Powrót na poprzednią stronę

Komentarze biblijne z Qumran. Od midraszu do peszeru

Komentarze biblijne z Qumran. Od midraszu do peszeru

ks. Antoni Tronina

The Enigma Press Kraków 2020

ISBN EAN: 9788395202155 (ISBN: 978-83-952021-5-5)
format: 160x230, stron: 150, oprawa: miękka

INDEKS: TEP0009B54209

Cena: 70,00 zł

Prezentowany tu zbiór komentarzy biblijnych z Qumran obejmuje, poza obszernym wprowadzeniem, dwa rodzaje komentarzy stosowane w egzegezie esseńskiej. Pierwszy to komentarze tematyczne (midrasze), skoncentrowane zwłaszcza na eschatologii. Drugi rodzaj, specyficzny dla piśmiennictwa z Qumran, to komentarze ciągłe (peszery) do ksiąg prorockich i do psalmów. Znajomość tych dzieł egzegetycznych daje głębszy wgląd w teologię sekty i jej metody interpretacji ksąg świętych judaizmu palestyńskiego. Pozwala też, dzięki aluzjom historycznym, uzupełnić dotychczasową wiedzę o dziejach ówczesnego judaizmu i przyczynach jego rozpadu na trzy główne odłamy (faryzejski, saducejski i esseński).

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Antoni Tronina