Powrót na poprzednią stronę

Etyczność w mediach - między pogardą a szacunkiem

Etyczność w mediach - między pogardą a szacunkiem

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2018

ISBN EAN: 9788377935699 (ISBN: 978-83-7793-569-9)
stron: 402

INDEKS: BIB0777B50111

Cena: 40,00 zł

Kolejny, piętnasty już tom serii „Etyka Mediów” poświęcony jest zagadnieniu etyczności w mediach. Środowiska medialno-dziennikarskie dysponują dziś ogromnym potencjałem oddziaływania na ludzi, który powinien służyć dobru człowieka i postępowi społecznemu. Niestety niejednokrotnie potencjał ten – źle wykorzystany – przynosi również ogromne szkody moralne i społeczne.

Niniejsza publikacja nie koncentruje się tylko na badawczym opisie zjawisk i procesów współczesnej mediosfery z perspektywy etycznej. Autorzy poszczególnych artykułów próbują także wskazać aksjologiczne powinności przezwyciężania wszelkiej medialnej pogardy dla człowieka i potrzebę troski o szacunek dla wartości i godności każdej osoby ludzkiej.