Powrót na poprzednią stronę

Chrystus życiem i światłością. Tom V

Chrystus życiem i światłością. Tom V

Katechezy biblijne na podstawie Ewangelii według św. Jana (rozdziały XVIII-XXI)

Stanisław Czyż

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2018

ISBN EAN: 9788377935743 (ISBN: 978-83-7793-574-3)
stron: 142

INDEKS: BIB0790B50647

Cena: 23,00 zł

Jest to publikacja z zakresu egzegezy Pisma Świętego i teologii biblijnej (niebędąca jednak typową rozprawą naukową), która w przystępny sposób przybliża słowo Boże szerokim kręgom odbiorców.

Tematem rozważań zawartych w piątym tomie Katechez biblijnych jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Autor, o. Stanisław Czyż, w poszczególnych katechezach poddaje analizie poszczególne wersety z czterech ostatnich rozdziałów Ewangelii według św. Jana: najpierw cytuje fragment tekstu Ewangelii, następnie wyjaśnia go, aby na koniec wyciągnąć wnioski o charakterze pastoralnym i egzystencjalnym, ilustrując je niejednokrotnie przykładami.

Książka z pewnością okaże się świetnym wyborem i pomocą dla duszpasterzy i katechetów oraz tych wszystkich, którzy są zainteresowani problematyką biblijną.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Stanisław Czyż