Powrót na poprzednią stronę

Od fotografii do smartfona na lekcji religii

Od fotografii do smartfona na lekcji religii

Troska Kościoła o wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w przekazie wiary

ks. Dr Krzysztof Mielnicki

Towarzystwo Naukowe KUL Lublin 2020

ISBN EAN: 9788373069152 (ISBN: 978-83-7306-915-2)
format: 150x210, stron: 148, oprawa: miękka

INDEKS: TNK0266B54042

Promocja: 36,40 zł 33,50 zł

Niniejsza publikacja przedstawia przegląd założeń teoretycznych nad obecnością i stosowaniem szeroko pojętych środków audiowizualnych na lekcji religii, z uwzględnieniem ich szczególnego rodzaju, jakim są multimedia.

Autor opisuje wybrane środki, które jego zdaniem są wiodące i mają istotny wpływ na kierunki zmian jakości przekazu wiary w rzeczywistości dydaktyki szkolnej. W pierwszym rozdziale ukazuje rozwój mediów na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci i to, jak zmieniają one rzeczywistość, w której żyjemy. W kolejnej części pokazuje, jak zmieniło się podejście Kościoła do mediów i w jakim kierunku ono ewoluuje. Następnie omawia sens i jakość środków audiowizualnych na katechezie w świetle istotnych dokumentów Kościoła powszechnego, z uwzględnieniem specyfiki polskiej katechezy. Kolejna część książki została poświęcona środkom audiowizualnym w procesie kształcenia i omówieniu wybranych pomocy dydaktycznych. Ostatnia część jest refleksją nad tym, co obecnie nazywane jest przełomem związanym z wprowadzaniem szerokopasmowego Internetu, który w założeniach ma stymulować rozwój gospodarki i kultury oraz poprawę jakości życia obywateli.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Dr Krzysztof Mielnicki