Powrót na poprzednią stronę

Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. Krakowskiego

Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. Krakowskiego

1944-1975. Leksykon biograficzny Tom 2

ks. dr hab. prof. Józef Marecki

Wydawnictwo Avalon Kraków 2016

ISBN EAN: 9788377301821 (ISBN: 978-83-7730-182-1)
format: 165x250, stron: 414, oprawa: twarda

INDEKS: AVA0007B44603

Cena: 59,00 zł

Seria zawiera prace omawiające represje komunistyczne wobec Kościoła katolickiego, starając się wypełnić swoją misję w powojennej Polsce.

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie zarówno sylwetek osób duchownych i zakonnych jak i represji, którym im poddano na terenie województwa krakowskiego w latach 1944-1975. Należy wyjaśnić, że po II wojnie światowej granice województwa krakowskiego zmieniały się kilkakrotnie w wyniku reform administracyjnych. Początkowo województwo krakowskie działało w granicach z okresu międzywojennego. W 1946 roku jego granice nieznacznie zmieniono. W 1975 roku jego obszar znacznie się zmniejszył, a część jego dotychczasowego terytorium weszła w skład województwa bielskiego, katowickiego, kieleckiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. W 1999 roku, w wyniku kolejnej reformy administracyjnej, powstało województwo małopolskie z siedzibą władz w Krakowie. Z powyższego wynika, że badania represji wobec duchowieństwa diecezjalnego i osób zakonnych przeprowadzono na obszarze województwa krakowskiego funkcjonującego od chwili wejścia Armii Czerwonej na jego wschodnie tereny w 1944 roku do reformy administracyjnej w 1975 roku.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. dr hab. prof. Józef Marecki