Opracowania (komentarze)

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Opracowania (komentarze)” (liczba wybranych pozycji: 332, strona 1 z 14).


Słowo Boże czytane u źródeł. Komentarz do czytań niedzielnych C

Słowo Boże czytane u źródeł. Komentarz do czytań niedzielnych C

Paweł Trzopek OP

cena: 49,90 zł — do koszyka

Słowo Boże to słowo dające życie, a żeby z niego czerpać, musimy się w to słowo zanurzyć. Współcześnie, kiedy jesteśmy... Więcej...


Wybrani i obcy. Lectio divina. 1 List św. Piotra

Wybrani i obcy. Lectio divina. 1 List św. Piotra

Sebastian Fajfer

cena: 15,00 zł — do koszyka

Lectio divina - praktyka czytania słowa Bożego, sięgająca początków chrześcijaństwa. Metoda lectio divina składa się z czterech etapów: lectio, meditatio, ... Więcej...


** Rok łaski Pańskiej

** Rok łaski Pańskiej

Jadwiga Stabińska

cena: 10,00 zł — do koszyka

Książka jest szóstą z kolei medytacyjną pozycją Autorki. Rozważania zakorzenione w pięknie roku liturgicznego stanowią ciekawe zaproszenie do medytacji w... Więcej...


Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 28

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 28

Piotr Łabuda

cena: 16,00 zł — do koszyka

Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Więcej...


Drugi List do Koryntian.Nowy Komentarz Biblijny. Tom VIII

Drugi List do Koryntian.Nowy Komentarz Biblijny. Tom VIII

Antoni Paciorek

cena: 79,95 zł — do koszyka

„Komentarz ks. prof. Antoniego Paciorka do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian jest bardzo wnikliwy i rzeczowy. Autor dokonuje w... Więcej...


Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11. Nowy Komentarz Biblijny. Tom I, cz.1

Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11. Nowy Komentarz Biblijny. Tom I, cz.1

Janusz Lemański

cena: 89,95 zł — do koszyka

Autor komentarza jest zaliczany do najbardziej kompetentnych znawców Pięcioksięgu w polskim środowisku biblistów. Opracowanie do Księgi Rodzaju zostało poprzedzone wieloletnią... Więcej...


Nasze stanowisko - Przesłanie Listów św. Jana

Nasze stanowisko - Przesłanie Listów św. Jana

Peter Barnes

cena: 18,00 zł — do koszyka

W porównaniu z innymi listami Nowego Testamentu, 1 List św. Jana przypomina list okólny lub traktat (podobnie jak List do... Więcej...


Biblijna teologia przymierza

Biblijna teologia przymierza

Augustyn Jankowski

cena: 34,00 zł — do koszyka

Książka ta – mimo że jest ponownym opracowaniem akademickich wykładów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – nie roztrząsa jeszcze... Więcej...


Ewangelia i Tradycja

Ewangelia i Tradycja

Bernard Sesboüé, Agnieszka Kuryś

cena: 45,00 zł — do koszyka

Jak to się stało, że Ewangelia przetrwała do naszych czasów, i w jakich warunkach może dalej żyć w przyszłości? Książka... Więcej...


Ewangelia wg. św. Łukasza 1-11 (część 1). Nowy Komentarz Biblijny. Tom III cz. 1

Ewangelia wg. św. Łukasza 1-11 (część 1). Nowy Komentarz Biblijny. Tom III cz. 1

Franciszek Mickiewicz

cena: 89,95 zł — do koszyka

W dziejach Kościoła Ewangelia według św. Łukasza należała do szczególnie ulubionych pism Nowego Testamentu. Ksiądz Mickiewicz obszernie i wyczerpująco omawia... Więcej...


Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi

Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi

Anna Katarzyna Emmerich

cena: 139,00 zł — do koszyka

Anna Katarzyna Emmerich, Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego... Więcej...


Ewangelia wg św. Jana NT (2 tomy) rozdziały od 1 do 12 i od 13 do 24

Ewangelia wg św. Jana NT (2 tomy) rozdziały od 1 do 12 i od 13 do 24

Stanisław Mędala

cena: 179,90 zł — do koszyka

Ksiądz prof. dr hab. Stanisław Mędala CM należy do najbardziej znanych i cenionych specjalistów pism Janowych w Polsce. Każdy rozdział... Więcej...


Aby zrozumieć Pismo Święte

Aby zrozumieć Pismo Święte

Anna Świderkówna

cena: 35,00 zł — do koszyka

Książka Anny Świderkówny, filologa i historyka starożytności, to wybór tekstów pomagających zrozumieć fenomen zmartwychwstania świata „dla Jezusa”. Jak pisze autorka, po... Więcej...


Księga Jeremiasza - Komentarz, tom X, część I

Księga Jeremiasza - Komentarz, tom X, część I

Lech Stachowiak

cena: 30,00 zł — do koszyka

Prezentowana publikacja wydana staraniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest komentarzem do Księgi Jeremiasza. Komentarz do Księgi Jeremiasza został wydany w serii Proroków... Więcej...


Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14-28. Nowy Komentarz Biblijny

Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14-28. Nowy Komentarz Biblijny

Antoni Paciorek

cena: 99,95 zł — do koszyka

Kontynuacja bardzo dobrze przyjętej I części komentarza egzegetycznego do Ewangelii Mateusza. Autor z wielkim znawstwem wyjaśnia kolejne perykopy, szczegółowo rozpatrując... Więcej...


Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (1)

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (1)

Józef Krukowski, Remigiusz Sobański

cena: 38,00 zł — do koszyka

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich podjęło inicjatywę opracowania Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego z okazji 20-lecia ukazania się Kodeksu Prawa Kanonicznego ogłoszonego... Więcej...


Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy

Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy

Piotr Ostański

cena: 39,00 zł — do koszyka

Księga Apokalipsy św. Jana jest pierwszym wielkim praktycznym komentarzem do wiary, życia i doświadczenia uczniów Chrystusa i Jego Kościoła. Wśród... Więcej...


Obietnica życia w Księdze Rodzaju

Obietnica życia w Księdze Rodzaju

Bruna Costacurta

cena: 17,00 zł — do koszyka

Fragment Wstępu Ta niewielka objętościowo książka zawiera żywe, przekazywane z pasją słowo, które trafia do serca słuchacza i rozpala... Więcej...


Komentarze do codziennej liturgii słowa. Adwent

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Adwent

cena: 29,95 zł — do koszyka

„Komentarze do codziennej liturgii. Adwent” są napisane prostym, przystępnym językiem, z odniesieniem do naszej codzienności. Dzięki temu pozwalają spotkać się... Więcej...


1-2 List do Tesaloniczan. Nowy Komentarz Biblijny. Tom XIII

1-2 List do Tesaloniczan. Nowy Komentarz Biblijny. Tom XIII

Michał Bednarz

cena: 99,95 zł — do koszyka

Dzieło ks. Michała Bednarza zasługuje na szczególne uznanie. Doskonałe rozeznanie w obszernej problematyce Listów do Tesaloniczan, doświadczenie wieloletniego wykładowcy, obszerne... Więcej...


Słownik teologii biblijnej

Słownik teologii biblijnej

Xavier Leon-Dufour, Kazimierz Romaniuk

cena: 57,00 zł — do koszyka

Obszerny, oparty na najnowszych podstawach naukowych biblistyki słownik teologii biblijnej. W odpowiednich hasłach autor przedstawia jaka treść teologiczna zawiera się... Więcej...


Wielki atlas biblijny

Wielki atlas biblijny

James B. Pritchard, Waldemar Chrostowski

cena: 160,00 zł — do koszyka

Pierwszy prawdziwy profesjonalny atlas biblijny na polskim rynku. Powstał w koedycji z wydawnictwem Harper Collins Publishers. Drukowany w Singapurze Atlas... Więcej...


Wstęp do Nowego Testamentu

Wstęp do Nowego Testamentu

Ryszard Rubinkiewicz

cena: 39,00 zł — do koszyka

Wstęp do Nowego Testamentu ma przyczynić się do wzbogacenia wiedzy, biblijnej, szczególnie w środowiskach wyższych seminariów duchownych oraz instytutów kształcących... Więcej...


Wstęp do Starego Testamentu

Wstęp do Starego Testamentu

Lech Stachowiak

cena: 39,00 zł — do koszyka

Pierwsze wydanie Wstępu do Starego Testamentu z 1973 r. zostało wyczerpane jeszcze w roku wydania. Niemal natychmiast przystąpiono do przygotowania... Więcej...


* Wspólnoty kościelne, niezależne grupy religijne, sekty

* Wspólnoty kościelne, niezależne grupy religijne, sekty

cena: 12,00 zł — do koszyka

Książka z księgarni stacjonarnej z pozółkłymi stronami Więcej...