydawniczych. Pierwszą „jaskółką” przygotowań do uroczystości jest właśnie wydana książka poświęcona drodze Cerkwi prawosławnej do autokefalii. Ukazała się ona nakładem Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, a autorem książki jest uznany współczesny prawosławny historyk prof. Antoni Mironowicz. W „Słowie wstępnym” do książki metropolita warszawski i całej Polski Sawa, odnosząc się do korzeni chrześcijaństwa na polskich ziemiach, pisze: „…nauka Chrystusa dotarła na ziemie polskie – do kraju Wiślan i Polan. Dotarła ona w znanym przez nich języku słowiańskim w połączeniu z obrządkiem bizantyjskim. Uczniowie świętych Cyryla i Metodego dokonali chrystianizacji południowych części obecnej Polski. Świadczy to też, że Prawosławie ze swoim obrządkiem bizantyjskim na ziemiach piastowskich nie jest elementem obcym. Jest ono rezultatem misji uczniów świętych Cyryla i Metodego”. Akcentując kolejne najważniejsze etapy historii Prawosławia w Polsce zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Polsce przechodzi do czasu po I wojnie światowej. Pisze on: „Odzyskanie przez Polskę niepodległości stało się okazją do rozpoczęcia starań Cerkwi i jej hierarchów o uzyskanie niezależności cerkiewnej – autokefalii. Rezultatem tego było nadanie polskiej Cerkwi przez patriarchat konstantynopolitański w dniu 13 listopada 1924 r. statusu autokefalii i uroczyste ogłoszenie go w katedrze metropolitalnej w Warszawie 17 września 1925 roku. Samodzielność tę uznały wszystkie Cerkiew lokalne, a Cerkiew rosyjska, będąc zniewolona przez komunistów, uznała ją dopiero w 1948 roku”. Na książkę składają się cztery rozdziały: I. Chrystianizacja ziem polskich przez uczniów świętych Cyryla i Metodego; II. Metropolia kijowska w jurysdykcji patriarchatu konstantynopolitańskiego w latach 988-1685; III. Na drodze ku samodzielności cerkiewnej; IV. U źródeł autokefalii 1924 roku. Kończy ją aneks i wykaz wybranej przez autora literatury. Zasadniczą część poprzedza z kolei „Wstęp”. Czytamy w nim m.in.: „Stulecie nadania autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce jest doskonałą okazją do refleksji nad jej dziejami i miejscem w historii naszej państwowości. Historia chrześcijaństwa na ziemiach polskich ukazuje nam, że na jej terenie doszło do spotkania dwóch wielkich tradycji religijno-kulturowych: wschodniej (bizantyjsko-ruskiej) i zachodniej (łacińskiej). Już od końca IX w. wschodnie chrześcijaństwo było stałym elementem struktury wyznaniowej kraju, a w niektórych jego regionach religią dominującą. Wschodnia tradycja chrześcijańska zakorzeniła się we wszystkich formach życia ludności i wpłynęła na oblicze kulturowe mieszkańców państwa. W Polsce przez wiele stuleci Prawosławie nie było wyznaniem obcym, lecz własnym. W historii wielu narodów dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej Prawosławie stanowiło ich podstawową religię, fundamentalny element ich świadomości, kształtujący rodzimą kulturę i tożsamość”.
18,00 zł
18,00 zł
Okładka
Stilianos Papadopulos
Przedmowa

Ponad dwadzieścia osiem lat temu, w maju 1995 roku, dyrektor naszego akademika w Atenach, archimandryta Nikolaos Protopapas (w latach 1996-2019 metropolita Phthiotidy), zorganizował pielgrzymkę studentów teologii na wyspę Eubeę. Wśród nich znajdowali się między innymi obecny arcybiskup Australii (wtedy hierodiakon) Makarios Grinieziakis (Patriarchat Ekumeniczny), metropolita Ugandy (ówczesny świecki student) Hieronim Muzeeyi (Patriarchat Aleksandryjski), mój kolega, z którym dzieliłem akademicki pokój ks. Piotr Nazaruk i wielu znanych kapłanów z różnych lokalnych Cerkwi prawosławnych. Nie wszystkich pamiętam, bo wtedy mieszkałem w tym akademiku zaledwie dwa, trzy miesiące.

Na Eubei odwiedziliśmy miejscowość Prokopion, w której znajdują się relikwie św. Jana Ruskiego - wielkiego cudotwórcy i orędownika za nas przed Bogiem. Zajechaliśmy też do oddalonego w górach męskiego monasteru św. Dawida. O ile wcześniej bywałem już u św. Jana Ruskiego, o tyle akurat wizyta w tym monasterze była dla mnie wyjątkowa. Nigdy wcześniej w nim nie byłem. Upłynęły wtedy bowiem zaledwie cztery lata od śmierci starca Jakuba Tsalikisa - człowieka niezwykłej pokory, miłości i prostoty, a zatem był on niezwykle mocno obecny w świadomości wszystkich prawosławnych Greków. Jeszcze za swego życia uznawano go za świętego. Dokonywał wielu cudów, a jego pogrzeb był tego największym dowodem. Obecni tam ludzie gremialnie wołali pod koniec egzekwii pogrzebowych: „Agios - Święty”.
25,00 zł
25,00 zł
Okładka
Niemal dokładnie dwa lata temu nakładem Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazał się album poświęcony prawosławnym świątyniom południowej Białostocczyzny pt. „Cerkwie południowej Białostocczyzny”. Ukazywał on piękno i różnorodności prawosławnej architektury sakralnej część Diecezji Warszawsko-Bielskiej położonej na Białostocczyźnie. W bieżącym roku to samo wydawnictwo uwadze czytelników proponuje album przybliżający piękne architektoniczne dziedzictwo Prawosławia północnej Białostocczyzny. Prawosławie w Polsce ma wielowiekowe tradycje, swymi korzeniami sięgające dziedzictwa uczniów świętych braci Cyryla i Metodego. Chociaż prawosławne cerkwie rozsiane są po całym kraju, to ich prawdziwą skarbnicą jest właśnie Białostocczyzna, gdzie zamieszkuje większość prawosławnych. Linia Narwi dzieli Białostocczyznę na dwie części: północną – należącą do Diecezji Białostocko-Gdańskiej, i południową stanowiącą część Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Prezentowany album przybliża piękne architektoniczne dziedzictwo Prawosławia północnej Białostocczyzny, gdzie znajduje się ponad 40 prawosławnych parafii, wchodzących w skład trzech dekanatów ze stolicami w Białymstoku, Gródku i Sokółce. Poza cerkwiami parafialnymi nierzadko w skład parafii wchodzą też inne świątynie, w tym cmentarne, i kaplice. Wszystkie one, w łącznej liczbie ponad 80, zostały ujęte w tym albumie.
79,00 zł
79,00 zł
Okładka
Obszernie zacytujmy słowa zaczerpnięte z przedmowy, którą do albumu napisał arcybiskup lubelski i chełmski Abel, najstarszy po Jego Eminencji metropolicie Sawie hierarcha naszej Cerkwi pod względem chirotonii biskupiej. Napisał on w nim m.in. „Nasz umiłowany Władyka jest osobą szczególnie zasłużoną, zarówno ze względu na swą posługę arcypasterską w Polsce, jak i troskę o jedność Prawosławia na forum światowym. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dał się poznać jako pasterz dobry, który z wielką ofiarnością troszczy się o powierzonych mu wiernych. Z niestrudzoną energią inspiruje do realizacji różnego rodzaju dzieł dla dobra Cerkwi. Z odwagą, wytrwale dąży do zapewnienia jak najlepszego dostępu wiernym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do dóbr duchowych i wzmocnienia ich tożsamości jako szczególnie wybranych dzieci Bożych. (…) Obecnie wszyscy hierarchowie i niemal wszyscy duchowni naszej Cerkwi stanowią grono wychowanków aktualnego Metropolity. W naszych sercach jesteśmy głęboko wdzięczni za Jego wspaniałą formację duchową, intelektualną i pasterską, dzięki której możemy dzielić się żywą wiarą z wiernymi i dawać we współczesnym świecie świadectwo o Bogu w Świętej Trójcy. (…) Władyka Sawa swoim postępowaniem i nauczaniem dawał i ciągle daje nam przykład mądrego i odpowiedzialnego umiłowania Cerkwi, a także umiejętności i odwagi w podejmowaniu trudnych, a niekiedy niekonwencjonalnych wyzwań i zadań. Spośród rozlicznych zasług Jego Eminencji godne szczególnego zapamiętania są: praca z młodzieżą, odnowienie życia monastycznego, powołanie do istnienia bractw cerkiewnych, budowa nowych świątyń, działalność charytatywna, praca naukowa i dydaktyczna, a przede wszystkim głoszenie Dobrej Nowiny i aktywność duszpasterska”.
190,00 zł
190,00 zł
42,00 zł
9,00 zł